Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Karl May - Vinnetou

Mladý muž z Európy prišiel do Ameriky spoznať tunajší život. Dostal sa do mesta Saint Louis, kde pôsobil v jednej rodine ako učiteľ. Tu sa zoznámil s Mr. Henrym. Ten v ňom objavil správného zálesáka a zohnal mu prácu zememerača. Mal za úlohu vymeriavať železnicu na západe Ameriky. Zoznámil ho s jeho ochrancom Samom Hawkensom. Pri práci prežíval Old Shatterhand so Samom rôzne dobrodružstvá, ako lov bizónov, koňov alebo usmrtenie nebezpečného medveďa grizzlyho. Čím ďalej viac presvedčoval Old Shatterhand svojimi činmy okolie, že nieje žiadny zelenáč (greenhorn), ale skúsený a odvážny človek.

Skupina ľudí, ktorí pracovali na vymeriavaní železnice sa rozdelila na dva tábory. Ľudia okolo Rattlera skôr popíjali ako pracovali. Postupom času sa z nich stali nepriatelia. Jedného dňa sa zoznámili s Indiánmi, ktorí sledovali stopu medveďa. Bol medzi nimi beloch menom Klekí - Petra - učiteľ indiánov, Inču - čuna - náčelník Apačov a jeho syn Vinnetou. Old Shatterhand sa zoznámil s Klekí - petrou, zistil, že pochádza tiež z Európy. Navzájom si padli do oka. Klekí - petra chcel spriateliť Old Shatterhanda s Vinnetuom.

Mezi tým indiáni zistili, že im opäť chcú beloši ukradnúť pôdu. Vyzvali belochov, aby do jedného dňa odišli a v práci nepokračovali. Pri odchode Rattler zastrelil bezdôvodne Klekí - petru. Indiáni s mŕtvym druhom tábor opustili a pripravovali sa na odvetu. Druhý deň sa v tábore objavili indiáni - Kajovovia. Chystali sa prepadnúť Apačov. Sam ich poznal. Dohodol sa s nimi, že im Kajovovia pomôžu proti Apačom. Vymysleli na Apačov pascu, ale aby zase nebolo veľa mŕtvych. To sa im podarilo. Zajali náčelníka Apačov Inču - čuna i jeho syna Vinnetua. V noci sa podarilo Old Shatterhandovi oslobodiť priviazaných zajatcov a na dôkaz svojho činu si odrezal pramienok Vinnetuových vlasov. Neskôr prepadli Apači tábor. Zajali belochov i Kajavov a zranili Old Shatterhanda. V tábore Apačov mali byť všetci umučení. Náčelník dal niektorým zajatcom nádej, že keď Old Shatterhand zvíťazí v boji, dostanú slobodu. To sa aj stalo. Old Shatterhand na dôkaz toho, že nikdy nechcel Vinnetua zraniť a zabiť, a že ho zachránil, ukázal mu pramienok jeho vlasov. Stali sa priateľmi, pokrvnými bratmi. Vraha Klekí - Petri zastrelili. Niekolko týždňov žili u Apačov a Vinnetou učil Old Shatterhanda bojovať a stopovať. Po dlhšom čase sa rozhodli, že dcéru náčelníka a sestru Vinnetua Nšo - či odprevadí na východ do mesta belochov, aby sa naučila zvykom bielych.

Skupina indiánov a belochov vyrazila na cestu. Cestou stretli partiu ľudí. Ich vodcom bol Santer. Sam Hawkens im povedal, kam idú. Potom sa rozišli každý svojou cestou. Indiáni sa zastavili pri jednej hore. Tam sa od skupiny oddelil náčelník s Vinnetuovom a s Nčo - či. Chceli si nabrať zlato, ktoré by Nšo - či potrebovala. Santer so svojou bandou začali stopovať indiánov. Kvôli zlatu zastrelili náčelníka a jeho dcéru. Apačovia spolu s belochmi prenasledovali Santera. Tomu a podarilo utiecť ku Kajovom. Pri jednej z výzvedných akcií sa podarilo Kajovom zatknúť Sama. Nakoniec ho oslobodil Old Shatterhand výmenou za syna Kajajov. Vinnetou sa vydal ďalej po stope utekajúceho Santera. Old Shatterhand odišiel do Saint Louis, ďalej do Afriky. Po dlhšom čase sa vrátil k Apačom.

HLAVNÁ MYŠLIENKA:

Autor knihy sa stáva jedným z hlavných hrdinov knihy. Old Shatterhand(beloch) a Vinnetou(indián) sa stanú nerozlučnými priateľlmi, pokrvnými bratmi. Old Shaterhand sa stáva prieteľom Indiánov, snaží sa hájiť ich práva. Poukazuje na nepekné a dobré vlastnosti ľudí ako indiánov tak aj belochov. Popisuje tiež ťažký údel pôvodného obyvateľstva Ameriky. Prisťahovalci vyháňajú Indiánov z ich zeme. Určujú im, kde majú žiť, vraždia ich pre zlato.

CHARAKTERISTIKY HLAVNEJ POSTAVY:

Hlavné postavy sú dve: Vinnetou a Old Shatterhand. Obaja majú tie najlepšie ľudské vlastnosti(úprimnosť, čestnosť, spolahlivosť, statočnosť, odvážnosť. )

CITÁT:

Rozhovor Klekí - petry s Old Shatterhandom:
Pochopil som ale tiež, že osud tohto plemena je zpečatený, ja som mohol urobiť len jedno - aspoň mu tú poslednú hodinku uľahčiť porozumením a priateľstvom. Vypravil som sa vtedy k Apačom, žil s nimi a dosiahol u nich úspech. Prial by som si, aby ste viac poznal Vinnetua, to je moje duchovné dieťa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk