referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Dobrodružná literatúra, znaky dobrodružnej literatúry v knihe Harry Potter a Kameň mudrcov
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malakocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 573
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
Pojem dobrodružná literatúra nemá presne vymedzené hranice a používa sa na označenie celého konglomerátu žánrov, ktoré netvoria skutočnú jednotu.

- Dobrodružná literatúra je úzko spätá s vedeckou fantastikou a detektívkou. Rozšírenie dobrodružnej literatúry v 19. storočí napomáhal rozvoj zemepisných výskumov, ktoré mali za následok rozšírenie zemepisného rozhľadu a vzostup záujmu o vzdialené exotické krajiny.
- Väčšina diel tejto literatúry sa vyznačuje dynamickosťou, ostrým sujetom, plným hádaniek, tajomstiev, prekvapení, výnimočných situácií, zložitostí, dejového napätia a neočakávaných zvratov.
- V sujete je veľa prenasledovaní, únosov, prechodov od nebezpečenstva k záchrane, množstvo epizód a neočakávaných katastrof
- Dej často prebieha v neobyčajných podmienkach, je preň príznačný ostrý psychologický kontrast kladných a záporných hrdinov.
- Pre najlepšie diela sú príznačné harmonické, vyhranené a silné postavy a pútavosť deja; pomáhajú vychovávať vôľu, odvahu, vytrvalosť a vynaliezavosť.
- Pútavý, dramatický dej je vetvený do nečakaných a prekvapivých situácií a kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva. Dobrodružná próza je dominujúcou oblasťou literatúry hlavne v čítaní chlapcov staršieho školského veku.
- Väčšina dobrodružných románov, noviel a poviedok má v centre deja pozitívneho hrdinu. Hrdinu, s ktorým sa môže čitateľ identifikovať alebo projektovať do neho svoje predstavy a túžby.
- Etická hodnota dobrodružného románu nie je však v celom rozsahu determinovaná iba pozitívnymi vlastnosťami ústredného hrdinu.
- Aj dobrodružné dielo s negatívnou centrálnou postavou môže v príjemcovi vyvolávať eticky kladné reakcie a postoje

Dobrodružná literatúra zahŕňa v sebe široký okruh tematicky i žánrovo rôznorodých diel, ktoré majú niekoľko spoločných znakov:

1. prvým znakom je dynamický dej, založený na stupňovaní napätia, na komplikovaní zápletky a odďaľovaní jej konečného rozuzlenia. Autor realizuje svoj umelecký zámer jednoduchými prostriedkami (jednorozmernosť postáv, sled motívov a epizód). Detailnejšie opisy spoločenského a prírodného prostredia a analýzu zložitejších psychických stavov používa len potiaľ, kým neretardujú plynulý pohyb deja. Dejové napätie sa dá dosiahnuť úsporným vyrozprávaním príbehu, ale aj násilným hromadením nečakaných zauzlení, strašidelných scén

2. druhým znakom je nezvyčajnosť príbehu a výnimočnosť hrdinu. Život týchto postáv je ustavičnou zmenou, premáhaním prekážok a nebezpečenstiev, vyžadujúcim mimoriadnu odvahu. Sú to postavy monumentálne svojou prevládajúcou charakterovou črtou, ktorou je buď odvaha, bojovnosť, vytrvalosť, alebo mocná túžba po poznaní cudzích svetov, po pomstení krivdy a pod.

3.Prevažná časť dobrodružných diel sa viaže k exotickým krajinám, prostrediam a dobám (ďaleké, nescivilizované alebo nepreskúmané končiny zemegule, pravek ľudstva, doba rytierskych vojen, pirátov, zbojníkov), ktoré svojou zemepisnou a časovou vzdialenosťou umocňujú čitateľský dojem výnimočnosti a tajuplnosti. Zemepisná alebo časová exotickosť nie je však bezpodmienečným určujúcim znakom dobrodružnej literatúry. „Dobrodružnosť“ v takom prípade preberá na seba výnimočná udalosť alebo výnimočný hrdina.

Fantastika

- z gréckeho phantastiké – schopnosť predstavovať si
- svet bizarných predstáv a obrazov, zrodených fantáziou na základe predtým osvojených faktov reálneho života
- na úsvite ľudstva boli stelesnením fantastiky náboženstvá rozličných národov, mytológia, pohanské kulty, bôžikovia atď.
- fantastika sa v hojnej miere premietla do rozprávok všetkých národov: ježibaba, Aladinova lampa, lietajúci koberec, stôl, čo sa sám prestiera, rusalky, džinovia, trollovia, škriatkovia, vtáky-ohniváky atď.
 fantastika je často prostriedkom satirického zobrazenia skutočnosti4

Znaky dobrodružnej literatúry v knihe Harry Potter a Kameň mudrcov

- Dynamický dej, založený na stupňovaní napätia, na komplikovaní zápletky a odďaľovaní jej konečného rozuzlenia
-Harry a jeho priatelia Ron a Hermiona najskôr zistia, že na 3. poschodí stráži niečo trojhlavý pes, neskôr zistia, o čo ide a kto to chce získať, rozhodnú sa to povedať riaditeľovi, ktorý však tesne predtým musí náhle odísť, tak idú sami zachrániť Kameň mudrcov, prekonávajú rôzne prekážky, nastane boj a nakoniec víťazstvo

- Napätie
-podozrievanie učiteľa elixírov, pátranie, hádanky, prekonávanie prekážok, stretnutie sa s vrahom svojich rodičov

„Dolu hlavnými rokfortskými schodmi sa náhlila akási postava zahalená v plášti s kapucňou. Kráčala smerom k Zakázanému lesu a zjavne nechcela, aby ju niekto videl. Harrymu však bola tá zakrádajúca sa chôdza povedomá. Snape chce nepozorovane prekĺznuť do lesa, zatiaľ čo ostatní večerajú – čo má za lubom? Harry naskočil na svoj Nimbus 2000 a vzlietol. Nečujne sa kĺzal nad hradom a videl, ako Snape vbehol do lesa.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s. 232)

„Harry mal pocit, akoby ho spútalo diabolské osídlo. Nevládal sa ani pohnúť. Zhrozene sa pozeral, ako sa Quirrell dotkol turbana a začal ho rozmotávať. Čo to má znamenať? Turban spadol na zem. Quirrellova hlava vyzerala bez neho nezvyčajne maličká. A potom sa obrátil. Harry by od hrôzy aj vykríkol, no nevládal zo seba vydať ani hláska. Tam, kde by mal mať Quirrell temeno, bola tvár, najohyzdnejšia tvár, akú kedy Harry videl. Biela ako krieda s planúcimi červenými očami, namiesto nozdier mala len štrbiny, ako máva had.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s. 301)

- nezvyčajnosť príbehu a výnimočnosť hrdinu
- príbeh sa odohráva v čarodejníckej škole v starom hrade, kde si lietajú duchovia, obrazy sa hýbu, schody premiestňujú
- žiaci sa neučia zvyčajné predmety ako matematika, fyzika a pod., ale učia sa čarovať, miešať nápoje, lietať – v tejto škole je každý deň dobrodružstvom
- Harry je výnimočný už len tým, že je čarodejník a ako jediný prežil smrteľnú kliatbu najobávanejšieho a najstrašnejšieho čarodejníka lorda Voldemorta
- Slávny je aj vďaka jazve v tvare blesku, ktorá mu ostala po útoku

„Veď-Vieš-Kto ich zabil. A potom – a toto je fakt záhada – sa pokúsil zabiť aj teba. Buď chcel zahladiť stopy, alebo už zabíjal len tak z pasie. Nikdy ti nebolo čudné, odkiaľ máš to znamenie na čele? To totiž nie je obyčajná jazva. Stáva sa to vtedy, keď sa ťa dotkne mocná, diabolská kliatba – tá zasiahla tvoju mamku i tatka a celý váš dom – no na teba neúčinkovala, a preto si slávny, Harry. Nik z tých, ktorých sa rozhodol zabiť, neprežil, nik okrem teba, a to už skántril zopár špičkových čarodejníkov a čarodejníc.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s.61 - 62)

- Počas celého roka prekonáva rôzne prekážky, a to počnúc učením, cez spolužiakov, ktorí naňho buď zízajú a obdivujú ho, alebo nenávidia pre slávu, pomoc pri úteku draka, prekonávanie rôznych nástrah strážiacich Kameň mudrcov až po samotný boj s lordom Voldemortom

- Pozitívny hrdina, ktorý nemá však len pozitívne vlastnosti
- Harry je skromný, zdvorilý, odvážny chlapec, nenávidí zlo, namyslených ľudí, nerád je stredobodom pozornosti
- Vie vynikajúco lietať
- V učení je priemerný, nechce sa mu robiť domáce úlohy
- Občas sa dá vyprovokovať a vybuchne, občas je tvrdohlavý, čo mu nie je vždy na osoh

„„Panebože,“ vzdychol barman, nespúšťajúc oči z Harryho. „Nie je to – je to vôbec...?“
V Deravom kotlíku odrazu zavládlo ticho ako v hrobe.
„Ja to neprežijem,“ šepkal starý barman, „Harry Potter... aká to česť.“
Vyšiel spoza baru, náhlivo pristúpil k Harrýmu a so slzami v očiach mu chytil ruku.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s.75)

„„Máš robiť stíhača?“ čudoval sa. „Prváci predsa nikdy – to budeš najmladší hráč za posledných...“
„...sto rokov,“ pomohol mu Harry.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s.159 - 160)

- Prevažná časť dobrodružných diel sa viaže k exotickým krajinám, prostrediam a dobám
- dej sa odohráva v súčasnosti v Anglicku, ale nezvyčajné je to, že sa odohráva v 1000 rokov starom hrade, ktorý postavili 4 čarodejníci a slúži ako čarodejnícka škola, je plný tajomstiev a prekvapení

- Prekvapenia a tajomstvá
- 11 rokov žije Harry u tety a strýka, ktorí sú k nemu odporní a náhle v deň 11-tych narodenín zistí, že je čarodejník
- počas tých 11-tich rokov sa mu občas stávajú nezvyčajné veci

„Harrymu sa totiž často stávali čudné veci a nemalo zmysel Dursleyovcov presviedčať, že on za to naozaj nemôže. Raz, keď sa teta Petunia vrátila s Harrym od holiča a on vyzeral, akoby tam ani nebol, nahnevaná schytila kuchynské nožnice a vyšmykala ho takmer dohola, nechala mu len ofinu, aby zakryla „tú otrasnú jazvu“. Dudley sa na ňom rehúňal ako kôň a Harry tú noc ani oka nezažmúril; predstavoval si, ako pôjde na druhý deň do školy, kde sa mu už aj tak všetci vysmievajú kvôli rozgajdaným šatám a polepeným okuliarom. Na druhý deň ráno však vstal a zistil, že má vlasy presne také isté ako predtým, než ho teta Petunia ostrihala. Hoci sa Dursleyovcom usiloval vysvetliť, že nechápe, ako mu mohli tak rýchlo narásť, za trest nesmel týždeň vyjsť z komory.

Inokedy sa zase teta Petunia pokúšala napchať ho do nechutného starého pulóvra po Dudleym (hnedého s oranžovými brmbolcami). Čím zúrivejšie mu ho prevliekala cez hlavu, tým sa zdal menší, až sa napokon natoľko scvrkol, že bol akurát len pre bábiku, no určite nie pre Harryho. Teta Petunia usúdila, že sa asi zbehol v pračke, a Harryho, čuduj sa svete, nepotrestala.

Niekedy si však veru riadne zavaril, napríklad, keď ho našli na streche školskej jedálne. Dudleyho banda ho ako zvyčajne naháňala, keď sa odrazu, na počudovanie nielen ostatných, ale i svoje, z ničoho nič ocitol na komíne.“
(Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, s.30)

Znaky fantastiky:

- Nezvyčajné a vybájené postavy: čarodejníci, poloobri, trollovia, draci, veľmi múdre sovy, duchovia, vraždice rastliny, trojhlavý pes Chlpáčik, hovoriaci had

- Rozprávkové a nezvyčajné predmety: čarovné prútiky, lietajúce metly, živé skákajúce čokoládové žaby, ľudia na obrazoch a fotografiách sa hýbu a rozdprávajú, opúšťajú svoje obrazy

- Predmety z mýtov, bájí a povestí:

-Kameň mudrcov – ktorému bola pripisovaná schopnosť meniť kovy na zlato a prinášať nesmrteľnosť
-Elixíry – nápoje z rôznych byliniek a prísad, ktoré mali zázračné účinky

Výrazné kontrasty:

Medzi kladným a záporným hrdinom:

Harry ako kladný hrdina je odvážny, ku všetkým zdvorilý a priateľský, každého berie ako rovnocenného partnera, netúži ísť do najzákernejšej fakulty – Slizolinu, má súcit s inými – na 2. strane Malfoy je namyslený, bezohľadný, túži byť práve v Slizoline, kam sa aj dostane, v krízových situáciách sa ukáže, že je to riadny strachopud

Medzi pobytom Harryho u tety a strýka (vo svete nečarodejníkov) a v čarodejníckom svete:

U tety ho nemajú za nič, dostáva sa mu veľa štuchancov, pohŕdania, kriku, zákazov a príkazov, musí veľa robiť, nemá žiadnych priateľov, pokladajú ho za čudáka, chodí otrhaný, nemá žiadne peniaze a je nešťastný – v čarodejníckom svete je slávny, obľúbený, má dostatok jedla, veľa kamarátov a dvoch najlepších priateľov, po rodičoch má kopu zlata v čarodejníckej Gringotbanke a je tu veľmi šťastný

Rowlingová Joanne Kathleen

* 31.7. 1965
- Život „Jo“, tak ju volajú priatelia a deti, sa číta ako rozprávka. Pochádza z mestečka Chepstow (neďaleko Bristolu), narodila v júli 1965 a v detstve vraj pripomínala Hermionu – bola jednoduchá, otvorená a stále sa len učila.
- So staršou sestrou Di vraj čítali ako posadnuté. Najradšej mala Vietor vo vŕbach alebo Žabiakove dobrodružstvá a knižky C. S. Lewisa.
- Písať začala už ako šesťročná, vtedy tajne, o králikovi, ktorý tak ako ona dostal osýpky.
- Po skončení Exeterskej univerzity, odbor francúzština a klasická filológia, prešla niekoľkými zamestnaniami, väčšinou ako učiteľka.
- Nikdy jej však nezišlo na um písať pre deti. Až raz, cestou vo vlaku z Manchesteru do Londýna v roku 1990, sa jej Harry votrel do mysle ako hotová postava.
- V tom roku sa jej život premenil na trosky. Jej matka Anne zomrela vo veku štyridsaťpäť rokov a otec Peter sa druhý raz oženil.
- Zakrátko Jo prišla o prácu a odišla do Portugalska, kde v Oporte učila francúzštinu. Tam sa zoznámila s televíznym reportérom a v roku 1992 sa za neho vydala. O rok sa jej narodila dcéra Jessica. Manželstvo sa však po necelom roku rozpadlo, a tak sa aj so štvormesačnou Jessicou vrátila do Edinburgu, kde žije dodnes.
- Po návrate do Anglicka sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Sama s dieťaťom. Nemala peniaze na pestúnku, a preto si nemohla dovoliť chodiť do práce. Takmer rok žila zo štátnej podpory. V tom čase každý deň odchádzala aj z dcérou z vlhkej, nevykúrenej garsónky, chvíľu sa s Jessicou prechádzala po uliciach, a keď zaspala, rýchlo zašla do neďalekej kaviarne, a kým dievčatko spalo, pri šálke kávy si pre seba písala príbeh o Harrym Potterovi.
- Keďže nemala peniaze na počítač, kópiu rukopisu sama prepísala na písacom stroji a odovzdala literárnej agentúre.
- Prvý literárny agent jej rukopis vrátil s tým, že je na detskú knižku veľmi dlhý. Druhý agent, Christopher Little, rukopis prijal a v roku 1996 ho predal nakladateľstvu Bloomsbury.
- Mimochodom, dnes, keď knihy o Harrym Potterovi zožali úspech takmer na celom svete, sa edinburská kaviareň Nicolson´s zmenila na reštauráciu a stáva sa takmer pútnickým miestom mnohých detí a turistov. Veď tu vznikol Harry Potter!
- Keď sa autorky pýtali, prečo Harry Potter zaznamenal taký úspech, J. K. Rowlingová odpovedala, že najmä preto, lebo je rovnako určený deťom i dospelým.

HARRY POTTER A KAMEŇ MUDRCOV

Charakteristika postáv:

HARRY POTTER – je 11-ročný obyčajný chlapec, ktorý od smrti svojich rodičov žije u svojich príbuzných Dursleyovcov, ktorí sa k nemu nesprávajú veľmi milo. Často sa mu stávajú podivné veci, najmä keď je vystrašený a hrozí mu nebezpečenstvo. Keď sa dozvie, že je čarodejník, je veľmi šťastný a do sveta čarodejníkov, v ktorom je preslávený, zapadne veľmi rýchlo. Občas je tvrdohlavý, ale neubližuje iným, učenie mu veľmi nevonia. Je dosť zvedavý a niekedy koná neuvážene, ale v krízových situáciách prejaví odvahu a duchaplnosť.

RON WEASLEY – pochádza z čarodejníckej rodiny a je Harryho najlepší kamarát. Má mladšiu sestru a 5 starších bratov, preto sa necíti výnimočný, preto občas žiarli na pozornosť, ktorá sa venuje Harrymu. V nebezpečenstve na to však úplne zabúda a je schopný sa obetovať kvôli priateľom.

HERMIONA GRANGEROVÁ – dcéra nečarodejníkov, ktorej veľmi záleží na vzdelaní, známkach a dodržiavaní pravidiel, ale ak ide o správnu vec, dokáže byť veľmi rozhodná a uznáva, že občas je porušovanie pravidiel potrebné. Je veľmi inteligentná a šikovná, veľakrát sa Harrymu a Ronovi zíde jej pomoc. Víťazstvo nad trollom tých troch zblíži a stanú sa najlepšími priateľmi.

ALBUS DUMBLEDORE – riaditeľ Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Napriek svojmu vysokému veku je veľmi svižný. Občas sa zdá, akoby videl študentom až do duše. Má veľmi rád deti, je dobrosrdečný, ale k svojim nepriateľom je veľmi nemilosrdný. Je to jediný čarodejník, ktorého sa Voldemort v živote bál.

RUBEUS HAGRID – na pohľad odstrašujúci obrovský človek, ale vo vnútri je veľmi láskavý a citlivý. Pracuje na Rokforte ako hájnik a medzi ním a Harrym vznikne od prvého stretnutia silné priateľstvo.

SEVERUS SNAPE – učiteľ elixírov na Rokforte. Je vedúcim Slizolinu, fakulty, z ktorej vyšlo najviac temných čarodejníkov, i sám Voldemort. Od začiatku neznáša Harryho, snaží sa ho ponížiť, strpčuje mu život. Vo všeobecnosti je to najneobľúbenejší učiteľ, ktorý uprednostňuje vo všetkom len študentov svojej fakulty.

DRACO MALFOY – je Harryho rovesník, ale od začiatku si nepadnú do oka. Draco je úlisný, bezohľadný, namyslený chlapec, ktorý žiarli na Harryho obľúbenosť a talent na metlobalovom poli. Používa rôzne úskoky a klamstvá, aby dostal Harryho do problémov, ale občas na to aj sám doplatí. V nebezpečných situáciách sa prejaví ako strachopud.

PETUNIA DURSLEYOVÁ – je Harryho teta, ktorá si ho vzala do opatery po smrti svojej sestry a jej manžela. K Harrymu sa správa ako k cudziemu, zdá sa, že ho vôbec nemá rada a trpí ho iba z nutnosti, čo mu aj s manželom dávajú často pocítiť. Neznáša všetko, čo je spojené s čarodejníkmi a svoju sestru považovala za šialenú.

DUDLEY DURSLEY – Harryho bratranec, je rovnako starý ako Harry. Harry mu však slúži ako boxovacie vrece, v škole ho ponižuje, vďaka nemu nemá Harry žiadnych priateľov. Je zvyknutý, že dostane všetko, čo chce a že môže manipulovať rodičmi. Bojí sa Harryho čarodejnej moci, a preto sa Harryho život po zistení, že je čarodejník, zlepší.

Obsah:

Harry je obyčajný chalan, ktorý žije u strýka a tety, ktorí sa k nemu správajú veľmi zle, a preto sa veľmi poteší, keď sa dozvie, že je čarodejník a bude chodiť do čarodejníckej školy. Od hájnika Hagrida sa dozvie, že jeho rodičia nezahynuli pri autonehode, ale boli zavraždení najobávanejším čarodejníkom všetkých čias – lordom Voldemortom, ktorý sa pokúsil zabiť aj Harryho, ale ten prežil a Voldemort stratil všetku moc, čím sa stal Harry veľmi slávny v čarodejníckom svete.

V škole má veľa priateľov a dvoch najlepších priateľov – Hermionu a Rona.

Po otcovi zdedil talent v metlobale a stane sa najmladším stíhačom za posledných 100 rokov metlobalového družstva.

Študenti majú zakázané pod hrozbou smrti ísť na 3. poschodie a čoskoro Harry s priateľmi zistia, že je to kvôli trojhlavému psovi, ktorý niečo stráži. Zvedavosť ich dovedie až k poznaniu, že na Rokforte je ukrytý Kameň mudrcov a podozrievajú učiteľa elixírov Snapa, že ho chce ukradnúť pre lorda Voldemorta. Chcú to povedať riaditeľovi, ale ten odrazu musí náhle odísť, a preto sa rozhodnú, že sami zabránia Snapovi ukradnúť kameň. Cestou za ním prekonávajú rôzne prekážky, ako napríklad diabolskú pascu, obrovský zabijajúci šach či hlavolam, až sa nakoniec Harry sám dostáva až ku kameňu, kde zistí, že nie Snape ho chcel ukradnúť, ale Quirell, večne ustráchaný profesor obrany proti čiernej mágii. Ten má na temene hlavy usadeného samotného lorda Voldemorta, ktorý mu prikáže Harryho zabiť. Lenže Quirellove ruky po dotyku s Harrym zhoria a v poslednej chvíli prichádza Dumbledore, aby Harryho zachránil. Kameň mudrcov nakoniec zničia a Harry sa vráti na prázdniny k Dursleyovcom.
 
Zdroje: Timofejev, L. I. – Turajev, S. V.: Slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981, s. 39 - 40, Zigová, E. – Obert, V.: Literatúra pre deti a mládež s metodikou. Bratislava: SPN 1983, s. 220 , Rowlingová, J. K.: Harry Potter a Kameň mudrcov. Bratislava: Ikar, a. s. 2000, , Poliak, J.: V službách detskej literatúry. Bratislava: Mladé letá 1983, s. 143 - 145
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.