Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Horák - Povesti spod Sitna

Studňa lásky

Hlavné postavy:aga Omar, fatima
Vedľajšie postavy:Hussein, starec - kamenár, kastelán, pán Zápoľský, pani Zápoľská, paša

Charakteristika hlavných postáv:aga Omar- nebál sa ničoho, bojovný, milý, hrdý, tvrdý. Fatima- pokorná, oddaná, tichá a bojovná.

Hlavná myšlienka: zo silného a tvrdého človeka sa môže stať nežný a milý človek

Dej:

Na Trenčianskom hrade bolo všetko hore nohami. Hradný pán bol Štefan Zápoľský. Hrad napadli Turci a s tým sa začala veľká vojna. Turkov viedol v boji mladý Turek aga Omar, ktorému sa len horko-ťažko podarilo ujsť. Zajatcov odviedli a ostatných sprievodcov pohostili. Medzi zajatcami bola aj jedna žena, ktorá sa volala Fatima. Hradný pán ju podaroval manželke za slúžku. V boji sa veľmi zranil veliteľ aga Omar, ktorý upadol do bezvedomia.

Uplynul týždeň, ked sa začal preberať. Otvoril oči a okolo seba začal hľadať Fatimu. Po krátkom čase, žiaľ zase stratil vedomie. Jedného dňa, ked uplynul celý mesiac, zasa otvoril oči a Husseina sa pýtal, čo je s Fatimou. On mu všetko porozpráva, že je Fatima v zajatí u Zápoľského. Jedného jesenného rána aga Omar išiel za pánom Zápoľským. Chcel vykúpiť, alebo vymeniť zajatcov. Kastelán mu ich aj ukázal. Aga Omar medzi zajatcami nenašiel svoju Fatimu, a preto sa rozhodol, že zájde za hradným pánom. Hradný pán mu ukázal Fatimu, ale za ňu chcel, aby aga Omar mu vykopal studňu na skale. Aga Omara skupina ľudí tri roky hľadali vodu. Po strašných troch rokoch sa im podarilo vodu vykopať. Aga Omar zašiel za Zápoľským, ale on mu pravdu neprezradil. Zobral ho do izby, kde ležala Fatima, ale ona už bola mŕtvá. Omar zalomil ruky, hodil sa na zem a plakal.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk