Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

George Orwell: 1984

„Vizionársky román o komunistickej diktatúre“

Dej tohto politického sci-fi románu sa odohráva v Londýne v roku 1984. Londýn je centrom Oceánie. Celý svet sa rozdeľuje na Oceániu, Euroáziu a Východoáziu. Tieto tri superštáty spolu vedú vojnu už približne 25 rokov.

V Oceánii vládne Strana. Jej hlavnou myšlienkou je Angsoc (anglický socializmus). Strana vládne takmer absolutistickou mocou nad všetkým– dáva zabíjať ľudí, prepisuje minulosť podľa toho, ako jej to vyhovuje... Na čele Strany je Veľký brat. Jej hlavné heslo je:

„VOJNA JE MIER
SLOBODA JE OTROCTVO
NEVEDOMOSŤ JE SILA“

Je rozdelená na vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná riadi štát a vonkajšia sa stará o jeho chod.

Vypracovala sa tu aj nová forma jazyka newspeak. Newspeak je z roka na rok kratší, pretože sa stále niektoré slová vymazávajú. Pre jednu vec je jeden výraz, vymazali sa všetky dvojzmysly, vznikli zložené slová- napr.: doublethink =doslova je to dvojnázorovosť, ale v newspeaku „ovládanie skutočnosti“.

Celý národ Oceánie je dosť apatický voči všetkému dianiu okolo. Obyvatelia Oceánie sú buď členovia strany alebo proleti (robotníci). Proleti (je ich 85%) sa nestarajú o nič, len o peniaze, pijatiku, lotérie a žijú v chudobe. V Oceánii je nedostatok aj tých najzákladnejších potrieb (žiletky). Jedlo sa dostáva na prídel (Džin víťazstva, Káva víťazstva, Cigarety víťazstva).

Straníci sa musia zúčastňovať na rôznych spoločenských zábavách (šach), prípadne sa zapájať do Straníckych dobrovoľných činností. Sú pod dohľadom Ideopolície 24 hodín denne cez televízne obrazovky, ktoré sú všade, alebo tajných agentov. (VEĽKÝ BRAT ŤA POZORUJE)

Najväčším zločinom je Ideozločin = človek sa ho dopustí vtedy, keď zle zmýšľa o Strane. Takmer vždy je odhalený a to pre neho znamená smrť. Neexistuje tu žiadny zákon, teda tu nič nie zakázané a ľudia, ktorý Ideozločin spáchali, sa stanú neosobami- prestanú existovať, vymažú sa o nich všetky záznamy, ako keby nikdy neexistovali.

V Strane sú 4 ministerstvá, ktoré sú dôkazom prekrucovania faktov. Ministerstvo pravdy (Minitrue) sa zaoberá informáciami = falšovaním pravdy (klamstvom). Ministerstvo lásky (Miniluv) sa zaoberá poriadkom (mučením). Ministerstvo hojnosti (Miniplenty) sa zaoberá hospodárskymi záležitosťami (všetkým dať len minimálnu porciu, na ktorej sa dá dobre ušetriť). Ministerstvo mieru (Minipax) sa zoberá vojnou.

Pravdepodobne tu existuje aj tajná organizácia Bratstvo, na jej čele je E. Goldstein, ktorý je autorom zakázanej Knihy. Tam sa popisuje, na akom základe Strana funguje a na akom princípe fungujú ich lži. Nevie sa, či táto organizácia naozaj existuje, alebo je to len výmysel Strany.

Táto kniha sa dosť ťažko čítala, pretože až takmer na konci sme sa dozvedeli, že svet je rozdelený na tri superveľmoci. Dovtedy sme si neboli istý, či hlavný hrdina nie je šibnutý a nemá halucinácie. Dej nebol veľmi zvýraznený, väčšinou išlo o filozofické myšlienky a politiku alebo rozoberali Angsoc či Stranu.George Orwell = Eric Arthur Blair

Narodil sa v roku 1903 v Indii. Bol to aj žurnalista, editor. Pravidelne prispieval svojimi článkami do istých britských novín. Počas vojny pracoval v zahraničnom vysielaní BBC. V roku 1945 bol vojnovým pisateľom Observer. Zúčastnil sa vojny v Španielsku. Spolu s F. Kafkom je označovaný za „proroka nášho veku“.

Napísal:

Stroskotancom v Paríži a Londýne (1933)- autobiografická kniha z prostredia parížskej a londýnskej chudoby
Barmské dni (Dni v Barme, 1934)- svoje skúsenosti z pobytu v Barme
Clergymanova dcéra– román
Pocta Katalánsku– zážitky z občianskej vojny v Španielsku
Zvieracia farma (1945)– román, napísaný formou bájky, o násilnej revolúcii nastolenej spoločenstvom, neskôr bola zakázaná
1984 (1948)- román

V roku 1950 zomrel na tuberkulózu.

Hlavný hrdina je Winston Smith (49 rokov). Pracuje na Ministerstve pravdy, kde prepisuje minulosť. Od začiatku nie je spokojný so Stranou, myslí si, že nie je správne prepisovať minulosť. Preto si začne písať denník. Verí, že ak by sa proleti spojili, zničili by Stranu (utopická myšlienka, proleti sa o nič nezaujímajú).

Winston sa zamiluje do členky Antisexuálnej ligy mládeže –Júlie (29 rokov). Ona podobne ako on vo svojom vnútri stranu odmieta. Stretávajú sa v prenajatej izbe.
Prostredníctvom O´Briena Winston spolu s Júliou vstúpia do Bratstva. Ako členovia dostanú zakázanú Knihu, ktorú napísal E. Goldstein. V prenajatej izbe si ju prečítajú. Na základe toho ich uväzní Ideopolícia na Ministerstve lásky. Winston s Júliou zisťujú, že v izbe mali po celý čas skrytý televízor, pretože majiteľ toho bytu je člen Ideopolície.

Winstona psychicky aj fyzicky týrajú. Winston zistí, že za všetkým je O´Brien, ktorý je oddaný Strane (fanatik). O´Brien ho presviedča, že Strana je všemocná a dokáže všetko. Napr. Ak ukazuje 4 prsty a Strana povie, že ich tam je 5, tak je to pravda.

Winston sa najprv zlomí len duševne po rôznych elektrošokoch a i. A potom, keď je už celkom vyčerpaný po dlhých týždňoch mučenia, pustia na neho krvilačné potkany, z ktorých má najväčší strach. Tie zlomia aj jeho city a zakričí: „Urobte to Júlii! Urobte to Júlii! Nie mne! Júlii! Je mi fuk, čo jej urobíte. Roztrhajte jej tvár, roztrhajte jej ju až na kosť. Mne nie! Júlii! Mne nie!

Po tomto ho pustia ako napraveného, aj keď sa vyhrážali zastrelením. Stretne Júliu, ale už k sebe nič necítia.

V závere knihy Winston dospel k presvedčeniu, že celý jeho boj bol „kruté, zbytočné nedorozumenie, že všetko je v najlepšom poriadku, lebo zápas skončil. Zvíťazil sám nad sebou. Miloval Veľkého brata.“(citát)

Citáty:

1.Z Winstonovho denníka

„Ak je vôbec nádej, napísal Winston,j tak sa zakladá na proletoch.“
„Sloboda je slobodne vyhlásiť, že dva a dva sú štyri. Ak to platí, všetko ostatné z toho plynie.“

2.Z Knihy Bratstva

„Premenlivosť minulosti je podstatou angsocu. Prezrádza, že minulé diania nemajú objektívnu existenciu, ale prežívajú iba v písomných záznamoch a v ľudskej pamäti. Minulosť je to, na čom sa dohodnú záznamy a pamäť. A keďže Strana ovláda všetky záznamy, ale aj mysle svojich členov, vyplýva z toho, že minulosť je taká, akú ju Strana chce mať.“
„Doublethink leží v samom jadre angsocu, lebo základným zákonom Strany je vedome používať klamstvá a zároveň zachovávať pevný smer, ktorým je úplná čestnosť. Vravieť premyslené lži a pritom im úprimne veriť, zabudnúť na každý nepohodlný fakt a neskôr, ak to bude nevyhnutné, ho vytiahnuť zo zabudnutia na tak dlho, ako bude treba, popierať existenciu objektívnej spoločnosti a zároveň brať do úvahy realitu, ktorú človek popiera – to všetko je bezpodmienečne nutné. Dokonca pri použití slova doublethink je nutné aplikovať dvojnázorové myslenie.“

3.Z dodatku

„Newspeak bol oficiálnym jazykom Oceánie, vytvorený kvôli ideologickým potrebám angsocu.“
„Newspeak mal byť nielen prostriedkom, ktorým oddaní stúpenci angsocu vyjadrujú svoje svetonázorové a myšlienkové postupy, ale aj hrádzou proti všetkým iným spôsobom myslenia. Sledoval sa ním nasledovný cieľ: až si raz navždy osvoja newspeak všetci ľudia a na oldspeak sa zabudne, kacírske myslenie –teda myslenie, ktoré sa odlišuje od princípov angsocu –sa doslova znemožní, aspoň v takej miere, v akej je myslenie závislé od slov.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk