Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Honoré de Balzac

- francúzsky spisovateľ, zakladateľ kriticko-realistického románu
- pochádzal z dedinskej rodiny, študoval právo
- venoval sa písaniu poviedok a románov (cca 91 románov)
- tesne pred smrťou sa oženil s poľskou šľachtičnou Evelinou Hanskou


ZNAKY JEHO TVORBY

- podrobná úvodná expozícia, opisy prostredia a postáv, dej s napätím, úvahy
- postavy prechádzajú z jedného románu do druhého – vracajúce sa postavy,
- konflikt – vyvrcholí v závere – postava buď zomiera, alebo pokračuje v inom románe
- jeho dielo encyklopédiou parížskej spoločnosti a dokumentom doby
- vystihol psychológiu ženských postáv alebo ľudí posadnutých nejakou vášňou (OTEC GORIOT)
- realistická typizácia (z každej spoloč. skupiny vyberie znaky typické pre túto skupinu – vytvorí postavu, jeho postavy determinované prostredím svojej doby


TVORBA

- Ľudská komédia (Dante: Božská komédia) - je rozdelená do troch častí:

1. Štúdie mravov – sociálna problematika (Otec Goriot)
2. Filozofické štúdie – príčiny spoločenských síl (Šagrenova koža)
3. Analytické štúdie – princípy všetkého diania (Fyziológia manželstva)

cyklus asi 91 románov

- ústredná trilógia Ľudskej komédie: Otec Goriot; Stratené ilúzie; Lesk a bieda kurtizán
- ďalšie diela: Eugénia Grandetová, Gobseck, Bratanec Pons, Sesternica Beta, Šagrénova koža, Tridsaťročná 
- zachytáva rôzne životné situácie, rozdielne mužské a ženské charaktery, rozličné životné štýly, povolania, detstvo a starobu, cca 1000 hlavných postáv + vedľajšie,


BALZACOV VYROK

„NA DNE KAŽDÉHO VEDOMIA LEŽÍ PäŤ FRANK.“
hlavnou témou – peniaze (boli hnacou silou spoločnosti)


Otec Goriot

- autor zobrazuje sebaobetujúcu otcovskú lásku k dcéram, láska je degradovaná (nemá hodnotu) – ľútosť nad morálkou spoločnosti
- poukazuje na všemocnosť peňazí vo francúzskej spoločnosti 19. storočia
- poukazuje na stratu ideálov mladého človeka, ktorý nemôže žiť dôstojne v pravde a cti

Analýza diela :

- literárny druh: epika
- literárny žáner: román
- téma: sebaobetujúca láska otca Goriota k dcéram

Dej sa odvíja v niekoľkých líniách:

- Otec Goriot – prišiel do penziónu, podporuje finančne dcéry, financuje ich márnivosť, zachraňuje pred škandálom, podporuje ich milencov, ochorie, zomiera sám
- Eugéne de Rastignac – je postupne meniaca sa postava – prichádza do Paríža chudobný, ale s kontaktom na vyššiu vrstvu, nájde si vplyvnú milenku, prijíma ponaučenia od Vautrina, ale vo všetkom ho nenasleduje, ubytuje sa v byte, ktorý zariadila jeho milenka, postará sa o otca Goriota
- Vautrin – skrýva sa v penzióne pod cudzím menom, láka Eugena na chodníčky zločinu, inscenuje súboj s bratom slečny Victorine, ktorú by rád videl ako Eugenovu nevestu, je spoznaný a zatknutý

Omyl Otca Goriota

- bohatý výdaj dcér, rozdanie svojho majetku im – je najdôležitejšou úlohou jeho života
- práve túžba po majetku ovplyvnila konanie a morálku dcér Goriota (keď už nemá nič, dcéry ho nechajú opusteného, neprídu ani na pohreb, ani ho nezaplatia)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk