Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Americká tragédia

Americká tragédia


Hlavné postavy:
Clyde Griffiths, Roberta Aldenová, Sondra Finchleyová, Hortensia Briggsová, Orvill W. Mason-žalobca, Griffithsovci

Vedľajšie postavy:
Belknap, Jephsen-obhajcovia, Gilbert Griffiths, Bella Griffithsová-bratranec a sesternica, jeho rodičia


1.kniha

Dej sa odohráva v Kansas city. Hlavný hrdina, Clyde Griffits má 12 rokov. Je to syn misionárov a kazateľov, veľmi ortodoxne založených, ktorým ich práca prináša hmotné strádanie a časté sťahovanie. Od detstva ho vychovávali podľa dogiem a náboženských presvedčení v duchu vlastného učenia, no napriek tomu Clyde s pribúdajúcimi rokmi, čoraz viac stráca záujem a porozumenie pre prácu svojich rodičov.

Clyde podľahne čaru bohatstva, chce sa odpútať od misionárskeho života, ktorý ho ponižoval a zamestná sa ako poslíček v hoteli Green Davidson. Dennodenne tu stretáva ľudí z vysokej spoločnosti a túži sa im podobať. Zoznamuje sa tu s inými poslíčkami, chlapcami približne v jeho veku a trávi v ich spoločnosti i veľkú časť svojho voľného času. Nasleduje ich do podnikov, kde sa opíjajú, do herní, tancovať aj do nevestinca.

Neskôr sa stretáva s Hortensiou Briggsovou, ktorá sa stáva jeho prvou láskou. Jeho city ale nie sú opätované. Dievča ho využíva a Clyde zaslepený svojou túžbou, plní jej všetky priania. Spoločnosť tvorená Clydom, Hortensiou a ich priateľmi sa vyberie na výlet autom, ktoré im nepatrí a ktoré si vzali bez toho, aby o tom jeho majiteľ vedel. Pri ceste späť, keď sa ponáhľajú zrazia malé dievčatko a utekajú na aute preč. Opäť idú veľkou rýchlosťou, čo spôsobí nehodu, vozidlo sa prevráti.


2.kniha

Po odchode z Kansas City, mení si Clyde meno, skúša šťastie v rôznych zamestnaniach a cestuje z miesta na miesto. V Chicagu sa stretáva so starým priateľom, ktorý mu vybaví miesto poslíčka v klube Union League. Tu spoznáva svojho bohatého strýka Samuela Griffithsa- ten mu ponúkne prácu v továrni na výrobu golierov, v ktorej je majiteľom. Clyde ponuku prijíma odchádza do Lycurgu, kde stojí továreň a kde žije i strýko s rodinou. Hoci sprvu pracuje iba v práčovni, postupne sa stáva vedúcim oddelenia a nadobúda vážnosť, čo je podmienené najmä tým, že je príbuzným Griffithovcov, ktorí majú významné postavenie v tamojšej spoločnosti. Očarený postavením Griffithovcov sa prestane stýkať s priateľmi z nižšej spoločnosti.

Za prácou prichádza aj Roberta Aldenová a zamestná sa v Clydovom oddelení. Napriek tomu sa začínajú tajne stretávať, napriek továrenskému zákazu udržiavania vzťahov medzi zamestnancami. Hoci Clyde vie, ako mravne a nábožensky bola Roberta vychovávaná, po počiatočnej fáze jeho vzťahu začne na ňu naliehať a stanú sa milencami. Dôsledkom toho otehotnie. V tom čase sa už ale Clyde zoznamuje so Sondrou Finchleyovou, bohatou dcérou majiteľa továrne, ktorá ho uvedie do života lycurgskej smotánky. Očarený jej pôvabom i záujmom, ktorý oňho prejavuje, snaží sa Clyde zbaviť sa nejakým spôsobom záväzku viažuceho ho k Roberte. Vtedy sa mu náhodou dostáva do rúk novinový článok, o nehode pri člnkovaní na jazere.

Neskôr naplánuje Clyde Robertinu vraždu- chce ju zaviesť na opustené jazero a prevrhnúť čln, čo by znamenalo dievčininu smrť, nakoľko nevie plávať. Zavedie ju na Veľké Vlavčie jazero, ale stráca odvahu, nie je schopný vykonať takýto strašný čin. Zbiera sa však v ňom veľký hnev na seba, že je „slaboch“, na Robertu, že ho núti oženiť sa, na všetky okolnosti s tým súvisiace, a keď sa Roberta k nemu nahne, takmer mimovoľne ju udrie. Ako sa snaží pomôcť jej, čln sa prevráti a obaja padnú do vody. Uvedomí si, že sa mu pričinením náhody podarilo dosiahnuť prvotný zámer. Nepomôže Roberte a ona sa utopí.
3.kniha

Robertino telo sa podarí vyloviť a vidiac na tvári stopy po údere, začína sa vyšetrovanie vedené prokurátorom Masonom. Netrvá dlho, prídu Clydovi na stopu a zatýkajú ho. Prípad sa stáva veľmi medializovaným a voči Clydovi sa zdvihne pobúrená mienka verejnosti. Strýko Griffiths mu zaplatí obhajobu- právnikov Belknapa a Jephnsona, ktorí majú za úlohu očistiť meno Griffithovcov.
Začína sa súdne pojednávanie. Právnici vymyslia pre Clyda obhajobu, do ktorej zložito posplietali dôkazy a neumožnia Clydovi povedať pravdu. Postupne sa do tejto siete zamotáva. Prokurátor Mason prichádza s novými dôkazmi a už je neskoro obhajobu meniť. Clyde je odsúdený na smrť popravením v elektrickom kresle.

Tu prichádza Clydova matka, ktorá sa snaží našetriť veľkú sumu peňazí potrebnú na odvolanie. Usporadúva prednášky, na ktorých vyberá vstupné a korunku za korunkou sa jej to podarí. Ani odvolanie však nie je úspešné. Clydov osud je nezvratný.

Charakterisktka diela:

-autor sa výrazne zaoberá psychologizáciou postáv
-rozprávač „vševediaci“
-je z časti autobiografické (podobnosť je nepopierateľná i v spôsobe života, aký bol typický pre obe osobnosti v mladom veku. Vychovávaný v chudobe, odmietajúc názory ortodoxne veriacich rodičov, sťahujúc sa z miesta na miesto, snažia sa obaja formovať svoje názory na svet.)
-prvky naturalizmu-Clydove túžby

Charakteristika hl. hrdinu: veľmi ovplyvnený spoločnosťou, vlastnými pudmi, cieľavedomý, sebecký

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk