Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antigona

útvar: tragédia

kompozícia: prológ, päť dejstiev, epilóg

postavy: Kráľ Oidipus, Kráľ Kreón, Princezná Ismena, Princezná Antigona, Princ Haimon, Eurydika (matka)

ANTIGONA: dievčina, ktorá dala prednosť povinnosti voči bohom, tradíciám a rodine pred vlastným šťastím a životom
KREÓN: nový kráľ Téb, neľútostný, nehľadiaci na názory iných ľudí
HAIMON: Antigonin snúbenec
EURYDIKA: milujúca Haimonova matka
ISMENA: nevýbojná sestra Antigony
OIDIPUS: otec Antigony, Ismenny, Eteokla, Polyneika


Citáty:

Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní.
Nehrešte, uráža to bohov!
Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.

PROLÓG: Antigona, Ismena a Eteokles žijú v Tébach. Polyneikos tiahne proti Tébam. On i jeho brat Eteokles v boji padnú. Eteokla majú pochovať s poctami, Polyneika nie. Antigona sa rozhodne Polyneika pochovať.


I. DEJSTVO: Polyneikos bol pochovaný, kráľov príkaz ktosi porušil.

II. DEJSTVO: Antigona bola obvinená z porušenia kráľovho príkazu, čaká ju krutý trest - za živa bude pochovaná v hrobke.

III. DEJSTVO: Haimon, Antigonin snúbenec, otcovi (Kreónovi) pripomína, že občania Téb nesúhlasia s jeho rozhodnutím.

IV. DEJSTVO: Antigonu odvádzajú do hrobky, lúči sa s ešte nenaplneným životom.

V. DEJSTVO: Veštec Teiresias oznámi Kreonovi nevôľu bohov, Kreon sa rozhodne oslobodiť Antigonu

EPILÓG: Antigona je mŕtva (obesila sa na vlastnom závoji), Haimon sa prebodne vlastným mečom pred zrakom vlastného otca, Haimonova matka spácha samovraždu. Kreón žiali nad stratou blízkych, ľutuje svoje nerozvážne rozhodnutie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk