Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Botto Smrť Jánošiková

Ján Botto: Smrť Jánošiková

Literárny žáner: lyricko – epická skladba, romanca
Hlavné postavy: Jánošík a jeho družina
Vznik diela: Dielo vzniklo v roku 1862 v období najväčšieho národného a sociálneho útlaku
Bachovho absolutizmu.
Hlavná myšlienka: Chcel tu poukázať na utrpenie slovenského ľudu po neúspešnej revolúcii 1848/49, čo autor vyjadruje zlapaní, väzení a poprave Jánošíka.
Kompozícia: Predspev (úvod) a 9 spevov.

Dej:
Náš ľud vidí Jánošíka ako hrdinu, ktorý povstal z ľudu,
bil krivdu a bojoval proti feudálom. 1.spev: Básnik opisuje hôrnych chlapcov, ktorí zapálili vatru na Kráľovej holi. Osobitnú pozornosť venuje ich vodcovi Jánošíkovi, ktorý výzorom a vlastnosťami zodpovedá ľudovej tradícii. Hôrni chlapci si voľne žijú na vrchoch slovenských lesov, ale ich spokojnosť je prerušená pretože páni chcú lapiť Jánošíka. 2.spev: Básnik rozpráva o lapení Jánošíka. V dojemnej piesni plačúceho paholčeka vyjadruje žiaľ slovenského ľudu nad Jánošikovým osudom. Jánošík je predstaviteľom protifeudálneho odboja. 3.spev: Jánošíkova milá ho navštívi vo väzení a lúči sa s ním. Jej srdce je plné žiaľu. 4.spev: Jánošík sníva o slobode. Mení sa na romantického hrdinu.
5.spev: Uvedomuje si svoje rozpoloženie. Nastáva deň, ktorý mu prinesie smrť. Tento spev je všestranne najspôsobivejší. Jánošík sa mení na bojovníka za práva slovenského národa.
6.spev: Jánošíka vedú na popravisko. Kňaz mu káže pomodliť sa za seba, on však káže modliť sa za ľud. 7.spev: Poprava Jánošíka. Autor popravu neopisuje, ale zdôrazňuje to, že Jánošík príde o život, jeho myšlienky žijú ďalej. 8.spev: Obraz Slovenska po Jánošíkovej smrti je veľmi smutný a skoro bez nádeje za lepšiu budúcnosť. 9.spev: Ľud nechce veriť, že Jánošík zomrel. Myslia si, že sa dostal do neskutočného sveta. Jánošík sa stáva alegorickou bytosťou. V bájnej ríši rozprávok sa stáva nesmrteľným. Stretáva sa z vílou a vezme si ju za ženu. Autor tu verí, že Jánošíkové myšlienky nezahynú a nakoniec zvíťazia. Záver: Táto ľudová zbojnícka pieseň sa mi páčila pre svoju melodickosť.


Myšlienky, ktoré sa mi páčili: A ten ich kapitán, to je veľký pán! Perečko belavé, červený dolomán, keď ide po hore, ako ranné zore, keď ide po lese, celý svet sa trasie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk