Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ramzes - Pani z Abú Simbel

Ramzes – Pani z Abú Simbel

Autor: Christian Jacq
Postavy: Ramzes, Nefertari, Tuja, Aša, Ameni, Serramanna, Mojžiš, Ofir, Šenar

Po tom ako sa Ramzes dozvedel o Ašovom zajatí a reakcií Chetitov, ihneď konal. So svojou armádou a Zabijakom sa rozhodol dobyť naspäť znovu provincie, ktoré boli kedysi pod egyptským vplyvom. Zabijak bol akýsi nervózny. Upozornil Ramzesa na dubový les. Práve tam by na nich mohla číhať pasca. Faraón sa na svojom voze rozbehol priamo do lesa. Popri boku mu bežal Zabijak. Útočníci vyšli zo svojich skrýš a začali útočiť na Ramzesa. Odpor bol však zničený. Ramzes ihneď zaútočil na pevnosť. Odpor netrval dlho. Takto Ramzes znovu dobil všetky pevnosti v Kanaáne. Jeho ďalším cieľom bolo dobytie Amurru. V Egypte zatiaľ kormidlo vlády držala v rukách Nefertari. Pri riadení krajiny jej pomáhala Tuja s Amenim. Všetci traja sa potešili správe od Ramzesa. V čase keď Ramzes dobýval Kanaán, Iset mu privádzala na svet druhého syna. Pri pôrode jej pomáhala aj Nefertari. Chlapček dostal meno Merenptah. Dolente sa snažila dostať do Isetinej blízkosti. Serramanna sa však nedal učičíkať jej hranou pokorou a ľútosťou. V Achnatonovom slnečnom meste, ktoré už nikto neobýval ani nenavštevoval, sa skrývali Šenar s Ofirom. Šenar poriadne zúril. Jedného dňa ich navštívil Meba. Ofir ho požiadal, aby mu priniesol jednu Chaovu vec. Aša zatiaľ premýšľal, či Ramzes rozlúštil jeho šifru. Knieža Bentešina sa k nemu správal vhodne. Aša chcel využiť návštevu mladej ženy. Dozvedel sa nejaké informácie a použil jej plášť ako prevlek. Bentešina však dostal chuť na dievča, a tak Ašu odhalil. Hodil ho do kobky. Ramzes obkľúčil Bejrút. Bentešinovi neostávalo nič iné ako vyjednávať. Dal Ramzesovi ultimátum. Setau však vymyslel prefíkanú lesť. Bentešinovou slabosťou bolo značkové víno. Do paláca priviezli niekoľko amfor. Muž, ktorý išiel amfory s majordómom odložiť, bol vojak z Ramzesovej armády. Ovalil majordóma a pomohol ostatným vyliezť von. Nakoniec Ašu zachránili.

Bentešinu vymenilo nové knieža. Do Egypta sa vrátil Mojžiš aj s manželkou a synom. Boh mu povedal, aby vyviedol Hebrejský národ z Egypta. Hebreji ho vďačne privítali. Jeden z tehliarov mu ponúkol ubytovanie. V prvú noc ho však chcel udať. Dúfal, že dostane odmenu. Odhalil ho však iný tehliar. Nakoniec sa stretli vodcovia Hebrejov. Mojžiš im predstavil svoj plán o odchode z Egypta a zasľúbenej zemi. Vodcovia s ním veľmi nesúhlasili. Vedeli, že ak ho polícia chytí, budú ho súdiť za Saryho vraždu a možno ho odsúdia na smrť. Mojžiš žil pokojne niekoľko dní v Áronovom dome. Niekoľkokrát požiadal vodcov kmeňa, aby ho vypočuli. Mojžišov a Áronov rozhovor prerušilo klopanie na dvere. Bol to Serramanna. Prišiel zatknúť Mojžiša. Mojžiš sa nevzpieral a pokojne so Serramannom odišiel. Zavreli ho do veľkého väzenia, kde čakal na svoj súd. Mojžiš vo svojej cele začul krik, ktorý upozorňoval na Ramzesov náhly návrat. Hneď po príchode Ramzes zašiel do svätyne bohyne Sachmet. Blížila sa búrka a jeho úlohou bolo utíšiť hnev bohyne. Vo svätyni už Nefertari odriekavala upokojujúce formuly. Spoločne hnev bohyne utíšili a na nebi zavládla vláda slnka. Ramzes ocenil niektorých na príslušnom ceremoniály. Ramzes navštívil aj básnika Homéra pod jeho citrónovníkom. Chvíľu sa rozprávali, a potom sa rozlúčili. Ameni Ramzesovi ihneď oznámil Mojžišovo zadržanie. Faraón chcel priateľa vidieť, ale toto právo mu pred súdnym konaním bolo odopreté. Meba sa pustil do plnenia svojej úlohy. Zastihol Chaa pri prepisovaní pisárskych textov. Meba sa snažil princovi zalíškať. Najskôr sa s ním iba rozprával. Keď ich vyrušila Meritamon, Meba daroval chlapcovi puzdro na štetce. Meritamon ich chcela ihneď vyskúšať. Cha jej to dovolil, ale bola pod jeho prísnym dohľadom. Deti úplne zaujímalo písanie.

Meba využil situáciu a vzal Chaov starý štetec. Serramanna neprestával hľadať svetlovláskinho vraha a snažil sa zistiť jej totožnosť. Rozposlal svojím podriadených na rôzne miesta krajiny. Kréťan už hľadal niekoľko dní. Nenarazil na nijakú stopu. Posledný deň zašiel do krčmy, kde si zaflirtoval s čašníčkou. Večer sa ešte stretli a spoločne sa oddali vášni. Pri rozhovore Kréťan narazil na stopu. Jeho milenka spoznala svetlovlásku. Jeho stopa ho doviedla ku schátranému domu čarodejníka. Čarodejník bol starý unavený muž. Ležal na posteli a zrejme umieral.
Kréťan sa dozvedel meno svetlovlásky a aj úkryt mága, ktorý ju pobláznil. Jeho skrýša bola v Achnatonovom slnečnom meste. Kréťan myslel na vysokú odmenu a prehľadával jednu hrobku za druhou. Najskôr ho ľakali prízraky démonov. Potom sa posmelil. V hrobke Achnatonovho veľkňaza niečo objavil. Skôr než stihol zareagovať, Ofir ho zabil. Mebua to vyľakalo. Stal sa však chetitským spojencom a nemohol cúvnuť. Ofir, Meba a Šenar pokračovali ďalej v rozhovore. Meba neochotne odovzdal Chaov štetec Ofirovi. Bál sa o chlapcov život. Meba bol Egypťan a vražda mu bola proti srsti. Ofir ho však ihneď uzemnil a Meba sa poslušne podriadil. Kráľ a kráľovná mali len málo príležitostí tráviť spolu viac času. Nefertari vycítila, že jej manžela sužuje Mojžišov proces. Serramannu stále znepokojoval neúspech v pátraní po svetlovláske. Hneď ráno si prezeral správy svojich podriadených. Zarazil sa, keď zistil, že jedna správa chýba. Ihneď zašiel za Amenim. Kráľov osobný sekretár bol v pracovni sám. Serramanna ho informoval o správe. Ameni nadhodil obyčajné omeškanie správy, ale Serramanna veril svojmu inštinktu. Predpokladal, že Kréťanovi sa niečo stalo. Rozhodol sa, že to pôjde preskúmať. Ramzesova sestra Dolente sa vrátila k svojmu jednotvárnemu životu. Už ju takmer nič netešilo. Uspokojovala ju len myšlienka na jedného boha. Slúžka jej navrhla, aby sa znova vydala. Dolente však nemala záujem. Z rozhovoru so slúžkou sa dozvedela o Mojžišovom návrate a uväznení. Konal sa súd s Mojžišom. Vezír vzal do úvahy všetky dôkazy aj Dolentinu výpoveď pred súdom. Požadoval však ešte ústnu výpoveď tehliara Abnera. Problém bol, že Abner niekam zmizol.

Po súdnom konaní mohol Ramzes konečne priateľa navštíviť. Mojžiš povedal Ramzesovi o svojom pláne odviesť Hebrejov z Egypta do zasľúbenej zeme. Bol to rozhovor ako každý iný medzi priateľmi. Serramanna zatiaľ narazil na Kréťanovu stopu. Priviedla ho do malej pochmúrnej dediny. Na prahu schátraného domu sedela starena. Bola to vdova. Serramanna sa jej vypytoval na mága. Povedala mu o dcére Lite a mágovo meno. Zmienila sa aj o hrobkách. Sardínsky obor ich začal prehľadávať. Bohužiaľ všetky boli prázdne. Ramzes a Nefertari práve počúvali, ako Meritamon hrá na nástroji. Prerušil ich Chaov príchod. Sťažoval sa na krádež obľúbeného štetca. Cha sa rozhodol vinníka nájsť. Táto udalosť pripomenula Nefertari jej ukradnutý šál a útok na jej zdravie. Navrhla Ramzesovi, aby posilnili chlapcovu magickú ochranu. Kráľovej pozornosti sa dostalo aj Dolente. Ramzes jej poďakoval za prístup na súde. Pri odchode domov ju skontaktoval Šenar. Prikázal jej, aby načúvala. Keď sa Serramanna vrátil, predložil faraónovi všetky zistené novinky. Jeho novou úlohou bolo nájsť tehliara Abnera. Nefertari oslavovala na vidieckom panstve svoje narodeniny. Ramzesovi sa zverila so svojimi zlými predtuchami. Presne toho istého sa obával aj Ramzes. Musel konať. Plánovali podniknúť dlhú cestu na podporu chrámov. Malý Cha išiel do učenia k Setauovi. Setau a Lotos mali posilniť Chaovu magickú obranu a odvrátiť útok neviditeľného nepriateľa. Cha sa veľmi tešil. Dokonca raz Setaua navštívil aj Nedžem. Vyniesol námietku, ale márne. Na chetitskom dvore to vrelo. Uri–Tešup a Chattušil medzi sebou bojovali. Muvatallišove miesto na tróne bolo kvôli neúspechom ohrozené. Nahnevaný Uri-Tešup sa znova dožadoval miesta vrchného veliteľa. Cisárovi nepriniesol dobré správy ani brat Chattušil. Chatti ohrozoval nielen Egypt, ale aj Asýrčania. Situácia bola vážna. Chattušilova manželka Putuhepa navrhla zlikvidovať Uri-Tešupa. V hebrejskej štvrti to vrelo. Mojžišov proces bol na konci. Všetko záležalo od Abnerovej výpovede. Kvôli Abnerovej neprítomnosti bol nahnevaný Áron. Abner sa mu znechutil. Nemal však dôvod poslať ho pred radu, ktorá by Abnera donútila vypovedať v Mojžišov prospech. Už niekoľko dní sa v tehliarskej štvrti potuloval žobrák. Prvý deň si ho Áron nevšimol. Na druhý deň mu dal jedlo a tretí deň si Áron k nemu presadol.

Žobrák mu vyrozprával svoj smutný príbeh. Vyskytlo sa aj Abnerovo meno. Áron mal konečne dôvod postaviť Abnera pred radu. Abner sa nakoniec dostavil. Správal sa dosť pohŕdavo. Urazil žobráka a ešte mal tú drzosť a všetkých pozval na radovánky. Áron sa naňho osopil a nechal hovoriť žobráka. Na prekvapenie všetkých žobrák vstal v celej svojej výške. Pod plášťom sa skrýval Serramanna. Abner už nemohol ubziknúť. Serramanna ho odviedol priamo na súd. Výsledok procesu ukázala Ameniho dobrá nálada. Mojžiš bol zbavený všetkých obvinení a bol oslobodený. Ramzes zvolal dvoranov do audienčnej sály. Oznámil vybudovanie a zlepšenie obrany severnej hranice. Faraón s veľkou kráľovskou manželkou sa chystali na dlhú cestu po Egypte.
Ramzes chcel svojou cestou posilniť magickú ochranu krajiny. Ašovi zveril tajnú úlohu. Počas neprítomnosti kráľovského páru mala vládnuť kráľovná matka spolu s Amenim. Ramzes zavítal na ministerstvo zahraničných vecí. Uctil si Thovta a stretol sa s Ašom. Rozprávali sa o útoku na Kadeš. Aša objasnil Ramzesovi svoje plány. Ďalšou vojenskou hrozbou sa stala Asýria. Aša sa chcel pokúsiť uzatvoriť mier s Chetitmi. Hoci Ramzes poznal nebezpečenstvo, dovolil Ašovi podniknúť takú nebezpečnú cestu. Pre Ašu to bola výzva. Pred odchodom navštívil Ramzes básnika Homéra. Ramzesova sestra Dolente sa stretla so Šenarom. V preoblečení by ho nikto nespoznal. Dohodli sa, že večer sa stretnú aj s Ofirom. Večer sa stretli a Dolente poskytla Ofirovi všetky informácie, ktoré sa jej podarilo zistiť. Na počesť Mojžišovho oslobodenia sa konala veľká oslava. Keď už boli hostia poriadne opití, Mojžiš sa vzdialil. Prekvapil ho príchod beduínov Amosa a Baducha. Pokúšali sa presvedčiť ho, aby sa spolu s Hebrejmi spojili s beduínmi proti Ramzesovi. Mojžiša sa im presvedčiť nepodarilo. Nestrácali však nádej. Potom sa Amos a Baduch stretli s Ofirom a Šenarom. Povedali im o neúspechu svojho stretnutia. Ofir musel konať. Odhalil im niečo z plánov a situáciu v Chatti. Šenarovi dal prostriedky, ktorými môže zničiť Ramzesa na jeho ceste. Tento faraónov čin považovali za obrovský omyl, ktorý musia využiť vo svoj prospech. Udalosti sa pohli aj v Chatti. Cisár Muvatalliš podal vyhlásenie. Vojenskú kastu zveril pod kontrolu svojho syna a hospodárstvo Chattušilovi. Chattušil bol prekvapený. Týmto prejavom akoby cisár Chatti ustanovil za svojho nástupcu svojho syna Uri-Tešupa.

Chattušil šiel skontrolovať kastu obchodníkov. Sťažovali sa na Uri-Tešupove zásahy. Chcel im vziať majetky, aby sa znásobila sila vojenskej kasty. Chattušil bol pobúrený a žiadal cisára o audienciu. Muvatalliš ho však neprijal. K Uri-Tešupovi bol zhovievavejší. Ich rozhovor plynul v napätom tóne. Cisárovi sa nepáčil synov prístup. Zrazu cisár spadol na zem a zvíjal sa v bolestiach. Uri-Tešup sa ani nepohol, aby otcovi pomohol. Stalo sa tak, až keď mu cisár sľúbil, že mu prenechá trón. Mojžiš sa pokúšal vodcov klanov znovu presvedčiť o božích úmysloch. Cha bol stále pod Setauovou ochrannou rukou. Lovec hadov mu ukazoval magické formulky, vodil ho na posvätné miesta. Pred svojím odchodom mu dal magické amulety, aby bol Cha chránený aj počas Setauovej neprítomnosti. Vyslovene mu prikázal, aby si ich nikdy neskladal dole. Princ bol očarený svetom, ktorý mu lovec hadov ukázal. Mojžiš sa stretol s Ramzesom na vrchu hory. Rozprávali o Mojžišových plánoch odviesť Hebrejov z Egypta. Ramzes však nesúhlasil. Pripadalo mu to veľmi nebezpečné. Bol predsa vládca obidvoch krajín a za ich obyvateľov zodpovedal. Aša s karavánou smeroval do hlavného mesta chetitskej ríše. Na hranici sa zastavili pred pevnosťou. Aša chcel hovoriť s jej veliteľom. S malou delegáciou sa dostal dnu. Na jeho počudovanie ho privítal Chattušil. Aša mu odhalil plán na nastolenie mieru.. Chattušil mu na oplátku povedal, že cisár je veľmi chorý. Dostal mŕtvicu a teraz vládne Uri-Tešup. Prezradil Ašovi, že jeho manželka Putuhepa chce Uri-Tešupov život skončiť. Nemusela ani dlho čakať. Cisárov syn chcel zaútočiť na Egypt, no predtým musel navštíviť veštca. Pri obrade bude prítomná aj Putuhepa a to bude jej šanca. Uri-Tešup prišiel však v sprievode stráži. Nemohla zasiahnuť. Veštec nepredpovedal Uri-Tešupovi nič dobré. Cisárov syn musel teda počkať, aby mohol Egypt. Kráľ bol vo svojej pracovni, keď mu Ameni doniesol list od Ašu. Teraz Ramzes už mohol odísť. Serramanna už v pátraní postúpil. Vedel, že mág Ofir zabil svetlovlasú Litu. Teraz hľadal zlodeja Chaovho štetca. Poprosil princa o pomoc.

Po krátkom rozhovore s ním mal už podozrivého. Bol ním štátnik Meba. Serramanna ho dal sledovať. Dolente sa snažila vymámiť z Nefertari informácie o ich ceste. Kráľovná jej však veľa nepovedala. Bolo teplé popoludnie, keď sa Meba rozhodol člnkovať na jazere. Nepotešila ho prítomnosť veslára. Bol to totiž obávaný sardínsky obor. Viedol s Mebom rozhovor o stratenom Chaovom štetci. Skôr sa to podobalo na skrytý výsluch. Po ňom si už Serramanna bol istý, že zlodejom je Meba. Chýbali mu len dôkazy. Kráľ s kráľovnou sa už plavili po Níle. Niekedy bola cesta nebezpečná kvôli vodným vírom. Podobný vír ich zastihol aj pri Achnatonovom slnečnom meste. Oddelil ostatné lode od kráľovskej. Lodi hrozili dve nebezpečenstvá. Z jednej strany to bol vodný vír a z druhej zapálené ohňové koše na móle mesta. Na móle sa chystal Šenar. Bola to šanca ako zabiť Ramzesa. Zaplatení muži si chystali zbrane. Začali strieľať ohnivé šípy. Ramzes zastrelil niekoľko z nich. Zatiaľ napadli loď aj zozadu a zabíjali námorníkov hlava-nehlava. Ramzes manévrom zmenil smer lode. Setau bežal s účinným talizmanom. Hodil ho do víru a ten sa potom upokojil. Vlna zaplavila zopár košov a zmietla dvoch žoldnierov.
Ramzes začal zabíjať žoldnierov. Uvidel aj vodcu útočníkov. Na chvíľu sa mu zdalo, že je to Šenar. Lotos hasila vznikajúce požiare. Začali jej horieť šaty, a tak skočila do vody. Ramzes skočil za ňou. Zvyšok útočníkov sa dal na ústup a utiekol v loďke. Znova sa začal objavovať vír. Ramzesa a Lotos odviedol prúd nevedno kam. Nefertari vedela, že nie sú mŕtvi. Setau mal obavy, ale mlčal. Už zapadalo slnko. Nefertari ho zbadala. Ramzes stál na najvyššej budove a kýval im. Loď zakotvila pri Slnečnom meste. Ramzes im povedal všetko, čo sa stalo od ich odlúčenia. Najskôr musel oživiť Lotos, a potom hľadali najvyššiu budovu. Ramzes ihneď rozkázal priviesť kamenárov. Slnečné mesto muselo byť zničené. Budovy sa rozobrali až do základov. Odišli, až keď z mesta nezostalo nič. Smerovali do Ebozevu. V Ebozeve na nich nikto nečakal. Ramzes šiel ako prvý na čele vozov. V chráme tiež nikto okrem starých kňazov a starého práča nebol. Od práča sa Ramzes dozvedel, že starosta vedľajšieho mesta vzal ľudí z chrámu, aby opravovali hrádze. Faraón sa nahneval. Jeho návšteva starostu prekvapila. Ešte v ten deň Ramzes vyhlásil nový dekrét.

Nikto nesmel odviesť chrámových pracovníkov na iné práce. Hoci si faraón prial zostať v Ebozeve, musel pokračovať vo svojej ceste. V mystériách, ktoré sa konali o niekoľko dní v Ebozeve, Ramzes stvárnil Usira a Nefertari Eset. Na kráľovnino želanie si krásna Iset zahrala Esetinu sestru Nebthet. Vznešená Putuhepa opúšťala Chattušaš, aby mohla ísť za manželom. Prekvapila ju Ašova prítomnosť. Diplomati vysvetlili Putuhepe svoj plán zosadenia Uri-Tešupa. Aj napriek Chattušilovým varovaniam sa Aša s malou skupinkou vydal do Chattušaša. Chcel Uri-Tešupovi navrhnúť mier. Uri-Tešup Ašu prijal. Diplomat mu ponúkol lieky pre cisára. Ďalším Ramzesovým stanoviskom bol Karnak. Panovník bol veľmi spokojný s Nebuovou prácou. Pod Bachenovým dohľadom boli chrámy dokončené. Bachenovou úlohou bolo zostaviť skupinu remeselníkov, ktorí by odišli do Núbie s faraónom. Bachen sa chcel pridať ku skupine, ale faraón s ním mal iné plány. Vymenoval ho za tretieho Amonovho proroka. Ramzes mal v pláne navštíviť svoj chrám miliónov rokov. Za súmraku sa do chrámu dostal Šenar. Rozmiestnil tam zbrane, ktoré mu poskytol Ofir. Na druhý deň šiel Ramzes s Nefertari do chrámu. Pred chrámom Nefertari Ramzesa zastavila. Jej veštecké schopnosti ho upozornili pred nebezpečenstvom. Ramzes mohol do chrámu vstúpiť, až keď Nefertari zažehnala všetky nástrahy. Ramzesovi bolo jasné, že pôvodcom bol Šenar. Poskytol jeho opis na hraniciach. Mojžiša navštívil nečakaný hosť. Ofir prišiel Mojžiša presviedčať o svojich cieľoch. Robil to veľmi rafinovane. Ramzes a Nefertari pred odchodom na juh navštívili svoje príbytky v Údolí kráľov a v Údolí kráľovien. Nefertari bola očarená. Serramanna naďalej sledoval Mebua. Využil Mebov odchod na nejaký banket a prehľadal dom. Chaov štetec sa mu však nepodarilo nájsť. Aša sa pokúsil Uri-Tešupa obmäkčiť. Nešlo to, rozhovor sa teda zvrtol na inú tému. Aša odhalil Uri-Tešupovi svoje plány na dosiahnutie prímeria. Spomenul mu aj pár mien, o ktorých si Uri-Tešup myslel, že sú verní. Ramzes pomocou Setchiho prútika vybral monolit, z ktorého sa postaví kolos. Pokračovalo sa v ceste. Na kráľovskú loď nastúpili dvaja muži. Jeden z nich hlásil Ramzesovi, že zhliadli muža, ktorý sa podobal Ramzesovmu opisu. Nemohli ho však chytiť, pretože nič nespravil. Mieril do Núbie.

Ramzesa v Núbii vítal obrovský dav. Setau neustále kontroloval lode. Bol istejší na zemi. Kráľovský pár usporiadal nádherný banket, a potom pokračoval v ceste. Ramzes a Nefertari sa k sebe sladko túlili. Ich cesta viedla k Hathorinmu panstvu, kde Ramzes spečatí medzi ním a veľkou kráľovskou manželkou večnú lásku. Šenar si striebornými doštičkami kúpil niekoľko rybárov. Za veľké bohatstvo mali pomôcť pri likvidácii Ramzesa. Kvôli doštičkám sa rybári pobili a niekto pri tom zomrel. Prípad sa dostal až pred miestokráľa Núbie. Policajtovi bol podozrivý odchod rybárov. Kráľovskému sprievodu sa do cesty postavilo stádo rozzúrených hrochov. Ramzes dal povel na ticho a aj s Nefertari vzývali Amona. Tento povel sa niesol z lode na loď. Chvíľu sa hrochy upokojili a lode pokračovali ďalej v plavbe. Šenar zúril. Mojžiš navštívil Ameniho. Snažil sa ho presvedčiť o nutnosti exilu Hebrejov. Ofir mal pravdu.
Mojžiš u Ameniho neuspel. Ofir sa pokúšal narušiť Chaovu magickú obranu, ale Setauov vplyv bol silnejší. Ofir sa od Mebu dozvedel, že Cha nosí nejaké amulety. Presne to však Meba nevedel, lebo sa k princovi nemohol priblížiť. Serramanna šiel ako vždy skontrolovať, či jeho muži splnili dané úlohy. Nahnevalo ho, keď sa dozvedel, že Meba sa stratil svojim pozorovateľom. Ofir s Baduchom a Amosom plánovali dovážanie zbraní pre Hebrejov. V Chatušaši Uri-Tešup začal vraždiť svojich nepriateľov. Všetci vojaci menovaný Ašom prišli o život. Uri-Tešup bol nad mieru spokojný. Tajne sa do hlavného mesta vrátili Chattušil s Putuhepou. Aša sa niekoľkokrát pokúsil Uri-Tešupa prehovoriť, aby dovolil Ašovi cisára liečiť. Bojovník však neustúpil. Uri-Tešup sa cisára dokonca pokúsil zabiť, ale odradilo ho cisárova sila, ktorou disponoval aj vo svojom hroznom stave. Kráľovská loď zastavila blízko piesočného ostrovčeka. Blízko stroskotala obchodná loď. Ramzes, Setau a malá skupinka zašli na loď. Bola úplne prázdna. Jeden člen skupiny zašiel do podpalubia. Zaznel hrozný výkrik. Všetci sa rozbehli za výkrikom.

Krokodíly už námorníka trhali na kusy. Ramzes mu už nemohol pomôcť. Vonku na nich čakali ďalšie krokodíly. A nemienili ustúpiť. Ramzes dal Setauovi pokyn. Obaja sa s krikom pohli po stranách. Vtom z krovia vybehol veľký sloní samec. Kedysi mu Ramzes zachránil život. Tento krát zachránil slon Ramzesovi život. Chobotom uchopil plaza a odhodil ho. Potom Ramzes na jeho chrbte prišiel až do Abú Simbel. Začala sa výstavba chrámov. Na všetko osobne dohliadal kráľ. Toto čarovné miesto navštívil aj miestokráľ Núbie. Na mieste ho prikoval červeno-čierny had. Lotos ho jemne vzala a odniesla. Ramzes Setaua prekvapil. Rozhodol sa, že Setau zostane v Núbii a bude dozerať na stavbu. Dostal významné postavenie. Po niekoľkých týždňoch sa vrátili naspäť do Pi-Ramzesu. Medzitým Dolente očierňovala Nefertari pred Iset tak často, ako sa len dalo. Iset začala o kráľovnej pochybovať. Šenar sa spojil s núbijskými vojskami, chcel ich podnietiť k rebélii. Rokovania boli dlhé a nakoniec neviedli k ničomu. Mebovi sa podarilo vytiahnuť z Nedžema informácie o Chaovej magickej ochrane. Mojžiš sa nakoniec spojil s Ofirom. Ofirovi to náramne vyhovovalo. Mojžiš bol schopný získať exodus aj za cenu straty priateľstva s Ramzesom. Uri-Tešup neprestával prenasledovať Chattušila. Vďaka Ašovým informáciám ho našiel na štvrtýkrát. Chattušil sa vôbec nebál. Uri-Tešup ich prikázal zabiť. Chattušil a jeho rodina sa ani nepohli. Uri-Tešupovi vojaci sa obrátili proti nemu. Uri-Tešup utiekol do paláca. Aša mu navrhol, aby odišiel do Egypta. Súhlasil. Chattušil sa tal cisárom Chatti a svojmu bratovi Muvatallišovi usporiadal nádherný pohreb. Začal s Ašom vyjednávať o mieri. Chcel však Uri-Tešupovu hlavu. Cha svojím usilovným učením získal zručnosť skúseného pisára. Tohto mladíka prijali medzi duchovenstvo. Pri obrade si Cha musel ochranné amulety odložiť. Ramzes poskytol Uri-Tešupovi politický azyl za výmenu informácií o chetitskej armáde. Nefertari a Iset sa stretli v záhrade. Iset plánovala kráľovnú otráviť. Po rozhovore s Nefertari si to však rozmyslela. Vyjednávanie nedopadlo príliš dobre. Chattušil stále túžil po Uri-Tešupovej hlave. Keďže ho Egypt ochránil, Chattušil pokračoval vo vojne.

S takou správou sa Aša vrátil naspäť. Do tohto sporu zasiahla aj Nefertari. Jeden horúci letný deň Ramzes navštívil Homéra pod jeho citrónovníkom. Tu starý básnik naposledy vydýchol. Mojžiš navštívil Ramzesa v pracovni. Znova ho požiadal o exodus pre Hebrejov. Ramzes neodstúpil a svoj názor nezmenil. Mojžiš bol nespokojný. Prisahal, že Jahveho vôľa sa preukáže a zošle na Egypt trest. Setau sa vrátil z Núbie. Setau a Cha sa priateľsky objali. Čarodejník bol na chlapca hrdý. Stretli sa na strelnici. Faraón mal pre nich dôležitú úlohu. Ramzes ustanovil Chaa za Ptahovho veľkňaza. Mojžiš prišiel aj s Áronom. Po faraónových bokoch stáli Setau a Cha. Áron hodil pred panovníka svoju palicu. Ihneď sa zmenila na hada. Setau ho bezpečne odchytil. Nefertari sa práve kúpala v bazéne, keď ju navštívila Iset. Už to ďalej nemohla vydržať. Priznala sa kráľovnej, že ju chcela zabiť. Porozprávala jej všetko. Nefertari povedala Ramzesovi o Dolentinej zrade. Ramzes sa zatiaľ rozhodol nekonať.
Prichytí Dolente. Ne brehu Nílu sa zhromaždil dav. Mojžiš hodil do vody svoju palicu. Voda sa zmenila na krv. Prítomný bol Cha, ktorý to celé vysvetlil. Jeho argumenty boli presvedčivé. Mojžiš sa však nedal odradiť. Cha sa Mojžiša nebál. Cisárovná Putuhepa napísala Nefertari list. Chcela sa znova pokúsiť o nastolenie mieru. Nové vyjednávania sa mohli začať. Tejto úlohy sa rád podujal Aša. Mojžiš zvestoval ďalšie božie rany, ktoré dopadnú na Egypt. Všetky pohromy, ktoré na Egypt prišli, Ramzes vyriešil. Mojžiš začal byť väčším rebelom. Zatiaľ neporušil verejný poriadok. Ofir začal pomaly uskutočňovať svoje plány. Mal šťastie, pretože Mojžiš mu veril. Tváril sa, že to všetko robí len pre vieru v jediného boha. Postupom času Ofir konal aj bez Mojžišovho vedomia. Po určitom čase dostal správy z Chatti. Nový cisár ešte stále chcel Uri-Tešupovu hlavu. Úlohu zabiť Uri-Tešup dostal na starosť Meba. Amos a Baduch spôsobili ďalšiu ranu. Otrávili niekoľko kráv. Lotos odhalila pravdu. Travičstvo včas podchytili. Dokonca zaútočili na faraónových blízkych. Ľahko si to odniesol Ameni. Ofir bol veľmi nahnevaný. Aša navštívil Chatti len s malým sprievodom. Pokiaľ ho Putuhepa prijala, čakal niekoľko hodín. Pre cisárovu chorobu bolo vedenie krajiny na nej. Mojžiš zastavil Ramzesa pred Amonovým chrámom.

Ani tento rozhovor neskončil dobre. Mojžiš predpovedal siedmu ranu. Raz v noci Nefertari prebudil príšerný sen. Na Egypt sa hnali milión kobyliek. Vďaka kráľovninej jasnozrivosti boli škody minimálne. Meba sa chopil svojej úlohy. Presvedčil Serramannu, aby mohol navštíviť Uri-Tešupa. Meba sa Uri-Tešupovi zaliečal. Dohodol mu stretnutie po zotmení so ženou. Uri-Tešup sa potešil. Keď nastal večer, pokúsil sa Uri-Tešupa zabiť. K zemi ho skolil silný úder. Serramanna ho odhalil. Nanešťastie Mebu zabil. Viedlo sa kvôli tomu vyšetrovanie. Serramannu neobvinili. Mojžiš a Ramzes sa znovu pohádali. Nad Egyptom visela tma. Mojžiš odišiel nahnevaný. Ofir navrhoval Mojžišovi vzburu. Mojžiš predpovedal smrť všetkých prvorodených. Spravil potrebné opatrenia, aby to nepostihlo hebrejský ľud. Setau priniesol kráľovskému páru zlú správu. Cha bol chorý. Nefertari mu pomáhala svojimi životnými silami. Rokovania v Chatti prebiehali dobre. Serramanna postrehol čudné správanie Hebrejov. Po rozhovore s Abnerom všetko ohlásil kráľovi. Ramzes bol pobúrený. Serramanna dostal nápad. Vyhlásil, že Cha o tri dni zomrie. Táto správa sa dostala aj k Dolente. Ihneď informovala Ofira. Toto bola jej chyba. Serramanna ju sledoval a prichytil. Dolente s Ofirom boli súdení. Ofira odsúdili na smrť a ju na pomocné práce u sedliaka. V neprítomnosti bol odsúdený aj Šenar. Ich mená boli navždy vymazané. Faraón nedal Mojžišovi exodus, ale Hebrejov vyhostil. Mojžiš viedol svoj ľud do púšte. Pred smrťou Ofir prezradil beduínov Amosa a Baducha. Serramanna sa hneď dal do ich hľadania. Našiel ich pri trstinovom mori, kde si Hebreji oddýchli. Baduch a Amos zahynuli pod kolesami Serramannovho vozu. Mierové rokovania speli ku svojmu koncu. Úspech bol skoro na dosah ruky. Po Ofirovom zatknutí Setau zničil štetec.

Cha sa začal uzdravovať. Nefertari však bola slabá. Aša priniesol dobré správy. Miestokráľ Núbie priniesol Ramzesovi zlé správy. V Núbii sa rozšírila vzbura. Vzbúrenci zabrali hlavnú zlatú baňu. V tomto ohľade Šenar dosiahol úspech. Stálo ho to veľa síl, no pri živote ho držala nenávisť voči Ramzesovi. Panovník okamžite zasiahol. Šenar prichystal Ramzesovi pascu, no padol do nej sám. Ramzes ho obkľúčil. Núbijčania sa vzdali. Šenar ich stále povzbudzoval k boju. Nakoniec zomrel rukou Núbijčanov. Mojžiš previedol svoj ľud cez trstinové more a smeroval do zasľúbenej zeme. Serramannovou úlohou bolo zabezpečiť príchod chetitských diplomatov, ktorí niesli zmluvu mieru. Ramzes so všetkým súhlasil. Egyptský ľud oslavoval. O niekoľko dní mu prišiel list. Chattušil žiadal o pomoc pre chetitskú princeznú. Ramzes spravil všetko, čo bolo v jeho silách. Chrámy v Karnaku boli dokončené. Mal sa otvoriť Ramzesov chrám miliónov rokov. V deň otvorenia v časti venovanej Setchimu a Tuji, zavolala Tuja syna k sebe. Rozlúčila sa s ním a zomrela. Po sedemdesiatich dňoch smútku bola uložená do svojho večného príbytku. Iset bola v týchto dňoch Nefertarinou oporou. O niekoľko dní prišiel list z Núbie. Chrám v Abú Simbel bol hotový. Kráľovský pár tam hneď vycestoval. Ich prítomnosť veľmi potešila Setaua a Lotos. Nefertari bola veľmi unavená, ale nič nedala na sebe znať. Na počesť dokončenia sa niekoľko týždňov konali veľkolepé oslavy. Nefertari a Ramzes sa prechádzali po chráme. Nefertari objala Ramzesa. Pomaly z nej unikal život. Klesla jej hlava a naposledy vydýchla. Ramzes vzal Nefertari do náručia a vyniesol ju von. Medzi Zabijakovými labami dokonal faraónov žltý pes Strážca. Faraón pozdvihol k slnku štíhle telo ženy, ktorú bude navždy ľúbiť, pani z Abú Simbel, Nefertari, pre ktorú svietilo slnko.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk