Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čudný prípad doktora Jekylla a pána Hyda

Čudný prípad doktora Jekylla a pána Hyda

Autor: Robert Louis Stevenson
Postavy: Utterson, Enfield, Edward Hyde, Henry Jekyll, doktor Lanyon, Poole

Advokát Utterson bol veľmi milý a priateľský človek. Aj keď bol zaneprázdnený, na nedeľňajšiu prechádzku so svojím bratrancom si našiel vždy čas. Jedného dňa zablúdili do malej uličky. Enfield tam zbadal dvere, ku ktorým sa neviazal dobrý príbeh. Do týchto dverí vstúpil muž, ktorý pošliapal po dieťati a potom ho nechal na ulici jačať. Tento človek v každom vyvolával iba odpor a hnus. Volal sa Edward Hyde. To Uttersonovi znelo povedome. Večer mu to meno stále vŕtalo v hlave. Spomenul si na čudný testament svojho priateľa Henryho Jekylla. Utterson sa začal zaujímať o pána Hyda. Všade ľudia považovali Hyda za veľmi nepríjemného človeka. Utterson znovu zašiel do uličky a tam striehol na Hyda.

Jedného chladného večera mal šťastie. Zastihol Hyda, keď sa vracal k dverám do domu doktora Jekylla. Tak veľmi mu chcel hľadieť do tváre. Jeho túžba sa splnila. Mal možnosť pozrieť mu do tváre. Uttersona sa po chvíľke rozhovoru zmocnil pocit hnusu a odporu. Rozhodne sa, že navštívi priateľa Jekylla a všetko mu povie. Mal o priateľa strach. Uttersona privítal Poole. Utterson o všetkom Jekylla informoval. Poskytol mu všetky informácie, ktoré o Hydovi vypátral. Jekylla akoby to neprekvapilo. Ostal úplne pokojný. Uttersona to trochu prekvapilo. Chcel priateľovi pomôcť. Jekyll ho však žiadal, aby sa nezaoberal Hydom a nechal ho na pokoji. Utterson ho poslúchol. Aspoň sa tak zdalo. O niekoľko dní sa stalo niečo hrozné. Bol zavraždený významný poslanec. Polícia podozrievala Hyda. Prehľadali jeho byt, kde našli časť zlomenej vychádzkovej palice. Úlomok sa zhodoval s tou, ktorá bola vražednou zbraňou. Hľadali Hyda aj u doktora Jekylla. Aj Utterson navštívil Jekylla v tejto záležitosti. Henry Jekyll ho ubezpečil, že s Hydom už nič nemá. Vôbec nevedel, kde je. Po tejto nešťastnej udalosti bol doktor Henry Jekyll taký ako predtým. Organizoval večierky so svojimi priateľmi. Znovu mal radosť zo života.

Po niekoľkých dňoch dal doktor Jekyll Uttersonovi list, ktorý dostal od Hyda. Uttersonovi to bolo podozrivé. Pri jednej večeri to rozoberal so svojím blízkym priateľom. Ten porovnal list a závet doktora Jekylla. Dospel k záveru, že obe listiny písala tá istá osoba. Jekyll sa postupne znovu začal uzatvárať do seba. Nikoho neprijímal. Utterson sa začal obávať o jeho zdravie. Navštívil svojho starého priateľa doktora Lanyona. Lanyon bol na Jekylla veľmi nahnevaný. Nik nevedel prečo. O niekoľko dní znova Utterson a Enfield absolvovali jednu zo svojich prechádzok. Znova sa zatúlali do uličky s tajomnými dverami. Pomocou nich sa dostali až na dvor domu doktora Jekylla. Pri okne uvideli sedieť skleslého Jekylla. Na chvíľu sa s nimi cez okno rozprával. Utterson ho vyzval, aby vyšiel von k nim. Jekyll odmietol a zmizol za oknom svojho domu. Utterson a Enfield sa rovnakou cestou dostali von.

Prešlo niekoľko dní, keď jedného chladného večera zaklopal na Uttersonove dvere Poole. Bol veľmi vystrašený. Utterson ho usadil. Poole naňho veľmi naliehal. Chcel, aby išiel s ním. Utterson neváhal a aj s Poolom išli naspäť do domu doktora Henryho Jekylla. Služobníctvo bolo veľmi vystrašené. Poole povedal Uttersonovi o svojom podozrení, že Jekyll je mŕtvy. Vymysleli plán ako sa vkradnú do laboratória a pracovne. Poole si vzal sekeru a Utterson kutáč. Poole naznačil, že vo vnútri by mohol byť Hyde. Dvere do pracovne boli pevné a nechceli povoliť. Nakoniec však podľahli. Utterson a Poole našli na zemi Hydovu mŕtvolu. Domnievali sa, že ide o samovraždu. Dúfali, že by Jekyll ešte mohol žiť. Všetko prehľadali, ale Jekylla nenašli. Za to však našli dva listy a nový závet. Všetok majetok Henryho Jekylla patril advokátovi Uttersonovi. Ostatné listy boli vysvetlenie. Poole a Utterson sa dohodli, že advokát si listy doma prečíta, potom ich vráti a zavolajú políciu. Utterson si prečítal aj list od doktora Lanyona. Bola v ňom opísaná žiadosť Henryho Jekylla, jeho stretnutie s Hydom, aj premena Hyda na Jekylla. V inom liste Jekyll opísal, čo sa presne stalo. Opísal v liste svoj pocit rozpoltenosti, svoje objavy. Taktiež ako sa dokázal premeniť na Hyda. Postupom času sa mu však Hyde začal vymykať spod kontroly. Páchal hrozné činy a dokázal sa premeniť aj bez drogy. Na čas to prestalo. Jekyll bol opäť sám sebou. Hyde však v jeho vnútri silnel. Jekyll používal drogu len nato, aby z Hyda bol Jekyll. Cítil ako sa blíži jeho koniec. Doktor Henry Jekyll zomrel v tele Edwarda Hyda.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk