Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj - Vojna a mier

Žáner: románová epopeja
Kompozícia: 4 zväzky

Hlavné postavy:

Medzi vyše 250 románovými postavami majú kľúčové miesto hrdinovia zo šľachtického prostredia knieža Andrej Bolkonskij, intelektuál Pierre Bezuchov a Nataša Rostovova.

Andrej Bolkonskij
- ušľachtilý, energický aristokrat, ktorý sa usiluje o spoločenský pokrok. Je schopný znášať náročné životné situácie (slavkovská bitka, smrť manželky, hľadanie vzťahu k Nataši).

Pierre Bezuchov
- vnútorne nestály, veľké ciele a slabá vôľa, ľahko zmanipulovateľný. Ako jeden z najbohatších ľudí v Rusku chce zlepšiť postavenie roľníkov. Osobnú istotu nájde v manželskom zväzku s Natašou.

Nataša Rostovova
- autor ju predstavuje od pôvabnej naivity dospievajúceho dievčaťa cez vášnivé ľúbostné vzplanutie k Anatolovi Kuraginovi, očistnú lásku k Andrejovi Bolkonskému až k životnej vyrovnanosti v rodinnom šťastí s Pierrom Bezuchovom.

Intímne príbehy fiktívnych románových hrdinov sa prepletajú so zachytením konania historických postáv (Napoleon, cár Alexander, Kutuzov) s vykreslením významných dejinných udalostí (bitka pri Slavkove, boj pri Borodine, požiar Moskvy).

Dej:

I.-II.diel: obdobie pred Napoleonovým vpádom do Ruska (1805-1812)

Historické udalosti: vojna s Napoleonom v Rakúsku, mier s Napoleonom
Pierre je nemanželský syn kniežaťa Bezuchova. Po otcovej smrti zdedí celý jeho majetok. Stane sa veľmi váženou a bohatou osobou, obklopia ho ľudia dychtiaci po jeho majetku. Intrigami bol donútený si vziať Helenu Kuraginovu, ktorú nemiluje. Vstúpil medzi robotníkov v snahe zlepšiť postavenie roľníkov, ale má slabú vôľu presadiť svoje myšlienky. Andrej Bolkonskij bol ťažko zranený v bitke pri Slavkove. Vrátil sa domov vtedy, keď mu jeho žena porodila syna a pri pôrode zomrela. Po 4 rokoch sa na jednom plese zoznámil s Natašou Rostovou. Zamilovalo sa do seba. Otec mu nedal požehnanie. Andrej sa s Natašou dohodol, že si ju za rok vezme a že mu môže kedykoľvek vrátiť slovo, keby sa do niekoho zamilovala. Nataša na neho čakal, ale nakoniec sa zamilovala do Anatola, Pierroveho švagra, ktorý jej dvoril, hoci už bol tajne ženatý. Chceli spolu utiecť, ale útek bol prekazený. Nataša sa dozvedela, že je už ženatý, pokúsila sa o samovraždu. Bola zachránená. Andrej sa vracia späť a o všetkom sa dozvie.

III.-IV.diel: obdobie po Napoleonovom vpáde do Ruska (1812-1820)

Historické udalosti: vpád Francúzov do Ruska, bitka pri Borodine, obsadenie Moskvy, vyhnanie Francúzov
Andrej už nechce Natašu nikdy vidieť a odchádza na front. Je zranený v bitke pri Borodine. Francúzi sa blížia k Moskve. Andrej sa s Natašou obchádzajú. Zhodou okolností sa Andrej dostáva medzi ranené, ktorých vzali zo sebou Rostovovci z Moskvy. Andrej sa s Natašou stretnú, odpustí jej a umiera v jej náručí. Pierre je pri obsadení Moskvy zajatý, pretože napadol francúzskeho dôstojníka, ktorý okrádal jednu ženu a Pierre ju chcel brániť. V zajatí sa stretne s ľudovým filozofom Platonom Karatajevom (vyznávač patriarchálneho roľníckeho života), ktorý Pierra veľmi ovplyvnil. Keď sa vráti zo zajatia, zistí, že Andrej zomrel a aj jeho žena Helena. Jeho priateľstvo s Natašou nakoniec vyústi v svadbu. O 5 rokov neskôr sa Pierre stane členom tajného opozičného hnutia proti samoderžaviu.

Autorov zámer: V celom diele presvedčivo dosiahol ideu, že tvorcom dejín nie sú významné osobnosti ale ľud. Mimoriadnu čitateľskú pôsobivosť dosiahol napätím reálnym a ideálnym skĺbením spoločenských a intímnych spoločnosti. Verne zobrazil obraz histórie a života ruskej spoločnosti v prvej tretine 19. storočia na pozadí európskych dejín.

Vlastný názor

Napriek tomu, že sa mi dielo čítalo ťažšie ako knihy pred ním si myslím, že Tolstojova Vojna a mier vo svojom monumentálnom spracovaní historických udalostí i dejín ľudskej duše sa stala jedným z najvýznamnejších diel ruskej i svetovej literatúry.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk