Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Báj o Erosovi a Psyché

Psychológia

Z historického hľadiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Jej základy boli položené v antickom Grécku. Názory na dušu sa líšili, napríklad Platón oddelil ducha od tela tým, že priznal duši prvotnosť a nadradenosť, a teda že duch vzniká pred hmotou a oživuje ju. Herakleitos pokladal dušu za jedno zo skupenstiev hmoty... Ako samostatná vedná disciplína sa začala vyvíjať v druhej polovici 19. storočia v USA a Nemecku. Hnacou silou pre rozvoj psychológie sa stali rozpory medzi jednotlivými psychologickými prístupmi.


Báj o Erosovi a Psyché

Žil raz jeden kráľ, ktorý mal tri dcéry. Psyché, jedna z nich, bola veľmi krásna, dokonca krajšia než Afrodita, a preto ju ľudia začali uctievať ako bohyňu a to sa nepáčilo Afrodite, preto poslala Erosa pomstiť sa Psyché. Keď Eros uvidel Psyché, ihneď sa do nej zamiloval, Eros po prvýkrát neposlúchol Afroditu. Kráľ videl, že Psyché je nešťastná, pretože obe jej sestry sú už vydaté a to Psyché chýbalo. Rozhodol sa zájsť do veštiarne, kde sa dozvedel, že má obliecť Psyché do čierneho rúcha a poslať na vysokú skalu, kde si má po ňu prísť sám „drak“. Bol z toho smutný, ale nikdy sa nesnažil odporovať bohom. Pre Psyché si prišiel vietor Zefyr, ktorý ju odniesol k diamantovému zámku. V zámku nenašla živého tvora, ale iba hlas, ktorý sa jej prihováral „Všetko čo si len budeš priať ti splnia moji služobníci.“. Umyla sa, najedla sa a potom si od únavy ľahla do pripraveného lôžka. Bola unavená, no nemohla zaspať, rozmýšľala nad svojim manželom. V tme začula hlas svojho manžela (Eros). Eros jej povedal, že nikdy nesmie vidieť jeho tvár, inak by ho navždy stratila. Uverila mu a nikdy sa nesnažila ho vidieť. Eros ju pripravil na tri návštevy jej sestier.

Prvýkrát sestry prišli a skoro závisťou popukali a pýtali sa na manžela. Psyché odpovedala, že je ešte mladý a je na poľovačke. Po druhýkrát ju sestry navštívili a pýtali sa na manžela, ale Psyché povedala, že už je starý, že len má prácu s obchodom. Sestry odišli a rozmýšľali nad manželom Psyché. Prišli po tretíkrát a Psyché narozprávali lži, že má za manžela netvora a že ju zožerie. Pripravili Psyché na noc, v ktorej má uvidieť svojho manžela. Keď si ľahla, počula, ako jej manžel prichádza a zobrala si vopred pripravenú olejovú lampu, a keď videla Erosa, cúvla a poliala Erosa horúcim olejom z lampy. Eros odletel a už sa nevrátil.

Eros svoj príbeh vyrozprával Afrodite a tá povedala, že Psyché potrestá. Psyché hľadala Erosa po celom svete, ale nenašla ho. Porozprávala svoj osud svojim sestrám. Neskôr sa jej sestry vydali do paláca k Erosovi, lenže Zefyr ich neposlúchol, nezniesol ich dole k palácu a obe sa zabili. Zatiaľ Psyché blúdila po svete našli ju Afroditine služobníčky, vyniesli ju hore k oblakom do Afroditiného paláca a Afrodita jej dala štyri ťažké úlohy. Tri splnila, ale pri štvrtej musela ísť za Persefonou do podsvetia pre masť. Kamenná veža, z ktorej sa Psyché chcela zabiť, sa jej prihovorila a navigovala ju do podsvetia, aby sa nezabila, pretože potom by už nemohla byť s Erosom. Dostala sa do podsvetia a zobrala masť pre Erosa.

Spomenula si na slová veže, ktorá jej kázala neotvárať nádobku s masťou, ale otvorila ju, pretože bola veľmi zvedavá. Na mieste zomrela, pretože v nádobke bol spánok smrti. Eros miloval Psyché, a preto ju oživil. Psyché prišla do Afroditiného paláca. Eros Afroditu prehováral, aby jej odpustila, ale až na Zeusové prihovorenie, ktoré ju obmäkčilo, Psyché nakoniec odpustila.

Veľká hostina bola na Olympe, kde sa Psyché stala nesmrteľnou.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk