Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gejza Vámoš - Odlomená haluz

Dielo: Odlomená haluz

Autor: Gejza Vámoš

Žáner: román.

Čas
: pred a počas 1. svetovej vojny.

Prostredie: dedinské.

Symbolika diela: „odlomená haluz“ – židia, ktorí prestúpili na kresťanstvo kvôli úspechu v zamestnaní, odtrhli (odlomili) sa od dedičstva svojich predkov.

Postavy:
• Režinka Krakaverová – židovka. Po smrti manžela vedie krčmu. Matka Samka.
• Samko Krakaver (neskôr Mikuláš Anjelmôj) – žid. Neverí v svoje náboženstvo (a ani v žiadne iné) – ústredná postava 1. knihy.
• Nandi – Samkov brat. Zapálený veriaci. Neskôr študuje za rabína. Keď Samko odíde z domu, tvári sa, že žiadneho takého brata nikdy nemal.
• Michal Anjelmôj – pracuje na železničnej stanici. Biologický otec Samka. Neskôr si ho vezme k sebe. Neverí v náboženstvo.
• Karol Sečka a Koloman Turček – miestni výtržníci. Keď deti cestou do školy niečo vyvedú, tak to bol vždy ich nápad.
• Artur Politzer – bývalý žid. Vyššie postavený človek v armáde. Dostáva výhražné a výsmešné listy od židovskej obce, pretože konvertoval.
• Režka Schlesingerová – pracuje v kancelárii na družstve. Všetci muži z okolia sú do nej zbláznení, ale ona ich odmieta.
• Majzl – maďarský žid, ktorý prišiel na hornú zem

Kompozícia:

• makrokompozícia: 3 knihy (zväzky):
   o 1.DIEL = Na voľné krídla – 16 kapitol,
   o 2.DIEL = Poludňajšia horúčava – 14 kapitol,
   o 3.DIEL = Večerný vánok – 16 kapitol,
• mikrokompozícia,
• veľa (niekedy až umeleckých) opisov.

Stručná reprodukcia príbehu:

1. DIEL

Kniha sa začína príbehom rodiny Krakaverových. Je to židovská rodina, ktorá vlastní v meste krčmu. Majú troch synov Nandi, Oskárko, Nácko. Po tom, čo pán Krakaver zomrie, narodí sa najmladší chlapec Samko (ktorý nie je jeho synom). Traja starší chlapci sa poslušne učia o židovskom náboženstve, ale Samko nemá záujem. Náboženstvo ani židovské tradície ho nezaujímajú. Raz, keď ho mama pošle s husou, aby ju odniesol k rezníkovi (zvieratá sa musia zabíjať podľa židovských rituálov), ju Samko podreže sám. Tak to postupne začne robiť s každou ďalšou husou. Matka mu na to príde a Samko je nútený utiecť z domu.

Začne bývať u svojho otca Michala Anjelmôja (Samko sa premenuje na Mikuláša) pri stanici a začne navštevovať gymnázium v blízkom meste, kde každé ráno musí cestovať vlakom. Počas týchto ciest on a jeho spolužiaci vyvedú zopár huncútstiev (pijú alkohol cestou do školy alebo vyháňajú cestujúcich, ktorí si sadli do žiackeho vozňa).

Samkova matka zomrie a je pohreb. Na pohrebe sa chce Mikuláš zmieriť so svojim bratom Nandim, ale ten ho pri hrobe mŕtvej matky opľuje.

Začína 1. svetová vojna. Meď sa stáva vzácnou, a tak Mikuláš zo spolužiakmi, začnú kradnúť medené veci, aby si zarobili (napr. vešiačiky vo vlaku). Pri konci 1. dielu chce Mikuláš rozobrať aj medený stroj, ktorý doviezli na obrábanie na družstve. Otec ho pri tom chytí.

2. DIEL

Začína opisom Majzlovho života. Je to maďarský žid, vdovec s dvoma dcérami Magdou a Martuškou. Raz mu príde návrh od istej židovky zo severu menom Sára, že by sa za neho vydala a pomohla mu s výchovou dcér. Majzl sa za ňu vydá a potom zistí, že je to skutočná bosorka (sama si spôsobuje modriny, a potom tvrdí, že jej ich spôsobil manžel. Neskôr manžela aj obžaluje, a tak má okolo prsta obmotanú celú dedinu, že na súde budú svedčiť dievčiny, ktoré Majzl v živote nevidel, že ich na povale znásilňoval). Majzlovi sa podarí mladšiu dcérku dať ku príbuzným na dolnú zem a staršiu dcéru pošle do služby do mesta. Až sú obe dievčatá preč, Majzl sa s manželkou rozvedie a vzdá sa viery. (Potom si zase dievčatá vezme k sebe.)

Dej pokračuje na družstve, ktoré vyrába potraviny pre vojsko. Tam pracuje Majzl a aj Mikuláš tam príde brigádovať na leto (ako trest za to, že chcel zničiť ten poľnohospodársky stroj). Mikuláš sa nemá dobre, pretože už má šestnásť a chcel by mať milostný románik s nejakým dievčaťom, no každá ho odmieta (aj keď na tej dedine sú veľmi povoľné dievčatá). Na druhej strane Ľudo Lapajovič má hneď štyri. Na družstve pracuje aj istá Režka, ktorá ale každého chlapa odmieta. Pokúsi sa o ňu aj Ľudo, ale skončí to tak, že jej zničí kaktus a poraní psa (tým kaktusom).

Ešte je spomínaný osud Artura Politzera, ktorý je bývalý žid a vyššie postavený človek v armáde. Dostáva výhražné a výsmešné listy od židovskej obce pretože konvertoval.

Režka si nájde priateľa, vychudnutého žida (Finger) z Viedne, na ktorého ostatní chlapi začnú žiarliť. Raz ho chytia a dobijú. Režka ho pošle späť do Viedne a každý víkend za ním dochádza.

3. DIEL

Začína opisom života Aladára Podhradského, ktorý je miestny doktor. Aladár býva u Ilony, staršej pani, ktorá nemá nikoho rada okrem neho. Všetko sa ale pokazí, keď do dediny príde na návštevu Illonin brat. A Aladár začne dvoriť Režke a tá nie je proti. Aladár sa s tým zdôverí Iloninmu bratovi, ktorému sa to z nejakých moralistických zásad nepáči.

Spomína sa aj Mikulášov návrat domov z brigády a osud psa Zib-Zaba, ktorý ako jediný z veľkých psov v dedine prežil. Mikuláš potom náhodou stretne Režku na stanici (nestihla vlak za svojim milým do Viedne) a majú spolu milostný vzťah.

Medzitým aj Ľudo Lapajovič, ktorý mal štyri dievčatá naraz, má mať štyri deti naraz. To je samozrejme ale veľký problém. Na koniec Aladár (ten doktor) vykoná interrupciu u jedného dievčaťa. Aladár ale nakoniec musí dedinu opustiť (Illona a jej brat ho donútia).
Ostatné tri interrupcie vykoná nový doktor v dedine.

Príbeh končí tým, že Ľudo Lapajovič sa ide ženiť s Martuškou (Majzlovou dcérou). Magda (Majzlova druhá dcéra) si berie zasa Mullera, miestneho inžiniera.Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk