Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sofokles Antigona

Obsah: Antigona mala dvoch bratov, ktorý jej zomreli vo vzájomnom boji. Po smrti otca sa stal kráľom Kreón. Antigona sa zasnúbi s jeho synom, Haimonom. Kreón jej nechce dovoliť, aby pochovala jedného z bratov, ktorý proti nemu bojoval. Antigona pochová svojho brata aj napriek zákazu. So svojim plánom sa zdôverí svojej sestre a pri ich rozhovore ich vypočul strážca. Všetko povedal Kreónovi. Antigona vykoná potrebný obrad, ale Kreón prikáže strážcom, aby odkryli telo mŕtveho. Kreón dal uväzniť Antigonu do hrobky za to, že porušila jeho príkaz. Antigonin snúbenec (Kreónov syn) prehovára otca, aby daroval jeho milej – Antigone život. Veštec Teiresias predpovedá Kreónovi stratu moci, ak neprepustí Antigonu. Kreón zrušil príkaz a Haimon jeho syn išiel do hrobky za Antigonou. Našiel ju tam mŕtvu. Od žiaľu sa prebodol. Keď to videla jeho matka, zobrala si život. Kreón sa sám potrestal za svoju neústupnosť. Prišiel o tých, ktorých mal najradšej.

Citát: „To len tyranovi žičí šťastie okrem iného i v tom, že môže hovoriť a robiť, čo si zmyslí!“ (Antigona)

Žáner: Tragédia
Osoby: Antigona – dcéra tébskeho kráľa Oidipa
Ismena – sestra Antigoni
Kreón – tébsky kráľ
Euridika – manželka Kreóna
Haimon – syn Kreóna a Euridiki, ale aj Antigonin milý
Teiresias – veštec.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk