referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Lexikológia
Dátum pridania: 12.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kijuni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 249
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Lexikológia (náuka o slovnej zásobe)
Slovná zásoba (súhrn všetkých slov jazyka)
Jadro slovnej zásoby (slová, ktoré v bežnom živote používame najčastejšie)
Okraj slovnej zásoby (slová, ktoré v bežnom živote používame zriedkavo)
Slovo (skupina hlások, ktorá má v istom jazyku ustálený význam)

Etymológia

Etymológia je náuka o pôvode slov. Obsah slova (vecný význam) tvorí súbor jeho podstatných znakov (definícia).


Členenie slovnej zásoby

1. členenie podľa vecného významu
plnovýznamové - neplnovýznamové
jednovýznamové (chlapec) - viacvýznamové (oko)
základné (strom) - odvodené (stromček) - zložené (vodovod)
synonymá (pekný, krásny, nádherný)
homonymá (termín – termín)
antonymá (dobrý - zlý, dobre – zle)
základný význam (hlava)
prenesený význam
metafora (z oblohy sa odlomil blesk)
metonymia (hlava na hlave)

2. členenie podľa dobového výskytu
neologizmy (nové)
zastarané - archaizmy (sa už nepoužívajú)
- historizmy (stratili opodstatnenie, lebo predmety a deje, ktoré pomenúvali sa už nevyužívajú)

3. členenie podľa pôvodu
domáce (chlieb, soľ, voda)
cudzie (talent)

4. členenie podľa citového zafarbenia
neutrálne (strom)
citovo zafarbené - zjemňujúce (zdrobneniny – stromček)
zhoršujúce (hanlivé – stromisko)

5. členenie podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
neutrálne (štylisticky bezpríznakové)
štylisticky príznakové - spisovné - odborné
- básnické (poetizmy)
- hovorové
- nespisovné - slangové
- nárečové

6. frazeologizmy: ustálené spojenia s preneseným významom

Obohacovanie slovnej zásoby

1.odvodzovaním
slovotvorného základu (SZ - chod)
slovotvornej prípony (SP - chodec, chodca, chod)
slovotvornej predpony(SP - odchod, prechod)

2.skladaním (zemeguľa, vodovod)

3.spájaním slov
do združených pomenovaní (vysoká škola, minerálna voda)
do frazeologických jednotiek (hlavou múr neprerazíš)
tvorením jednoslovných pomenovaní (minerálka)

4.skracovaním
skratky (a. i., atď., napr.)
značky (SR, kg)

5.preberaním slov z cudzích jazykov
internacionalizmy (futbal, lexikológia)
zdomácnené slová (fén)
kalky (computer - počítač)
prevzaté slová

6.prenášaním významu
metafora (hlava štátu)
metonymia (čítať Kukučína).
 
Podobné referáty
Lexikológia GYM 2.9606 808 slov
Lexikológia 2.9703 341 slov
Lexikológia 2.9519 13083 slov
Lexikológia SOŠ 2.9882 474 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.