referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Čiarka v jednoduchej vete
Dátum pridania: 08.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 135
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Čiarka (,) ako interpunkčné znamienko má vo významovej a gramatickej stavbe vety, resp. textu tri základné funkcie: 1. vyčleňovaciu, 2. pripájaciu, 3. odčleňovaciu.

Vyčleňovacia funkcia čiarky
Čiarkami sa vyčleňujú tie výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi (citoslovcia, oslovenia, hodnotiace častice, kontaktové výrazy a vsuvky), ako aj uvádzacie vety vsunuté do reči postáv, rozvité výrazy v platnosti vetných členov, hodnotiace konštrukcie s trpným príčastím, rozvité prechodníkové konštrukcie a vety v podraďovacom súvetí.

1. Čiarkami sa vyčleňujú citoslovcia: Beda, do dediny sme prišli veľmi neskoro. - Ach, nešťastník si ty nad nešťastníkov. - Som sám a sám, ako tu, hľa, stojím. - To je teda zima, bŕŕŕ! Skupinu citosloviec a prípadne častíc na začiatku alebo na konci vety vyčleňujeme ako celok, napr. Ej veru, bolo to tak. - Ach bože, ako to len mohol urobiť!

Poznámka: Citoslovcia (obyčajne zvukomalebné), ktoré vo vete zastupujú sloveso v prísudku, čiarkami nevyčleňujeme, napr.: Na „tri” d r c hlavou do lopty. - Chytí čugaňu a prask po mátohe.

2. Čiarkami sa vyčleňujú oslovenia: Janko, žiadam ťa o rýchlu pomoc. - Neboj sa, Malka, ja ti neublížim. - S ním si, bratku, nepomôžeš. - Obed je už pripravený, vaša excelencia!
Oslovenie vyčleňujeme čiarkami aj vtedy, keď pred ním predchádza zámeno 2. osoby sg. alebo pl. (ty, vy), napr. Na večeru pozývam aj vás, milí priatelia.- Nezabudni na to ani ty, brat môj. - A ty, človeče, potom tráp sa!
Čiarkami sa vyčleňujú aj citovo hodnotiace (zvolacie) výrazy, ktoré vznikli posunom oslovenia do inej (tretej alebo prvej) gramatickej osoby, napr. Prišlo, chúďa, celé utrápené. - A ja, blázon, som ti uveril - Však sa oni, chudáci, dosť s tebou natrápili.

3. Čiarkami sa vyčleňujú hodnotiace častice, ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho
k obsahu celej výpovede, napr. Pravda, nie každý druh organizmu je schopný pútať na seba akýkoľvek materiál. - Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť. - Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie.
Hodnotiace častice sa vyčleňujú čiarkami aj vtedy, keď stoja tesne za spájacím výrazom, napr. Všetci prídeme, ak, pravda, budeme zdraví. - Prišla aj matka, ktorá, žiaľ, o tom ešte nevedela.
Hodnotiace častice sa vyčleňujú čiarkami aj za spojkou a: Žiaci sa pripravia ešte večer a, prirodzene, všetci prídu načas.

Poznámka: 1. Častice, ktoré sa vzťahujú iba na jeden vetný člen, sa čiarkami nevyčleňujú: Iste bude mať z teba radosť. - Hádam nebudeš taký zlý.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Pravidlá slovenského pravopisu, 2001
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.