referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Všestranný jazykový rozbor
Dátum pridania: 10.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Devizia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Jazykový rozbor v užšom význame

Jazykový rozbor v užšom význame chápeme ako „vlastnú analýzu“, t.j. rozkladanie, rozčleňovanie celku na isté časti. Pri tomto type jazykového rozboru využívame všetky myšlienkové operácie, pričom v jeho závere sa uplatňuje tzv. hlasná analýza, keď sa analýzou vyčlenené prvky pomenujú. Žiak sa dostáva k zovšeobecneniu, ktoré je vyjadrené v poučke. Takýmto myšlienkovým postupom poznáva a rozpoznáva jazykové javy, pojmy a osvojuje si termíny (napr. slovotvorný základ, vetný základ). Rozbor v užšom význame sa používa pri prvotnom oboznamovaní žiakov s jazykovými javmi. Jazykový rozbor v širšom význame

Rozborom v širšom význame rozumieme činnosti, myšlienkové úkony, ktoré žiak robí na príkaz Určuj alebo Urob rozbor. Pri tomto druhu rozboru sa žiakom predkladajú konkrétne príklady (slová, vety) a žiaci majú určovať, t. j. pomenúvať isté časti celku (slovotvorné časti napr. odvodeného slova, slovné druhy a gramatické kategórie slovných tvarov, vetné členy atď.). Tento rozbor predpokladá u žiakov ovládanie vlastnej analýzy a pohotovosť myšlienkových operácií, ktoré sa uplatňujú pri zovšeobecňovaní a jeho konkretizácii. Preto sa rozbor v širšom význame má používať vo vyučovacom procese až vo fáze upevňovania získaných vedomostí, alebo pri opakovaniach.

Rozbor v najširšom význame

Rozborom v najširšom význame rozumieme celý komplex rozličných činností, ktoré žiak vykonáva pri VJR. Jazykové rozbory v užšom a v širšom zmysle sa spravidla uplatňujú v istej jazykovej rovine. Robí sa napr. rozbor hláskoslovný, tvaroslovný, slovotvorný, syntaktický. Ide o špeciálny rozbor. Na rozdiel od špeciálneho rozboru, pri ktorom žiak rozoberá jazykový prostriedok iba z jednej stránky, pri VJR sa slovný tvar rozoberá zo všetkých stránok (rovín) jazyka:
1. fonickej (zvukovej),
2. syntaktickej,
3. morfologickej,
4. lexikálnosémantickej,
5. slovotvornej,
6. morfematickej,
7. pravopisnej,
8. štylistickej.1. Fonická (zvuková) stránka

Do zvukovej stránky slova a vety zaraďujeme rozbor slova na slabiky, na hlásky, výslovnosť hlások a hláskových skupín, slovný prízvuk, melódiu vety, dôraz a upozornenia na pauzy. Aby sme pozdvihli zvukovú stránku žiackych prejavov, začíname VJR vždy s návodom na výrazné prečítanie vety a na spisovnú výslovnosť.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Betáková, V., Jacko, J., Zelinková, K.: Teória vyučovania slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1984., Betáková, V., Rýzková, A.: Všestranný jazykový rozbor, SPN, Bratislava 1987.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.