referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Somatické výrazy vo Frazmách
Dátum pridania: 07.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Irena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 099
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Jej autor Adolf Peter Záturecký zdokonalil najmä systém triedenia a klasifikácie prísloví a porekadiel, pričom mu pomáhal i Pavol Dobšinský. Toto dielo je úspešným zavŕšením vyše dvestoročnej zberateľskej práce na Slovensku. Ako veľká väčšina slovenských príslovných zbierok je aj Zátureckého zbierka zostavená z materiálu, zapísaného z ústneho podania. Záturecký sa usiloval zaradiť len tie príslovia, ktoré pokladal za vyslovene ľudové. Celé bohatstvo slovenských ľudových prísloví pri všetkej ich tematickej obsiahlosti a mnohotvárnosti môžeme zadeliť do štyroch základných skupín. PRVÚ tvoria tie príslovia, v ktorých sa hovorí o práci a o jej význame pre človeka a ľudskú spoločnosť. DRUHÚ skupinu tvoria príslovia o človeku a spoločnosti. TRETIA skupina prísloví nám podáva obraz rodinného života nášho ľudu. A posledná ŠTVRTÁ skupina ľudových prísloví je venovaná

- 1 -
človeku ako jednotlivcovi po fyzickej, mravnej, duševnej a duchovnej stránke. Samotný Záturecký sa tejto oblasti venuje v 2. kapitole svojej zbierky Slovenské príslovia, porekadlá
a úslovia. Celá zbierka obsahuje 20 tematicky rozdelených kapitol a práve 2. kapitola sa zaoberá ľudským telom, jeho potrebami, chorobami a smrťou. Túto kapitolu ďalej člení na 22 podkapitol, ktoré obohacuje prísloviami a porekadlami. 1. NEZROVNALOSŤ TELA A DUCHA
Tučné telo, chudá duša.

2. ZDRAVIE, JEHO CENA
Kde zdravie chýba, všetko chýba.
Nič si z toho nerob, keď si zdravý!
Vyzdvihuje zdravie nad všetko ostatné. Lebo keď je človek chorý, nepomôže mu ani bohatstvo.

3. SILA
Chudý má chytré údy.
Sila váži.
Chlap, chlapík je podľa prísloví len ten, kto: Má ľahké nohy.
Má tuhé telo ako kremeň. Je mocný ako buk.
Keď raz nohou dupne, prach do povaly vyletí.
Sila sa spája v prísloviach a porekadlách najmä s prírodou. Prirovnáva sa k mohutným stromom ( dub, buk, jedľa ), tvrdým kameňom ( kremeň ) a k mocným zvieratám ( lev, medveď ).

4. TUČNOTA, VYSOKÝ, PEKNÝ, MOHUTNÝ VZRAST
Tučné brucho sa väčšinou prirovnáva k sudu a cestu. Tučný chlap je ako sviňa či ako medveď. Má bruško ako kotný vrabec.
Má krk ako kat.
Ruky ako lopaty.
Toho budú na dva razy pochovávať.

5. CHUDOSŤ, MALÝ, ÚTLY, CHYBNÝ VZRAST
Brucho mu k chrbtovej kosti prirastá.
Kto je chudý, býva prirovnávaný k suchému drevu, trieske a kosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Mlacek, J. : Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 120 s. ISBN 67-345-77, Smiešková, E. : Malý frazeologický slovník. 4. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 170 s. ISBN 67-490-88, Záturecký, A. P. : Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava: Tatran, 1974. 760 s. ISBN 61-539-74
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.