referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Somatické výrazy vo Frazmách
Dátum pridania: 07.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Irena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 099
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Somatické výrazy sú tie, ktoré sa vzťahujú na telo. A keďže je frazeologické bohatstvo jazyka veľmi rôznorodé a rozmanité, nájdeme tieto výrazy v niektorých špecifických typoch frazeologizmov. Najrozšírenejšie sú v rámci prísloví a porekadiel, ustálených prirovnaní, okrídlených výrazov. A) OKRÍDLENÉ VÝRAZY ( SLOVÁ )

Okrídlené výrazy sú vždy viacslovné spojenia. Sú to ustálené spojenia, ktoré vznikli z citátu nejakej konkrétnej historickej alebo literárnej postavy. Napríklad knižný frazeologizmus, oko za oko, zub za zub, ktorý má pôvod v Biblii, a vyjadruje odplatu či pomstu, ktorá sa vykoná rovnakým spôsobom, ako bola spáchaná krivda.

B) USTÁLENÉ PRIROVNANIA

Ustálené prirovnania sú relatívne osobitnou skupinou frazeologických jednotiek. Prirovnávanie tu nie je reálne, význam ustálených prirovnaní je intenzifikačný ( zveličujúci ) alebo názorný, teda v každom prípade obrazný. Často strácajú prirovnávaciu formu a ľahko sa menia na nekomparatívne frazeologické jednotky. Ustálené prirovnania, chlap ako jedľa, má skutočne obrazný význam, ktorý je navyše zámerne zveličený a hyperbolizovaný. C) PRÍSLOVIA A POREKADLÁ

Príslovia a porekadlá sú vo frazeológii pozoruhodným javom z viacerých dôvodov. Ako hovorí J. Mlacek v Slovenskej frazeológii: „ na jednej strane je to otázka začleňovania alebo naopak nezačleňovania týchto útvarov do frazeológie, na druhej strane je to zasa otázka rozlíšenia uvedených dvoch pomenovaní.“ ( 1977, s. 99 ) Prvá otázka sa v súčasnej široko chápanej frazeológii rieši v prospech prísloví a porekadiel ako frazeologizmov, ale konkrétne prístupy sa aj tu diferencujú. Na rozlíšenie prísloví a porekadiel je potrebné ich presne definovať a poznať ich typické znaky. „ PRÍSLOVIA A POREKADLÁ“ sú zhusteným, skráteným výrazom ľudovej múdrosti, skúsenosti, ktorý máva zvyčajne obrazný charakter. „ ( Mlacek, 1997, s. 101 ) Rozdiel medzi nimi je len významový. PRÍSLOVIA majú obraznú platnosť, no majú aj didaktizujúce poslanie ( poučný zámer ). POREKADLÁ sú obrazné výrazy bez tohto poučného zámeru. No niekedy majú i porekadlá istý všeobecný, a teda aspoň nepriamo poučný obsah. Rozdiel medzi príslovím a porekadlom je skôr v tom, či sa v nich tento poučný zámer explicitne ( jasne a zrejme ) vyslovuje alebo nevyslovuje. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia sú doteraz najúplnejšiou zbierkou slovenských paremiologických útvarov ( približne 13 000 jednotiek ).
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Mlacek, J. : Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 120 s. ISBN 67-345-77, Smiešková, E. : Malý frazeologický slovník. 4. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 170 s. ISBN 67-490-88, Záturecký, A. P. : Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava: Tatran, 1974. 760 s. ISBN 61-539-74
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.