referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Maturitné otázky zo slovenčiny (B-éčka)
Dátum pridania: 29.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kicccki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 821
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

9B
Interpunkčné znamienka

Rozdeľovacie znamienka

Rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka sa používajú v písomnom prejave, aby sa pomocou nich naznačilo jeho členenie a odstupňovanie jeho častí. V slovenčine používame tieto rozdeľovacie znamienka: bodka (.), výkričník (!), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), bodkočiarka (;), úvodzovky („“), pomlčka (--), spojovník (-), tri bodky (…), zátvorky ().

Bodka - sa píše na konci oznamovacej vety, napríklad: Neprídeme. Bodka sa píše za skratkami ( atď., napr., t.j.), ale sa nepíše za značkami (SR, km, kW). Bodka sa píše za radovými číslovkami (2.2.2000).

Výkričník - sa píše na konci zvolacích viet. Niekedy sa píše aj na konci želacích viet napr.: Beda!

Otáznik - sa píše na konci samostatných opytovacích viet: Kde si bol včera?

Čiarka - sa môže vyskytnúť buď v jednoduchej vete, alebo v súvetí. V jednoduchej vete sa čiarkou oddeľujú rovnorodé výrazy, ak nie sú oddelené spojkou a, i, aj, ani alebo, či. Rovnorodé výrazy tvoria viacnásobný vetný člen: Najväčšie mestá na Slovensku sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra.
Čiarkou sa oddeľujú od vety aj vysvetľlvacie výrazy, ktoré z nejakej príčiny stoja mimo vety. Napríklad: Všetky ovocné stromy, jablone, hrušky i čerešne, sme ošetrili hneď na jar.

Dvojbodka - píšeme vtedy, keď uvádzame heslo, citát, priamu reč alebo niekoľko výrazov. Príklad: Učiteľ povedal: „Ohybné druhy slov sú: podstatné mená, prídavné mená, zámená …“.

Bodkočiarka - píšeme v dlhších vetách na takých miestach, kde by mohla byť bodka alebo čiarka. Príklad: Dlho do noci sme o tom rozprávali; nikdy na to nezabudnem.

Úvodzovky - sa píšu na začiatku a na konci priamej reči. Ak je priama reč prerušená uvádzacou vetou, treba písanie úvodzoviek opakovať: Igor sa sťažoval: „ Hrozná je tu horúčava, na zadusenie.“ = „Hrozná je tu horúčava,“ sťažoval sa Igor, „na zadusenie.“

Pomlčka - je znamienko, ktorým sa vyjadruje najmä prestávka v reči. čakali sme slnko, a prišiel - mráz.

Spojovník - pomlčka je znamienko, ktoré sa používa v rámci vety, a spojovník je znamienko, ktoré sa zasa používa v rámci slova. Kladie sa aj medzi časti zloženín. Žlto-čierne.

Tri bodky sa píšu na konci nedokončenej vety, ale aj na začiatku alebo vnútri na miestach, kde sú vynechané slová. Keď sme sa vracali, zrazu … ;…a ústa pili sneh.

Zátvorky
Do zátvoriek sa dávajú časti, ktoré sú do vety vložené kvôli vysvetleniu alebo doplneniu.

10B
Tvaroslovie – morfológia, slovné druhy, menné a slovesné kategórie

Tvaroslovie – náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami

Slovné druhy :
a) ohybne – podstatné mená, prídavné mená, zámena, číslovky, slovesá
b) neohybné – príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia,

Menné kategórie
- rod = mužský, ženský, stredný
- pád = N, G, D, A, L. I = vyjadrujú vzťah medzi slovami vo vete
- číslo = singulár, plurál
- vzor

Slovesné kategórie
- slovesný čas – prítomný, minulý, budúci
- slovesný vid – dokonavý, nedokonavý
- slovesný spôsob – oznamovací, podmieňovací, rozkazovací
- slovesný rod – činný, trpný
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.