referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Maturitné otázky zo slovenčiny (B-éčka)
Dátum pridania: 29.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kicccki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 821
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 

11B
Vysvetlite rozdiel medzi umeleckým a odborným štýlom. Rozprávanie, autorská reč, reč postáv, dramatizácia.

Odborný štýl
- je objektívny, pracuje s faktami
- používa sa v novinách a pri odbornej praktickej práci – je písaný, teda je dôležitá grafická stránka, úprava
- používa cudzie termíny, odborné názvy
- patrí sem výklad a referát

Umelecký štýl
- je subjektívny
- vety sú dlhé, slová spisovné i nespisovné
- je tu rozprávanie, autorská reč, reč postáv, dramatizácia
- používa sa pri výklade, používajú ho aj básnici a spisovatelia

Rozprávanie je zachytenie udalostí v časovej postupnosti. Delí sa na Ú, J. Z. Pútavosť zvýšime striedaním kratších viet s priamou rečou a použitím slovies v minulom a prítomnom čase.

Umelecké rozprávanie využíva dramatické stupňovanie zápletky = zauzľovanie deja až po vyvrcholenie a potom k jeho rozuzleniu

Autorská reč je prostriedok tzv. objektívneho rozprávania, autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom, navonok rozvíja príbeh, opisuje, komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie. Realizuje sa v oblasti spisovného jazyka.

Reč postáv je jeden z prostriedkov, ktorými autor dramatizuje, oživuje rozprávanie. Realizuje sa dialógom = rozhovor 2 alebo viacerých postáv. Symetrický dialóg – striedajú sa postavy.

Dramatizácia
Medzi jazykové prostriedky, ktorými možno zvyšovať napätie patria_
- krátke vety, opakovanie
- nedokončené vety
- historický prézent

13B
Čo je rétorika, prečo je potrebný rečnícky výcvik

Rétorika - náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu, o umení hovoriť
- základ Staroveké Grécko - Sokrates, Platón, Demokritos, Cicero

Dobrý ústny prejav oproti písomnému má:
a) kratší rozsah, koncentrovanejší a zaujímavejší obsah, aby udržal pozornosť poslucháčov
b) prehľadnejšiu kompozíciu a štylizáciu
c) výhodu v používaní mimojazykových prostriedkov (intonácia, mimika, gestikulácia), prípadne aj v možnosti doplniť svoj prejav následnou diskusiou)
d) vysokú techniku prednesu

Rečnícky štýl

1. osobitný
2. jazykový

Rečnícky štýl – je to štýl verejný, je jeden z najstarších štýlov (už v antickom Grécku). Je blízky k hovorovému, ale aj náučnému štýlu alebo publicistickému štýlu

Žánre rečníckeho štýlu
1. agitačné (politická reč, súdna reč, kázeň)
2. náučné (prednáška, referát, koreferát, diskusný príspevok)
3. príležitostné (príhovory, prejavy)

Kompozícia - úvod, jadro, záver. Pre úspešnosť prejavu je dôležitý úvod a záver. Dobrý rečník ich povie naspamäť. Úvod označuje cieľ i obsah prejavu a záver zahrnie obsah. S úvodom súvisí aj oslovenie. V kompozícií jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné, konkrétne a zrozumitelné.
Rozhodujúci je ohľad na poslucháčov, rečník má hovoriť svoje názory a myšlienky.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.