referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Multiverbizácia a univerbizácia
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 569
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
M U L T I V E R B I Z Á C I A

Multiverbizačné spojenia sú také viacslovné (najčastejšie dvojslovné) výrazy, ktoré existujú popri svojich synonymných jednoslovných ekvivalentoch. Multiverbizácia je teda utvorenie viacslovného výrazu z jednoslovného synonymného ekvivalentu:

(dať súhlas – súhlasiť, podať dôkaz – dokázať, v súčasnej dobe – v súčasnosti, zaujímavým spôsobom – zaujímavo.)

Multiverbizačné spojenia sú charakteristické pre isté komunikačné sféry. V odbornej, publicistickej i administratívnej sfére sú prostriedkom na dosahovanie väčšej abstraktnosti. Ich použitie je vo väčšine prípadov funkčné, a to nielen vtedy, keď prispieva k vyššej prenosti vyjadrovania, ale aj vtedy, keď pomáha text rytmicky členiť.

O vzťahu medzi jednoslovnými a príslušnými multiverbizačnými výrazmi sa hovorí ako o synonymnom, no vo väčšine prípadov možno medzi nimi odhaliť určité významové alebo štylistické odtiene:

(Dal som si urobiť odpis niektorých listín – Dal som si odpísať niektoré listiny)

Multiverbizačné spojenia sú v porovnaní so svojimi jednoslovnými ekvivalentami oficiálnejšie, knižnejšie:

(namietnuť – vzniesť námietku, opýtať sa – položiť/predostrieť otázku)

Multiverbizačné spojenia sa hodnotia takisto ako špecifické jazykové prostriedky, ktoré stoja medzi voľnými a frazeologicky viazanými spojeniami. S frazeologizmami majú spoločnú ustálenosť, ale odlišné to, že im chýba prvok metaforickosti. To podmieňuje aj ich jednotnú vetnočlenskú funkciu – fungujú ako jeden vetný člen.

V súčasnej slovenčine možno vyčleniť šesť štruktúrnych typov multiverbizačných spojení:

1. sloveso + substantívum – (podať vysvetlenie – vysvetliť)
2. sponové sloveso + substantívum – (mať vplyv – ovplyvňovať)
3. riadiace substantívum + závislé adjektívum – (čitateľská verejnosť – čitatelia)
4. riadiace substantívum + závislé adjektívum alebo zámeno v inštrumentáli – (mechanickým
spôsobom – mechanicky)
5. závislé adjektívum + riadiace substantívum v inom páde než v inštrumentáli – (na reprodukčné
účely – na reprodukciu)
6. substantívum + substantívum – (otázka mieru – mier).

Multiverbizačné spojenia vznikajú aj z potreby bližšie špecifikovať vid. Napríklad sloveso starať sa je nedokonavé, no príslušnú vidovú opozíciu možo utvoriť prostredníctvom dvojice poskytovať starostlivosť.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: J. Horecký a kol. – Dynamika slovej zásoby; P. Odruš, J. Horecký, J. Furdík – Súčasný slovenský spisovný jazyk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.