referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Podstatné mená: Všeobecná charakteristika
Dátum pridania: 15.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Keco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 847
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

• na podstatné mená (substantíva) sa pýtame otázkami kto? čo?
• pomenúvajú osoby (Karol, učiteľka, námorník), zvieratá (vlk, líška, zviera, Mica), veci (záhrada, katedra, dvere), rastliny (strom, kapusta, obilie), vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie), vnútorné stavy (nepokoj, napätie, láska)

• sú plnovýznamový (autosémantické) slovný druh (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetliť
• môžu byť vetným členom (autosyntaktické)
• sú ohybné - skloňujú sa (deklinácia)

...čo určujeme pri podstatných menách...
• podstatné meno - všeobecné/vlastné, konkrétne/abstraktné // rod, číslo, pád, vzor, životné/neživotné
(napr. z pera - podstatné meno, všeobecné, konkrétne // stredný rod, singulár, genitív, mesto (životnosť určujeme iba pri mužskom rode)

...gramatické kategórie...
rod
• mužský (maskulínum) - zisťujeme ho pomocou zámena ten pr. stroj, obraz, svietnik...
• ženský (feminínum) - zisťujeme ho pomocou zámena tá pr. lopata, kniha, mušľa...
• stredný (neutrum) . zisťujeme ho pomocou zámena to pr. prasiatko, pero, presvedčenie...

!!!
Pozn.: rozoznávame rod prirodzený (mužský - ženský) a gramatický (mužský - ženský - stredný)!
!!!
Pozn.: niektoré podstatné mená sa vyskytujú v jazyku v dvoch rodoch, pričom ide o synonymá, sú to dvojtvary a oba sú správne: pr. náruč / náručie, žiar / žiara, pyžama / pyžamo, zámok / zámka...

!!!
Pozn.: sú však aj také podstatné mená, ktoré vytvárajú dvojice, no iba z tvarov je správny: pr. saláma - salám, variant - varianta, povala - poval ...
číslo
• singulár (jednotné číslo)
• plurál (množné číslo)

!!!
Pozn.: podstatné mená, ktoré majú sg. aj pl. sa nazývajú počítateľné, poznáme aj nepočítateľné, tie majú iba sg., označujeme ich aj singuláriá tantum (pr. látkové, hromadné podstatné mená), sú však aj podstatné mená, ktoré majú iba tvar plurálu, singulár je pre nich nezvyčajný, nazývame ich pluráliá tantum (pr. pomnožné podstatné mená)

pád
• Nominatív (N - kto? čo?) • Genitív (G - bez koho? bez čoho?) • Datív (D - komu? čomu?) • Akuzatív (A - koho? čo? vidím) • Lokál (L - o kom? o čom?) • Inštrumentál (I - s kým? s čím?)

...vzory podstatných mien...
• mužský rod - chlap, hrdina (životné), dub, stroj (neživotné), kuli
• ženský rod - žena, ulica (samohláskové - končia samohláskou), dlaň, kosť (spoluhláskové - končia spoluhláskou), pani, gazdiná

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.