referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Slohy
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matthew
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 489
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Úvaha
- snaží sa zachytiť niečo medzi faktami a javmi a to zo subjektívneho hľadiska
- opisujeme problém, ktorý je známy širšiemu okruhu ľudí
- kompozícia: úvod, jadro, záver (sú oddlené odstavcami, pričom je členenie na odstavce i v jadre, no tu sú odstavce menšie alebo žiadne //prechádza sa iba na nový rriadok)
- možno začínať i končiť otázkou, využíva sa rečnícka otázka, zvolanie, neukončené vety, citáty, parafrázovanie
!- kratšie vety, jednoduché súvetia

Výklad
- núučný, didaktický zámer, poučiť o faktoch
- kompozícia: úvod, jadro, záver (jadro osvetluje daný problém)
- argumentujeme, dokazujeme, uvádzame príklady, porovnávame a zhŕňame
- používame pojmové slová (- bez citového zafarbenie), odborné termíny, zátvroky, pomlčky
- prevažujú podst. a príd. m. nad slovesami (počtovo)
!- dlhé vety, zložené súvetia s tŕpnym rodom, oznamovacie vety

Životopis
- pravdivé, stručné a vecné zachytenie základných údajov života konkrétnej osoby
- obsahuje dôležité informácie a základné údaje o najbližších (rodičia, súrodenci, partneri)
- sústreďuje sa na jednu osobu, dosiahnuté vzdelanie, záujmy a schopnosti
!- nikdy sa neuvádzajú vlastné názory a úsudky (// v beletrizovanom sa môžu)
pozostáva:
- základné údaje o osobe (meno, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, národnosť, štátna príslušnosť, stav)
- základné údaje o rodičoch, súrodencoch (meno, vek, povolanie)
- základné údaje o ukončení ZŠ, SŠ, VŠ + záujmy a aktivity
- základné údaje o doterajšom zamestnaní
- záujem o štúdium/ prácu/ zamestnanie
- predpoklady pre štúdium/ zamestnanie

Charakteristika
- druh opisu, ktorý zachytáva základné a typické znaky osoby
- členenie:
a) vonkajšia charakteristika - opis postavy, tváre, spôsobov človeka, chôdze, oblečenia
b) vnútorná charakteristika - opis morálnych a povahových vlastností
1. statická// priama - priamo vymenúvame vlastnosti
2. dynamická// nepriama - vlastnosti vyjadrujeme prostredníctvom konania a činov
+objektívna - nehodnotíme náš názor
+subjektívna - hodnotíme náš názor
(Karikatúra - zveličovanie chrakterových vlastností - používa sa iba ak je zadaná, takisto ako nadsádzka)

Diskusný príspevok
- vyjadruje vlastný názor/ návrh, pričom nadväzuje na predchádzajúci prejav/ príspevok
- nadviazenie môže byť súhlasné i nesúhlasné
členenie:
1. oslovenie - môže sa i viackrát zopakovať
2. nadviazanie na prejav
3. vyjadrenie názoru - odvolávať sa na literatúru, citáty, osoby
4. záver - poďakovanie za slovo, výzva k spolupráci ...
!- vždy vlastný názor

Rozprávanie
- zobrazuje nielen udalosť, o ktorej autor/ rozprávač hovorí, ale i prostredie, charakter osôb, motívy ich konania a ich reč
- rozprávač môže využiť i opis, charakter osoby, krátky výklad, úvahu
- môže začať vykreslením prostredia alebo opisom krajiny, kde sa príbeh odohráva, alebo zoznámiť čitaťeľov s osobami, až neskôr samotný príbeh, do ktorého patrí:
a) zápletkad) obrat v deji
b) zauzleniee) rozuzlenie
c) vyvrcholenie
- kompozičné postupy:- postupný - opisuje dej a udalosti ako išli za sebou
- chronologický -
- retrospektívny - najskôr vieme ako sa príbeh skončil, potom sa dozvedáme, čo sa odohralo predtým
- paralelný - súčasne sa rozvíjajú dva deje
- kompozícia:1. v úvode vzbudiť záujem čitateľa
2. opísať zápletku, stupňovanie napätia
3. vyvrcholenie deja
4. rozuzlenie
- rozlišujeme reč:
autora - text, v ktorom autor sleduje všetky udalosti akoby bol televíznou kamerou (príbeh opisuje, komentuje, uvádza reč postáv)
- (2) formy: er [on] forma a ich [ja] forma
postáv - prejavy a výpovede jednotlivých osôb, ktoré môžu hodnotiť/ komentovať príbeh, môžu vniesť do deja svoje subjektívne pocity
- reč:- priama:U.. „P..“
„P..?!,“ u ..
„P..,“ u.. „p..“
- nepriama: používame "že", napr Jano povedal, že príde.
- polopriama reč
- vnútorný monológ - myšlienky a predstavy (používajú sa "úvodzovky")
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.