Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hláskoslovné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

Slovenčina a čeština sú jazyky veľmi blízke. Základnými rozdielmi sú:
· Čeština má tieto osobité hlásky ř, ou, ú, ě
· Čeština nemá tieto hlásky, ktoré má slovenčina ia, ie, iu, ô, ä, dz, dž, ĺ
· Vo významovo rovnakých slovách vidíme rozdiely : vesnice/dedina, kopřiva/žihlava, čáp/bocian, řízeň/smäd,..

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk