Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hlásky

Hláska je vyslovené osobitné písmeno nachádzajúce sa v abecede. Hlásky delíme:
- samohlásky: a, á, ä, e, é, i, í, o, ó, u, ú, y, ý

- dvojhlásky: ia, ie, iu, ô

- spoluhlásky:
- tvrdé: h, ch, k, g, d, t, n, l
- mäkké: č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ
- obojaké: b, m, p, r, s, v, z, f
- znelé párové: b, d, ď, dz, dž, z, ž, g, h, v
- neznelé párové: p, t, ť, c, č, s, š, k, ch, f
- znelé nepárové: m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j
- slabičné spoluhlásky: l, ĺ, r, ŕ

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk