Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prózotické vlastnosti jazyka

Hovorená reč je modulovaná zvukovými prostriedkami:
· prestávkami (pauzami) sa členení reč na úseky
· melódia vety – stúpanie a klesanie výšky hlasu
· vetný dôraz – slúži na zdôraznenie najdôležitejších slov vo vete
· tempo reči – zmeny v rýchlosti reči
· Intenzita hlasu (sila) –celková sila reči. Vyčleňuje menej a viac dôležité časti výpovede.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk