Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rečnícky štýl

Rečnícky štýl – rétorika je štýl verejného styku a prejavuje sa v ústnom prejave. Žánre (druhy) rečníckého štýlu sú:
· Náučné žánre – referát, prednáška,..
· Agitačné žánre – politický prejav, prejav na súde,..
· Príležitostné žánre – spoločen.príhovor, slávnostná reč, smútočný prejav

Znaky dobrého rečového prejavu:
· Krátky (alebo kratší) rozsah než písomný prejav, aby udržal pozornosť poslucháčov
· Má byť dobre prednesený
· Môžeme využiť aj mimoriadne prostriedky – gestikulácia, mimika, hlas.intonácia,..

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk