Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovosled slovenskej vety

Slovo je zákl.prvkom vety, ale iba správnym gramatickým spracovaním a s ostatnými slovami tvoria plnohodnotné informácie. Slovosled slovenskej vety je pomerne voľný, ale aj on sa riadi pravidlami. Slová vo vete sú usporiadané z hľadiska poradia usporiadané podľa istých pravidiel, ktoré nazývame slovosledovými princípmi. Základným slovosledovým princípom v slovenčine je významová výstavba výpovede čiže aktuálne členenie vety. Podľa tohto princípu vychádzame zo širšieho textu, do ktorého je výpoveď začlenená, alebo zo situácie, v ktorej výpoveď vznikla, preto aktuálne členenie patrí k javom textovej syntaxe. Aktuálne členenie výpovede je však často zložitejšie, najmä ak sa nezachováva objektívne poradie (V-T-J), ale zo štylistických dôvodov sa používa okrem objektívneho poradia aj subjektívne poradie (J-V-T). Objektívne poradie majú obyčajne pokojné oznamovacie vety. Vety, ktoré prednášame vzrušene, majú subjektívne poradie, podobne ako opytovacie a rozkazovacie vety. Ďaľším činiteľom, ktorý v slovenskom jazyku určuje poradie slov vo vete, je gramatický činiteľ. Uplatňuje sa najmä pri polohe prívlastku a prístavku.

Slovo tvorné postupy - slová sa tvoria:
· Odvodzovaním – tvoria za zo základných slov pomocou prípon a predpon (mur – ár, učit – eľ, pred – historický)
· Skladaním – skladaním viacerých slov vznikne nové slovo (vlastizradca, kníhkupec)
· Skracovaním – skratky a skrátené slová sa používajú na úsporné vyjadrovanie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk