referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
SJ - sloh
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: boardgirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 538
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Diskusia - organiz. výmena názorov na istú tému, kt. smeruje k zaujatiu postoja al. k vyriešeniu nejakého probl. (prostr. odb. štýlu a rečníctva)

Polemika-ostrá verejná výmena názorov s cit. vyjadrovaním postoja a hodnot.

Skratky - ustálené jaz. jednotky, ktoré vznikli skrátením slova al. sl. spojenia (administratívne a odb. termíny)

Priame pomenovanie - použijeme, ak chceme skut. okolo nás iba pomenovať

Nepriame, obrazné pomenovanie - (zal. na podobnosti, vnút. súvislosti, prenášaní vlast. ľudí, zvierat, obraz. prívl. a prir.)použijeme, ak skut. chceme adresátovi názorne priblížiť, ak chceme vyjadriť svoj cit. vzťah k pomenúvanej skut. al. chceme stvárňovanú skut. niečím obzvláštniť

Umel.opis - autor nielen pravdivo opisuje jednot. vlastnosti vlast. javu, ale vyjadruje aj svoj cit. vzťah k opis. javu (umel. obrazy)

Prihláška - patrí k adminis. štýlu. Zabezpečuje verejnú (úrad., záväznú) komunikáciu. Hl. zn. sú písomnosť, pripravenosť, presnosť, objektívnosť, bohatosť údajov a ustálenosť formy. Informačný sloh. postup

Pozvánka - oznámenie, v ktorom žiadame adresáta o účasť na chystanej akcii. Je to krátky útvar písomného verejného styku s presnými údajmi o usporiadateľovi, mieste, čase a programe

Uvítanie - na oficiálnom spol. podujatí i záverečné slová majú svoju ustálenú, spoloč.z áväznú podobu. Uvítanie obs. vhodné oslovenie, privítanie účastníkov, oboznámenie s programom, a i. záver - nádej na úspešný priebeh akcie, poďakovanie

Slávnostný prejav - oficiálna pripravená reč, prednesená pri slávnostnej príležitosti. Používame pri čítaní: zvolacie vety, rečnícke otázky, citáty, metafory, synonymá, prirovnania... Členenie: VEREJNÉ - Slávnostné (jubilejné, spomienkové, gratulačné), Rámcové (privítací, otvárací, záverový, pozdravný), RODINNÉ - prejavy na sobášoch, pohreboch, výročia, novorodeniatka

Referát - patrí k žánrom náučného štýlu. Informačný sloh. postup sa v ňom mieša s výkladom a opisom. Ref.buď vecne a obšírne informuje o výsledkoch vedec. výskumu, al. vysvetľuje určité ved. riešenia a postupy. Tématické celky jadra sú samostatné. Úvod a záver stručné. Odborné termíny. Prednášanie ústne, vopred pís. prip.

Správa - inf. o aktuálnych udal. Každá spr. má svoj vecný základ. Vecná, struč. jasná. Ak sa k správe pripojí obšírnejšie vl. hodnotenie, mení sa na komentár

Rozpr. sl. p. - reprodukuje fakty( jedinečný príbeh, dej)

Informačný - registruje fakty (dôlež. údaje)

Opisný - opisuje fakty

Výkladový - všíma si príčinné vzťahy

Úradný živ. - text, zákl. údaje o živote autora. vyhotovuje sa zväčša ako súčasť iných písomností. Môžeme písať v bodoch(štruktúrovaný). Vecne sa vratúvajú údaje o mieste a dátume nar., vzdelaní, zam., záujmoch... informačný a opisný sl. pos., ozn. vety a slová bez cit.z af.

Beletriz.živ. - len niektoré zaujímavé a dôležité údaje - autor komentuje a hodnotí. rozp. op. a výkl. sl. pos.,všetky typy viet, slová s cit. zaf.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.