Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tvorenie slov

Preberanie slov z cudzích jazykov

Tvorenie nových slov v slovenskom jazyku je skladaním, preberaním z cudzích jazykov, skracovaním a odvodzovaním. Preberanie slov z cudzích jazykov obohacuje našu slovnú zásobu o mnohé slová, ako sú napríklad z ajnglického jazyka slová: futbal - football, hokej - hockey, golf - golf, tenis - tennis, bicykel - bicycle, television - televízor. Z madarského jazyka - guláš -gulász. Z francúzskeho jazyka - bujón - bujon, pižamo, šofér, toaleta, žáner.

Skracovanie slov

Skracovanie slov, inak abreviácia, je prejavom úsilia o úsporné vyjadrovanie. Skratky a skrátené slová vznikajú rôznym spôsobom. Ku skráteným slovám patria napríklad Ing. - čo znamená skratku inžiniera, ul. - ulica, doc., inž., a mnohé iné. Skratky je možno používař aj jako príležitostné skratky v jednom texte. Napríklad pri písaní vlastných poznámok, pri opakovanom použití toho istého slova: literárna balada - lit. bal. - bal. Niektoré slová vznikajú mechanicky z prvých začiatočných písmen častí združeného pomenovania, napr. SPŠ- stredná priemyselná škola.

Skladanie slov

Slovná zásoba sa rozširuje aj skladaním slov. Při skladaní slov vzniká nové slovo z dvoch SZ, napríklad rýchloopravovňa - rýchla opravovňa. Nepravé zložené slová su zrazeniny. Vznikli spojením dvoch tvarov, napríklad: kníhtlačiareň - tlačiareň na knihy a mnohé iné. V jazyku sú aj takzvané hybridné zloženiny, v ktorých je jedna časť cudzieho pôvodu, napríklad autopošta, autoškola elektrovŕtačka. Zložené slová možu byť aj so spojovíkom a to : česko-slovenský slovník a iné.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk