referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Vývin spisovného jazyka a vývin kodifikácie
Dátum pridania: 20.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hieu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 371
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
do 8.storočia spoločným znakom všetkých Slovanov bola praslovančina. Z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné pamiatky.
9. stor. roku 863 prichádzajú na VM Konštantín a Metod, ktorí prinášajú prvý kultúrny a cirkevný jazyk Slovanov – staroslovienčina a prvé Slovanské písmo hlaholiku na základe malých písmen gréckej abecedy. Po obhajobe pred pápežom Hadrianom II. v roku 867 sa stlal staroslovienčina 4. liturgickým jazykom (latinčina, hebrejčina, gréčtina)
Po Metodovej smrti (885) slovanská vzdelanosť v Bulharsku zostavili cyriliku na základe veľkých písmen gréckej abecedy. Dnes sa zachovalo v podobe azbuky.
10 stor.VM zaniká a siala sa súčasťou Uhorska. Spisovným jazykom sa stal latinský jazyk. Staroslovienčina obohacuje slovnú zásobu maďarského jazyka
(ablak-oblok, szalma-slama, király-kráľm kerest-krst)

14.-16 stor.spisovným jazykom sa stala slovakizovaná čeština. Na Slovensku ju priniesli slovenskí študenti študujúci na pražskej univerzite.
18. stor.prvým neúspešný pokusom o uzákonenie spisovnej slovenčiny bol pokus Jozefa Ignáca Bajzu. V tomto jazyku bol napísaný aj prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti.
1787 uzákonenie spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia z okolia Trnavy Antonom Bernolákom (katolícky kňaz). Pravopis bol založený na fonetickom princípe (píš ako počuješ). Bernolákovčina nepoznala y (ypsilon) a všetky mäkké spoluhlásky sa označovali mäkčeňom.
Diela: 1787 Jazykovedno-kritická rozpráva o slovenských písmenách
1790 Gramatica slavica (Slovenská gramatika

1791 Etymologia slovanských slov – príručka o tvorení slov
1843uzákonenie spisovného jazyka Ľudovítom Štúrom na základe stredoslovenského nárečia.
Diela 1843 Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí
1846 Náuka reči slovenskej
1852Hodža spolu s Martinom Hattalom upravili štúrovský pravopis v diele Krátka mluvnica Slovenská. Rozlišujú i/y, dodávajú hlásky ľ, ä neoznačujú mäkkosť spoluhlásky pred e,i...
1862-1875slovenčina sa stala vyučovacím jazykom na troch slovenských gamnáziach a rokovacím jazykom matice slovenskej.
1875-1918silná maďarizácia.

1918bolo vydané prvé Pravidlá slovenského pravopisu Slovenčina sa stala štátnym, úradným aj vyučovacím jazykom. Začína dochádzať k prísunu českých slov do slovenčiny.
1940boli vydané ´ďalšie pravidlá slovenského pravopisu. Vzniká puristické hnutie, ktorej cieľom bolo očistiť slovenčinu od českých slov.
1953došlo k zrušenie dvojtvarov pri spodobovaní
1991nastali podstatné zmeny v písaní veľkých písmen pri názvoch ulíc.
mení sa písanie čiarky pred priraďovacou spojkou a, i, aj, ani, alebo, či sa nepíše čiarka
zmeny v rytmickom krátení
zrušilo sa písanie bodky za názvov, dátumom
1996bol prijatý Zákon o štátnom jazyku. Upravuje používanie spisovnej slovenčiny vo verejnom styku. Každý výrobok predávaný na Slovensku musú mať návod písaní v slovenčine.
1998posledná úprava spisovnej slovenčiny.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.