referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Piatok, 28. februára 2020
Slovenský jazyk - gramatika, pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
Všeobecné poučenie o slohu

Štylistika skúma jazykové prostriedky ako vety, slová, slovné spojenia, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska jazykovej komunikácie.

Komunikácia je dorozumievanie sa, rozhovor, je to proces v ktorom prechádza informácia od podávateľa k prijímateľovi a naopak.

Funkčné jazykové štýly:

 1. verejný styk – určený verejnosti (náučný, administratívny, publicistický, rečnícký, umelecký)
 2. súkromný styk – súkromný život (hovorový)
  a. hovorový štýl – spisovný (štandard)
  b. nespisovný – slang, vulgarizmy

Slohové postupy
Informačný – stručné údaje na otázky: kto?, čo?, kedy?, kde?, prečo?, ako?
Rozprávací – udalosti, príbehy, zážitky v časovej postupnosti (rozprávanie, fejtón, román)
Opisný – vecné vzťahy, znaky, vlastnosti, následnosť činnosti (opis, návod, životopis)
Výkladový – objektívny (výklad, referát)
Úvahový – subjektívny (úvaha)

Postupy sa uplatňujú vo forme útvaru a žánru.

 • Téma (podmet).
 • Funkcia (ciel) - informovať, vysvetliť, presvedčiť, mobilizovať, citovo zapôsobiť.
 • Prejav (text) – obsah, kompozícia, štýl (jazyk).
 • Autor (subjekt) – individuálne vlastnosti.
 • Situácia - prostredie, jazyková forma, adresát.

Individuálny štýl – vlastnosti autora

Administratívny štýl – používa informačný slohový postup a realizuje sa vo forme úradného listu z toho vyplývajú jeho vlastnosti písomnosť, stručnosť, vecnosť.

Lexikológia – náuka o slove, slovnej zásobe

Slovo je ustálená skupina hlások, ak slovo niečo pomenúva, označuje ma lexikálny význam (plnovýznamové slovo). Môže mať jeden ale aj viac významov. Môžem ich graficky znázorniť, čím určujeme vzťah medzi menom a objektom. Obsah pojmov vymedzuje definícia.

Niektoré slová nemajú význam – neplnovýznamové slová – pomocné.

Etymológia – pôvod slova - Etymologický slovník

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v jazyku, nachádza sa v slovníkoch, cudzojazyčných, frekvenčných, retrográdnych, cudzích slov, synonymických, etymologických, dvojjazyčných.

Individuálna slovná zásoba – slovná zásoba každého človeka je v priemere 3 až 8 tisíc slov, môže byť aktívna alebo pasívna.

Systém slovnej zásoby podľa vecného významu:
a) 10 slovných druhov
b) jednovýznamové + viacvýznamové
c) neodvodené, odvodené a zložené
d) synonymá
e) homonymá
f) antonymá
g) paronymá
h) súrodné, nesúrodné slová
-podľa dobového výskytu sú nové (neologizmy) a zastaralé (archaizmy)

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.