referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Slovenský jazyk - gramatika, pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
Štýlové vrstvy
a) vyšší štýl – archaizmy, poetizmy, termíny, neologizmy
b) bežné knižné výrazy – termíny, cudzie slova
c) stredný štýl – neutrálne slová, základný slovný fond
d) bežné hovorové výrazy – profesionálny
e) nižší štýl – slang, dialektizmy, žargón, argot, vulgarizmy

Obohacovanie slovnej zásoby – prevzaté slová z iných jazykov, z domácnosti, internacionalizmy, frazeologizmy

Frazeologizmy – slovné spojenia s prenesením významom
a) ľudové – príslovia, porekadlá
b) intelektuálné – europeizmy

Tvorenie slov

1. Odvodzovaním
Ak odvodzujem ženské podst. meno od mužského príponou –ka ide o prechyľovanie.
Keď v slovotvornom základe dochádza k výmene hlásky ide o alternáciu.

2. Skladanie slov
Slová vznikajú z dvoch slovotvorných základov.
Medzi zloženým slovom a slovotvorným základom býva často významový rozdiel.
Nepravé zložené slová (zrazeniny) vznikajú bez morfémy o.
Hybridné zloženiny – jedna časť slova je cudzieho pôvodu.
Zložené slová sú spojené zo spojovníkom.

3. Skracovanie slov
Typ „atď.“ – používajú sa en v písomnom prejave, píše sa za nimi bodka, pri čítaní sa vyslovujú celé.
Typ „SR“ – používajú sa v písomnom aj ústnom prejave, vznikajú zo začiatočných písmen združeného pomenovania, niektoré sa môžu skloňovať, pri ústnom vyjadrovaní vznikajú z týchto skratiek umele slová.

Slabikotvorné typ „Čedok“ – vznikajú zo začiatočných písmen združených pomenovaní, podľa zakončenia sa priraďujú ku vzorom a skloňujú.

Značky – nepíše sa za nimi bodka.

Jazyk v kolektívnom styku – pracovná porada, schôdza má byť efektívna, konštruktívna.

Diskusný príspevok – nadviazanie na niektorý predchádzajúci príspevok alebo na rozoberaný problém, ide o stručné a vecné vyjadrenie názoru.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.