referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Nedeľa, 23. februára 2020
Slovenský jazyk - gramatika, pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
Opisný slohový postup

Pozorovanie je základ vedeckovýskumnej činnosti je to cieľavedomé zmyslové vnímanie a najvyšší stupeň je vedecké alebo analytické pozorovanie.

Funkcia opisu je čo najpresnejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet alebo jav, vystihnúť znaky, črty a vlastnosti.

Opis rozlišujeme na jednoduchý, odborný a umelecký, každý z nich môže byť statický alebo dynamický.

Opis s dejovým rámcom – nehybný objekt opisuje pohybujúcu sa osobu – je častý v publicistike a umeleckej lit. Hybrid statického a dynamického opisu sa používa pri opisovaní zložitejšieho pristroja – pracovného postupu.

Kompresia opisu závisí od funkcie, je efektívne načrtnúť si plán aby sme na nič nezabudli.

Zásady písania slohovej práce 1. osnova, 2 koncept, 3. čistopis.

Opis pracovného postupu býva súčasťou odborného opisu ako návod na použitie. Používa 2. osobu plurálu a dodržiava časovú následnosť úkonov.

Charakteristika osoby je druh opisu v ktorom zdôrazňujeme typické charakterové vlastnosti predmetu alebo javu, osoby. Druhy porovnávací, vonkajší, vnútorní.

Individuálna charakteristika konkrétnej osoby, skupiny.

Karikatúra je zveličovanie, humor.

Objektívna charakteristika - nezaujatá a zaujatá (subjektívna) autor vyjadrí svoj vzťah k opisovanej osobe.

Tvaroslovie – morfológia

Náuka o slovných druhoch, tvaroch, gramatických kategóriách (menné - rod, číslo, pád, stupňovanie a slovesné – čas, vid, spôsob, slovesný rod, osoba, číslo).
Jedno slovo nieje vždy iba jedným slovným druhom.
Napr.: Vošiel náš triedny – podstatné meno – označuje osobu
Stratil sa triedny katalóg – prídavné meno – označuje vlastnosť

Slovné druhy rozdeľujeme:

 • na ohybné (mená skloňujeme a slovesá časujeme) - slovo mení tvar keď dostáva príponu, dostáva svoj gramaticky význam, hovoríme o morfologických kategóriách.
 • na neohybné slovné druhy: Napr.: kupé - prázdne kupé vo vlaku, atašé - diplomat v zahraničí

Mužský rod je základný bezprízvukový člen rodu podstatného mena.
Napr.: Prišli všetci žiaci. - mužský rod - chlapci aj dievčatá
Prišli všetky žiačky. - ženský rod - dievčatá - prízvukový člen

Pri menách a skloňovaných slovách je základným členom nominatív singuláru a pri slovesách neurčitok.

Plnovýznamové slová označujú:

 • Osoby, zvieratá, veci, abstraktné pojmy – podstatné mená
 • Vlastnosti a vlastnícke vzťahy – prídavné mená
 • Dej, činnosť, dobu a stav – slovesá
 • Číselné vzťahy – číslovky
 • Okolnosti alebo vlastnosti deja – príslovky
 • Pomocné slová vyjadrujú okolnosti a vzťahy – predložky
 • Odkazujú alebo ukazujú – zámená
 • Vzťahy priradenosti a podradenosti – spojky
 • Postoj k slovu a výpovedi – častice
 • City, vôľa – citoslovcia
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.