referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Nedeľa, 23. februára 2020
Slovenský jazyk - gramatika, pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 794
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
Číslo
singulár význam jednosti - predmetu, osoby - žiak
plurál význam mnohosti - 2 a viac, žiaci, chlapci - význam sa rovná formát
-žiactvo je skupinové podstatné meno

Pád = N, G, D, A, V, L, I

Slovesné kategórie:
Čas je vzťah medzi dejom a momentom výpovede.

 • Minulý čas – dej predchádza výpoveď
 • Budúci čas – dej nasleduje po výpovedi
 • Prítomný čas – dej sa odohráva spolu s výpoveďou
  a) reálny, základný, aktuálny
  b) všeobecný, gnómický („Kukučín zobrazuje dedinu“ ale pritom už dávno zomrel)
  c) prítomný historický čas sa dáva do textu na oživenie minulých dejov („Išiel som po ulici a zrazu bác, padol som do jamy.“) – je to štylistický prostriedok, ktorý vyjadruje napätie, zážitok

Spôsob:

 1. oznamovací – má všetky časy („Píšem list.“)
 2. rozkazovací – prítomný a budúci čas (píš!, napíš!)
 3. podmieňovací – prítomný a minulý čas („Písal by som. Bol by som písal.“)

Slovesný rod:

 1. činný rod „Peter píše.“
 2. trpný rod „Kniha sa píše.“

Vid - Budúci čas potrebujeme na určenie vidu.
Bude písať - nedokonavý vid
Napíše - dokonavý vid

Zameranosť deja – intencia
Žiak píše úlohu. zameranosť je na kto píše? Žiak píše. (Sloveso, podmetová veta, činnostný rod)

Syntax (skladba) – jednotky syntaxu:

 1. skladby – spojenie dvoch slov (vetný sklad je prisudzovací, určovací, priraďovací)
 2. veta jednoduchá - holá (žiak píše),
  - rozvitá (dobrý žiak píše úlohu),
  - s viacnásobným vetným členom (žiak píše list a úlohu)
 3. súvetie – má dva základy prísudok a sloveso bez podmetu

Súvetia poznáme priraďovacie 2Hv a podraďovacie 1Hv a 1Vv.

Priraďovacie sú:

 • Zlučovacie – „Žiak číta a píše.“
 • Odporovacie – „Žiak sa učí ale nevie.“
 • Stupňovacie – „Žiak číta ba aj píše.“
 • Vylučovacie – „Pôjdem von, alebo budem doma čítať.“
 • Dôsledkové – „Žiak sa učí a preto vie.“
 • Dôvodové – „Žiak vie, veď sa učil.“

Podraďovacie sú:

 • Vv – predmetová – „Povedal mi, že určíte príde“
 • Vv – prívlastková – „Prišiel Peter, ktorý všetko vie“
 • Vv – podmetová – „Čo sa vlečie, neutečie.“
 • Vv – prísudková – „Učiteľka je taká, že bije žiakov.“
 • Vv miesta, spôsobu, príčiny a času.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.