referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Gramatická zložka SJaL (maturita)
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AAlfred
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 47m 30s
Pomalé čítanie: 71m 15s
 
4. SLOVNÉ DRUHY, GRAMATICKÉ KATEGÓRIE, SLOVNÁ ZÁSOBA

morfológia = tvaroslovie

slovné druhy:

 1. podstatné mená – substantíva
 2. prídavné mená – adjektíva
 3. zámená – pronominá
 4. číslovky – mumeráliá
 5. slovesá – verbá
 6. príslovky – adverbá
 7. predložky – prepozície
 8. spojky – konjuknkcie
 9. častice – partikuly
 10. citoslovcia – interjekcie

1.– 5. = ohybné; 6. – 10. = neohybné

Význam slova:

 1. lexikálny (lexika – slovná zásoba)
 2. gramatický

Gramatické – morfologické kategórie:

 1. podstatné mená = rod; číslo; pád; vzor
 2. prídavné mená = rod; číslo; pád; vzor
 3. zámená = 1. osobné (vzor – ja; ty; on); privlastňovacie (vzor – môj, moja, moje)
  = 2. zvratné – sa; si
  = 3. ukazovacie – ten; tá; to
  = 4. opytovacie – ktorý (vzor pekný – vzťažné)
  = 5. vymedzovacie – tamtí, sám, samí – vzor pekný
 4. číslovky = 1. základné = 1 – 99; sto – mesto; tisíc – stroj; milión – dub; miliarda - žena
  = 2. radové = pekný
  = 3. násobné = pekný
  = 4. podielové = samostatné, podľa koncoviek
 5. slovesá = 1. plnovýznamové; neplnovýznamové = pomocné/modálne
  = 2. činnostné; stavové
  = 3. určité (vieme určiť gram.kat.); neurčité (neurčitok, prechodník – idúc)
  = 4. predmetové (žiada si mať väzbu s predmetom); bezpredmetové
  = 5. gramatické kategórie – osoba; číslo; čas; spôsob (ozn., rozk., pod.); rod; vid

Slovná zásoba

Základná slovná zásoba – najčastejšie používané slová = 1000 – 1500 slov; frekvenčné slovníky

Individuálna slovná zásoba = aktívna; pasívna

Systém v SZ:
1. podľa vecného významu: a) 10 slovných druhov
b) jednovýznamové / viacvýznamové
c) odvodené / neodvodené / zložené
d) rovnoznačné (synonymá)
e) rovnozvučné (homonymá)
f) protiklady (antonymá)
g) ovplyvňujúce sa (paronymá)
h) súradné / nesúradné
2. podľa príslušnosti k štýlovej vrstve: a)neutrálne
b) štylisticky príznakové = spisovné / nespisovné
3. podľa dobového výskytu = nové / zastarané
4. podľa expresivity = neutrálne (bez citového zafarbenia) / citovo zafarbené (zjemňujúce, zhoršujúce)

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.