referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blanka
Nedeľa, 16. júna 2024
Vzťah slovenčiny a češtiny z hľadiska náučného štýlu
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 17meduska17
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 401
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
V súčasnosti možno považovať SJ a ČJ za jazyky vysoko vyspelé, s vysokou úrovňou vedeckého spracovania a úrovňou používania. Blízkosť oboch jazykov spôsobuje, že dnes je už veľmi ťažké zistiť, v ktorom jazyku určité slovo vzniklo skôr. Veľmi silný je vplyv ČJ na SJ v rovine slangu. Pri vplyve ČJ na SJ musíme dávať pozor, aby sme nepreberali slová nesystémovo, to predpokladá dokonalé ovládanie rodného jazyka. V súčasnosti sa vo veľkej miere prekladajú z češtiny do slovenčiny administratívne texty, Praktické odborné texty (návody na použitie a reklamné texty).

Základné rozdiely medzi SJ a ČJ

Hláskoslovie a Výslovnosť

1.ČJ má tieto osobitné hlásky a písmena:

-u – ruže, vuně
-ř – řeč, řeka
-ě – neděle, devět
-ou – touha, louka, nouze

2.v ČJ nie sú tieto hlásky, ktoré má SJ

-ô – stôl, stůl
-ia – žiak, žák
-ie – polievka, polívka
-iu – cudziu, cizí
-ä – mäso, maso
-ĺ – stĺp, stloup
-ľ – soľ, sůl
-ŕ – vŕba, vrba
-dz – núdza, nouze
-dž – hádže, hází
3.aj – ej ČJ (vajce – vejce, najviac – nejvíc)

4.striedanie spoluhlások je v ČJ častejšie ako v SJ pri tvorení nových slov a slovných tvarov (toto striedanie spoluhlások sa nazýva Alternácia).
-k – c/č – ruka – ruce, matka – matčin
-h – z – noha – noze
-ch – š – ropucha – ropušin, macocha – macešin
-d, t, n – ď, ť, ň – mladí – mlaďí

5.V ČJ neplatí rytmické krátenie

6.Spodobovanie spoluhlások nie je v ČJ také dôsledné ako v SJ

Tvarovanie a Skladba

1.V ČJ sa bežne používa Vokatív (pane učiteli, Jano, pani doktorko).

2.častejšie sú v ČJ dvojtvary

3.Prídavné mená majú aj menný tvar v prísudku (jsem zdráv, je nemocen)

4.Slovesá:

a)veľa dvojtvarov (bydlet – bydit)
b)v 1 os. J. č. sú prípony – m, u, i
c)v 3. o. s. mn. č. sú koncovky ou, í
d)v min. čase hláska o

5.ČJ častejšie používa trpné príčastia (kniha sa číta)

6.ČJ používa úplne odlišné spájacie výrazy v súvetiach (jestli, jelikoš, ponevač, ačkoliv)

7.osobitným útvarom ČJ ako národného jazyka je tzv. obecná ČJ, ktorá sa odlišuje od spisovnej formy v niektorých slovách, slovných tvaroch a výslovnosti.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.