referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Nedeľa, 26. januára 2020
Synonymné frazémy
Dátum pridania: 07.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malakocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 297
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Naši pradedovia nám zanechali obrovské bohatstvo prísloví a porekadiel, ale nie pri všetkých sa zachoval ich pôvodný význam. Dokonca ani odborníci, zaoberajúci sa problematikou prísloví a porekadiel, nevedia presný význam niektorých z nich. Z takýchto prísloví a porekadiel vyberáme 5, ktoré si ľudia vysvetlili nasledovne:

Taký chlap, aký tovariš

-lenivý chlap
-ako sa človek správa za mlada, keď sa učí, taký bude aj v dospelosti
-ako si človek plní svoje povolanie, podľa toho sa hodnotí, aký je aj charakter v živote aj v súkromí
-taký chlap ako jeho otec
-chlap, ktorý nedokáže pracovať samostatne
Niekoľko ľudí sa k tomu vôbec nevyjadrilo, nevedeli si vysvetliť tento význam. Ktorá z týchto odpovedí je správna, môžeme dnes už iba hádať.

Von z hniezda vystrieť krídla

Najčastejšou odpoveďou bolo: odísť z domu, osamostatniť sa a taktiež sa vyskytla odpoveď typu: ľudia, ktorí sa dokážu sami o seba postarať. Myslím, že v tomto prípade to bolo každému oveľa jasnejšie a že dané odpovede sa dosť priblížili k pravde. Nenašiel sa ani jeden človek, ktorí by na túto otázku nevedel odpovedať.

Zomrie vo svojej koži

Tak aj toto si môžeme vysvetliť rôznymi spôsobmi, napr.:

-umrie spokojný
-človek bez pretvárky, človek, ktorý sa na nič nehrá, je sám sebou (najčastejšia odpoveď)
-nezmení sa, ostane rovnaký
-zomrie taký, aký bol po celý život
-zomrie doma vo svojom

Cudziu roľu žneš

Všetky odpovede sa podobali významovo:

-kradneš
-priživuješ sa na druhom
-starať sa do niečoho, čo sa ťa netýka, nie je to tvoja vec
-privlastňuješ si výsledky práce, ktoré ti nepatria
-chváliť sa cudzím perím (čo je dosť známe slovenské príslovie)

Odpovedať nebolo až také zložité, a to, že odpovede boli vlastne podobné, poukazuje na to, že zrejme títo ľudia nie sú ďaleko od pravdy.

Piesok z kamenca kradnúť

Vysvetliť význam tohto porekadla je dosť ťažké a preto aj sa tak málo ľudí o to vôbec pokúsilo:

-okrádať prírodu
-robiť niečo zbytočné, vynakladať zbytočné úsilie
-okrádať vlastných (rodinu, najbližších)

Z prieskumu vyplynulo, že najľahšie vysvetliteľným porekadlom bolo porekadlo Von z hniezda vystrieť krídla. Nikto neodpovedal, že si nievie vysvetliť jeho význam. Najmenej zrozumiteľným porekadlom bolo Piesok z kamenca kradnúť. Ostatné porekadlá sa v podstate dali vysvetliť, pri nich sa vyskytlo len málo odpovedí typu neviem.

Záver

Z celkového prieskumu vyplynulo, že ľudia poznajú naozaj len tie najpoužívanejšie príslovia a porekadlá a že mnohí ani netušia, koľko synonymných frazém existuje k jednej frazéme. Pozitívom však je, že aj napriek tejto neznalosti ľudia ešte na príslovia a porekadlá úplne nezabudli a ešte vedia, čo vlastne znamenajú a dokonca ich aj používajú, aj keď oveľa menej, ako naše staré mamy a otcovia. Môžeme len dúfať a snažiť sa, aby niečo také krásne z nášho života nikdy nevymizlo a aby si nimi aj budúce generácie mohli potešiť srdce.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Záturecký, A.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava, TATRAN 1974, Mlacek, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava, SPN 1984
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.