Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prídavné mená

-sú ohybný slovný druh, ktorý označuje vlastnosti osôb zvierat, vecí
-stoja zvyčajne pred podstatným menom

-delíme ich na:

akostné

-vyjadrujú akosť vlastnosti osôb, zvierat, vecí (dobrý človek)
-stupňujú sa
-skloňujú sa podľa vzoru

- pekný (vysoký strom)
- cudzí (svieža vôňa)

vzťahové

-vyjadrujú vlastnosť vzťahujúcu sa na veci a živočíchy (lipový kvet)
-nestupňujú sa
-skloňujú sa podľa vzoru

-pekný (drevený stôl)
-cudzí (rybacia polievka)
-zvieracie príd. mená - páví (myší chvost)

privlastnovacie

-vyjadrujú vlastnosť privlastňovanú osobe alebo zvieraťu (dedkova fajka)
-vznikli z podstatných mien
-nestupňujú sa
-skloňujú sa podľa vzoru

-otcov (susedov syn)
-matkin (sestrina blúza)

Stupňovanie prídavných mien

-pravidelné:

1.milý
2.milší
3.najmilší

-nepravidelné:

1.dobrý
2.lepší
3.najlepší

Vzory prídavných mien

-pekný, cudzí, otcov, matkin, páví

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk