referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Jazykové štýly
Dátum pridania: 06.04.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mony99
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 383
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Jazyk – prostredníctvom jazyka rozprávame, jeho základnou funkciou je komunikatívnosť.

Štýl je to spôsob prejavu, cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu.

Funkčné jazykové štýly:
- hovorový
- administratívny
- náučný (odborný)
- publicistický
- umelecký
- rečnícky (rétorický)

Funkčné jazykové štýly sa delia na štýly:
Súkromného styku – patrí sem len jeden štýl - hovorový
Verejného styku – patria sem všetky ostatné štýly

Hovorový štýl - je jediný štýl súkromného styku. Realizuje sa prevažne ústne. Využíva všetky slová slovnej zásoby i nespisovné, značky a skratky, vety sú často nedokončené. Je charakteristický spontánnosťou, nepripravenosťou. Patrí sem napr. rozprávanie, dialóg.

Administratívny štýl - je písomný štýl verejného styku. Jeho znakmi sú vecnosť, prehľadnosť, jasnosť, stručnosť. Využívajú sa tu knižné a odborné názvy. Patrí sem napr. žiadosť, úradný list.

Náučný (odborný) štýl - je to písomný štýl verejného styku, sprostredkuje odborné informácie a vedecké poznatky. Využívajú sa tu odborné slová (termíny), rôzne tabuľky a schémy. Patrí sem napr. výklad, úvaha, referát, esej.

Publicistický (novinársky) štýl - je to písomný verejný štýl, využívajú sa tu odborné slová, rozvité vety a súvetia. Patrí sem napr. správa, reportáž, recenzia (kritika), úvodník. Charakteristické znaky sú písomnosť, informatívnosť, aktualizovanosť, zrozumiteľnosť. Má nielen informovať, ale aj presviedčať, poučovať a zaujať.

Umelecký štýl - je to písomný obrazný verejný štýl, využívajú sa tu všetky slová, ktoré existujú v slovnej zásobe, aj citovo zafarbené slová, básnické prostriedky, nedokončené vety a súvetia. Patrí sem napr. poviedka, román, novela, rozprávka, epická, lyrická báseň.

Rečnícky štýl - je to písomný obrazný verejný štýl, využívajú sa tu tiež odborné slová (termíny), otázky a zvolania, využíva aj mimojazykové prostriedky (gestikuláciu). Dôležitá je intonácia, výška hlasu a kontakt s poslucháčom. Patrí sem napr. prednáška referát, príhovor a slávnostný prejav.
 
Podobné referáty
Jazykové štýlý GYM 2.9580 94 slov
Jazykové štýly GYM 2.9798 110 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.