referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Slovné druhy
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vozzicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 635
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
8.Spojky (konjunkcie) spájajú vetné členy a vyjadrujú vetné vzťahy.

a)Priraďovacie spojky (koordinatívne) spájajú rovnocenné vetné členy a vety.

- zlučovacie (rozlučovacie): a, i, aj, ani, …
- stupňovacie: i, aj, ba, ba hej, ba ani, nielen – ale, nielen – ba aj, ale aj;
- odporovacie: a, a predsa, a jednako, ale, lež, lenže, však, avšak, no;
- vylučovacie: alebo, buď, alebo – alebo, buď – buď;

b)Podraďovacie spojky (subordinatívne) spájajú v súvetí podradenú vetu s nadradenou, uvádzajú vety:

- podmetové: že, že by, aby, žeby, keď, ako, …
- prísudkové: že, aby;
- doplnkové: ako;
- predmetové: že, aby;
- prívlastkové: že, aby;
- príslovkové: podraďovacie spojky a vzťažné zámená.

9.Častice (partikuly) uvádzajú vety a dodávajú im odtienky alebo citové zafarbenie. Uvádzajú vety:

- opytovacie: či, vari, azda, …
- rozkazovacie: nech, nechže, aby, nože, tak, …
- zvolacie: čože, ale, …
- želacie: bár, bárs, kiež, kiežby, bodaj, …

10.Citoslovcia (interjekcie) vyjadrujú city, nálady, vzruchy, vôľu hovoriaceho a napodobňujú zvuky (onomatopoje).

a)Citové: jaj, jój, aha, och, brr, …
b)Vôľové: hej, hľa, ľaľa, nože, pst, hijó, prr, hajs, Pozor!, Pohov!, Do čerta!, Beda!, Pomoc!,…
c)Zvukomalebné: bú, mé, buch, frnk, čľup, bác, bim-bam, …

IV.Resumé

According to meaning and grammatical aspect, words in Slovak language are divided into two main groups and ten subgroups. Words in the first main group can be declined. This group contains five subgroups of nouns, adjectives, pronouns, numerals and verbs. The other main group can not be declined. Adverbs, prepositions, conjunctivas, particles and interjections are included here.

V.Zoznam literatúry
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Betáková, V.; Dvonč, L.; Horecký, J.; Kačala, J.; Kráľ, Á.; Mistrík, J.; Oravec, J.; Ružička, J.: Kapitoly o slovenčine. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976, s. 112., Findra, J.; Gotthardová, G.; Jacko, J.; Tvrdoň, F.: Slovenský jazyk a sloh. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986, s. 436., Ihnátková, N.; Bajzíková, E.; Horecký, J.: Slovenský jazyk pre 3.-4. ročník stredných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994, s. 143., Mistrík, J.; Škvareninová, O.; Hegerová, K.: Praktická príručka slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, s. 203., Pauliny, E.; Ružička, J.; Štolc, J.: Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968, s. 583.
Podobné referáty
Slovné druhy SOŠ 2.9361 2095 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.