Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zámená - rozdelenie, gramatické kategórie

ZÁMENÁ (PRONOMINÁ)

Sú ohybné slovné druhy. Zastupujú podstatné, prídavné mená, číslovky alebo príslovky, predmety nepomenúvajú, ale iba na ne poukazujú, sú to slová so všeobecným významom.

ROZDELENIE ZÁMEN

1. osobné

a)základné - pýtame sa na ne pádovými otázkami

ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby)

b)privlastňovacie - pýtame sa na ne (čí, čia, čie?)

môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

2.zvratné

a) základné

seba/sa

b)privlastňovacie

svoj

3.opytovacie

- spravidla k-ové, č-ové (obsahujú hlásky k alebo č)

kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, koľkonásobný...

4.ukazovacie

- spravidla t-ové
ten, to, tam, takto, vtedy, preto, toľko, toľkonásobný

5.neurčité

- väčšinou sú odvodené od opytovacích zámen predponami alebo príponami

niekto, voľačo, dakde, hocikam, sotvačo, málokedy, podaktorí, zriedkakedy, ktoviekam, komusi, akokoľvek

6.vymedzovacie

- väčšinou z nich možno utvoriť protikladné dvojice

ten istý-iný, taký istý-inakší, tamže-inde, inam, toľko isto, tak isto-inak, takže-ináč
všetci-nikto, všade-nikde, vždy-nikdy, všetko-nič, každý-žiaden, nijako, ničí, sám, samý

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE

1.rod: mužský, ženský, stredný
2.číslo: jednotné (singulár), množné (plurál)
3.pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
4.vzor: pekný, cudzí, môj

POZOR! Pri mnohých zámenách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk