referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Určovanie slov a gramatických kategórií
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: JOOLY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 261
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
Podstatné mená

1.Konkrétne,Abstraktné
2.Všeobecné, Vlastné
3.Počítateľ., Nepočítateľ.-hromad.,látkové
4.Životné, Neživotné.

Prídavné mená

1.Privlastňovacie-Indivudálne_otcov..., Druhové_psí,ovčí...
2.Vlastnostné- Akostné, Vzťahové_drevený
Vzor-pekný, cudzí, páví, matkin, otcov

Zámená

1.Osobné-Základné_ja, ty...
2.Ukazovacie_onen, sem, taký
3.Opytovacie_kto,koľko,čo
4.Zvratné-Základné_sa, si
5.Neurčitá_niekoľko, niekto, ktosi
6.Vymedzovacia_všetci, nikto

Číslovky

1.Záklané
2.Skupinové_dvaja,štvoro,päťoro
3.Radové
4. Násobné_trikrát,tri razy
5.Druhové_dvojaký,trojako

Slovesá

1.Plnovýznam.
2.Neplovýznam-Fázové_skončiť,prestať
Modálne_chcieť,musieť, môcť
Limitné_ísť,mať

GK:

Čas-prít.,min.,bud.,
Osoba
Číslo
Spôsob- Oznam.,
Podmieňov.-Prít._robil by som
Rozkaz.-len v prítom.
Min. bol by som robil
Vid- Dokonavý,
Nedokonavý_budem písať
Rod- Činný_pôvodca deja ho vykonáva
Trpný_pôv.nie je podnet
Intencia- Jednoduché, Zložené
- Určité, Neurčité

Príslovky

1.Vlastnosté
2.Okolnostné_miesta, času, príčiny, spôsob

Predložky

1.Prvotné-len predlož.
2.Druhotné-iným.slov.druh._okolo, mimo,oproti...

a)Jednoduchý
b)Zložené

Spojky

1.Priraďovacie:

a)Zlučovac._a,i,aj,ani,či
b)Odporovac._alo,no,však
c)Stupňov._ba,ba aj,nielen
d)Vylučovac._alebo, buď

2.Podraďovacie

Častica

1.Uvádzacie

a)Pripájacie-na zač.oznam.viet_síce,ho,ale,len,máž,nuž
b)Pobádacie- na zač.opyt.viet_nech,bodaj,či

2.Vytyčovacie

a)Vysvetľovacie_aspoň,navyše,teda
b)Hodnotiace_ano,nie,isto,naozaj,sotva
c)Zdôrazňovac._najmä,akurát...vyzdvyh.VČ

Citoslovcia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.