referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Fonetický prepis textu
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mjork
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 449
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Fonetická transkripcia

Ani malé spotrebiče nepatria do koša...

Postupne prestávame vyhadzovať staré chladničky, sporáky, čí práčky ku kontajnerom, do potokov alebo odvážať ich do lesa. Začali sme si uvedomovať, že ide o nebezpečný elektronický odpad alebo sa len bojíme, že nás niekto uvidí? Akokoľvek, postupne si zvykáme, že staré veľké domáce spotrebiče patria do zberných dvorov alebo späť do predajní, odkiaľ putujú na recykláciu.

Čo však urobiť s malými spotrebičmi?
Mále elektrické spotrebiče, rovnako ako tie väčšie sú elektronickým odpadom a je potrebné ich ekologický recyklovať. Hoci ich stále hádžeme do košov, už nie sú komunálnym odpadom ich vyhadzovanie do kontajnerov či prírody je zakázané a bude pokutované. Ak sa chcete zbaviť starých malých spotrebičov, odovzdávajte ich rovnako ako tie veľké na zberných dvoroch.

V novom systéme zberu a recyklácie zohrávate vy ako koneční spotrebitelia veľmi dôležitú úlohu, pretože iba od vás záleží, čo urobíte s nepotrebnými elektrovýrobkami. Odteraz máte možnosť s nimi správne naložiť a pomôcť tak životnému prostrediu.

[aňi ´malé ´spotrebiče ´ňepatrîa do ´koša||

´postupňe ´prestávame ´vihaoзvať ´staré ´xladňički | ´sporáki či ´práčki gu ´kontajnerom | do ´potokoû | alebo ´odvážať iγ do lesa || ´začali zme si ´uvedomovať | že ´iďe o ´ňebespeční ´elektronickí ´otpat | alebo sa len ´bojíme | že ´nás ´ňǐegdo ´uviďí || ´akokoľvek | ´postupňe si ´zvikáme | že ´staré ´veľké ´domáce ´spotrebiče ´patrǐa do ´sberníγ dvoroû | alebo ´späť do
´predajní | ´otkǐaľ ´putujú na ´reciklácǐ-u ||

čo ´fšak s ´malími ´spotrebičmi ||
´malé ´elektrické ´spotrebiče | ´rovnako ako tǐe ´väčšǐe sú ´elektronickím ´otpadom | a je ´potrebné iγ ´ekologicki ´reciklovať || ´hoci ix ´stále ´háзeme do ´košoû | už nǐe sú ´komunálnim ´otpadom | a iγ ´vihaзovaňǐe do ´kontajneroû čí ´prírodi je ´zakázané | a ´buďe ´pokutované || ak sa ´xceťe ´zbaviť ´staríx ´malíx ´spotrebičoû | ´odovzdávajťe ix ´rovnako ako tǐe ´veľké na ´sberníγ ´dvorox ||

v ´novom ´sistéme ´sberu a ´reciklácǐ-e ´zohrávaťe vi ako ´koňeční ´spotrebitelǐa ´veľmi ´dûoležitú ´úlohu | ´pretože iba od ´vás ´záleží | čo ´urobíte z ´něpotrebními ´elektrovírobkami || ´otteras ´máťe ´možnosť s ´nimi ´správne ´naložiť | a ´pomûocť ´tag ´životnému ´prostreďǐu || ]
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.