referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Súhrn učiva slovenského jazyka 1. ročníka gymnázií
Dátum pridania: 26.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 857
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 

Úvod do metód štúdia

Racionalizácia duševnej práce

zásady:

- rozdeliť si čas ma prácu i zábavu, striedať telesnú a duševnú prácu
- dodržiavať zásady správnej životosprávy
- zaviesť si vhodné metódy vykonávania prác, zaviesť si plánovanie

Kde a ako hľadať informácie

Informatika


- informácia (z lat. informare – utvárať, odovzdávať predstavu) – dva významy:

1. akýkoľvek údaj, poznatok, fakt
2. údaj, ktorý je dôležitý vzhľadom na potreby používateľa, obohacuje jeho poznanie, týmto sa zaoberá informatika

- informatika:

- je nový študijný, profesiový a vedný odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, získavaním, spracúvaním, ukladaním, sprístupňovaním, odovzdávaním a využívaním odborných informácií
- vznikla v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v súvislosti s kybernetikou (veda o riadení a prenose informácií v zložitých systémoch)
- základné informačné inštitúcie:

- knižnice
- bibliografické inštitúcie
- strediská vedeckých a technických informácií
- najrozšírenejšia katalogizačná klasifikácia – medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – 10 tried, 10 podtried, 10 radov, 10 poradí, 10 skupín, …)

Knižnice

- primárne informačné pramene – rôzne slovníky, encyklopédie, časopisy – originálne, nespracované pramene
- sekundárne informačné pramene – katalógy (menné, vecné, systematické, periodík) – každý katalogizačný lístok
- terciárne informačné pramene – bibliografie (zoznamy literatúry o nejakej téme) a rešerše (prehľady údajov o žiadanej problematike)
- u nás je najväčšou knižnicou knižnica Matice slovenskej v Martine

Knihy a odborné časopisy

- záložka na obálke – stručná informácia o obsahu knihy
- obsah – zoznam názvov jednotlivých kapitol
- úvod (predhovor) – autor komentuje obsah knihy uvedením svojho zámeru, plánu a metód práce; upozorňuje aj na to, čo  knihe čitateľ nenájde a prečo
- index (register) menný a vecný – abecedný zoznam dôležitých mien a odborných termínov s uvedením strán, na ktorých sa v knihe o nich píše
- zoznam použitých skratiek – býva najmä v slovníkoch
- literatúra (bibliografia) – abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry (meno autora, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, príp. rozsah)
- resumé – zhrnutie, stručný obsah odbornej knihy alebo článku, často býva aj cudzojazyčné (aspoň 2 cudzie jazyky)

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.