referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Sobota, 25. januára 2020
Súhrn učiva slovenského jazyka 3. ročníka gymnázia
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 152
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
LEXIKA NÁUČNÉHO ŠTÝLU

1. prevládajú nocionálne (pojmové) slová, nepoužívajú sa expresívne a emocionálne slová
2. terminológia: presné, jednovýznamové, ustálené výrazy - termíny:

a) domáce:

1) jednoslovné (množina, kyselina, životnosť, ...)
2) viacslovné (štepársky nôž, ...)
3) zložené (vodovod, drevoryt, ...)

b) cudzie (sputnik, komputerizácia, diskusia, psycholingvistika, ...)

c) hybridné (alogický › nelogický, ...)

d) doslovné preklady = kalky (geografia - zemepis, ...)

3. knižné slová (značný, rozsiahly namiesto veľký; prakticky namiesto vlastne, v podstate, zhruba; ...)
4. skratky (atď.), značky (SND), skratkové slová (PhDr.)
5. multiverbizácia, univerbizácia

MORFOLÓGIA A SYNTAX

1. Ustálenie nových väzieb - v niektorých prípadoch sa ustaľuje v odbornom štýle iná pádová väzba, ako sa používa v iných štýloch, napr. akuzatívna bezpredložková väzba (priamy pád) - napr. uvažovať niečo, napomáhať niečo

2. Zložené prídavné mená bez spojovníka a so spojovníkom:

- pokiaľ prídavné mená vyjadrujú priradenosť (parataxu), používa sa spojovník (napr. vedecko-technický - veda aj technika)
- pokiaľ prídavné mená vyjadrujú podradenosť (hypotaxu), spojovník sa nepoužíva (napr. literárnovedný - literárna veda)

3. Enumeratívnosť (vypočítavanie):

- viacnásobný vetný člen - pokiaľ vyjadruje rôzne veci, píše sa s čiarkou (napr. pokojné, príjemné chvíle)
- rozvíjací vetný člen - pokiaľ vyjadruje jednu vec, píše sa bez čiarky (napr. múdry inteligentný muž)

4. Kondenzované (zhustené) vyjadrovanie:

- menné vyjadrovanie proti slovesnému (napr. Pozývame vás za účelom prerokovania vašej sťažnosti.; Pozývame vás, aby sme s vami prerokovali vašu sťažnosť.)
- príčastia a prechodníky (napr. Prístroj zostrojený naším kolektívom zlepšovateľov je...; Prístroj, ktorý zostrojil XY, je...)

5. Pasívum (trpný rod) - podmet nie je činiteľ deja (napr. Návrh sa predkladá na posúdenie.)

6. Autorský plurál - 1. osoba plurálu alebo neosobné vyjadrenie (napr. Mihli by sme usúdiť, že...; Dalo by sa usúdiť, že...)

7. Vsuvky (parentézy):

- na upresnenie nejakého pojmu
- graficky umiestnené medzi pomlčkami alebo v zátvorke; bodkočiarky, dvojbodky

8. Spájacie výrazy vo vete alebo medzi vetami - napr. takže; predpokladáme, že; z toho vyplýva; ak - tak; potom; teda; t.j.; čiže; možno zhrnúť, že; treba povedať, že; v prípade, že; jednak - jednak; pomocou; prostredníctvom

9. Grafické označovanie jednotlivých odsekov teoretického náučného textu (napr. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, ...; rozličné typy zátvoriek a úvodzoviek, paragrafy v zákonníkoch, vysvetlivky pod čiarou a pod.)
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.