referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Štvrtok, 24. septembra 2020
Súhrn učiva slovenského jazyka 3. ročníka gymnázia
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 152
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
VZŤAH SLOVENČINY A ČEŠTINY Z HĽADISKA NÁUČNÉHO ŠTÝLU

- dva najpodobnejšie slovanské jazyky, veľmi sa ovplyvňujú
- výrazy z češtiny prenikajú do slovenčiny (napr. slangové výrazy - kočka, fáro, prúser, ...) a výrazy zo slovenčiny prenikajú do češtiny (napr. dovolenka, výdobytek, horkotěžko)

ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI SLOVENČINOU A ČEŠTINOU

Hláskoslovie a výslovnosť

1. čeština má tieto osobitné hlásky a písmená:

- ř - řeč, řeřicha, hořký, pepř, ...
- ou - soud, pouť, nesou, ...
- ů - můj, kůň, dům, půjčiti, ...
- ě - po d, t, n, p, b, m, v: děti, těsto, někdo, země (vyslovuje sa zemňě), běží, věc...

2. v češtine nie sú tieto hlásky, ktoré má slovenčina:

- ä - v češtine je ě alebo a: pět, hříbě, maso, ...
- ia - v češtine je á/í: žák, pátý, ulicím, ...
- ie - v češtine je é/í: polévka, mléko, vím, ...
- iu - v češtine je í: cizí paní, ...
- ô - v češtine je ů/o: půda, můj, osmý, ...
- ľ - v češtine je l: sůl, spisovatel, lidé, ...
- ĺ - v češtine je lou: sloup, tlouci, hloubit, ...
- ŕ - v češtine je r: vršek, vrba, vrtat, ....
- dz - v češtine je z: mez, hovězí, házet, saze, ...
- dž - v češtine je z: sází, hází (ale: džez, džem), ...

3. skupina aj je v v češtine ej: vejce, nejlepší, dej, ...

4. striedanie spoluhlások je v češtine častejšie v tvorení (odvodzovaní) slov i v tvorení tvarov:

- k - c/č: ruce, matčin, ...
- h - z: mnozí, na noze, ...
- ch - š: macešin, ropušin, ...
- d, t, n - ď, ť, ň: mladí, zlatí, pěkní

5. v češtine neplatí rytmické krátenie, často nasledujú dve aj tri dĺžky za sebou: dávám, bílý, zpívání, ...

6. spodobovanie spoluhlások:

- nie je v češtine také dôsledné ako v slovenčine - píše sa a vyslovuje sa: seznámit, se strany, složiti, k moři, ...
- niekedy sa pripúšťa aj dvojaká výslovnosť - napr. nashledanou (naschledanou i nazhledanou)

Tvaroslovie a skladba

1. v češtine sa bežne používa vokatív (piaty pád): pane učiteli, Evo, paní doktorko, ...
2. častejšie sú dvojtvary: mužovi aj muži, bratrovi aj bratru, najmä v spojeniach gramaticky rovnakých slov, napr. panu učiteli, občanu Novákovi, ...
3. v akuzatíve a inštrumentáli plurálu substantív mužského a stredného rodu sú tvary: hrdiny, hochy, hrady; s moři, se srdci, nad městy, ...
4. prídavné mená majú aj menný tvar v prísudku: jsem zdráv, je nemocen, ...
5. slovesá v češtine:

- majú veľa dvojtvarov, napr.: bydlet/bydlit, leje/lije, píšu/píši; tvary s tematickou morfémou -i- sa hodnotia ako knižné (vyšší štýl)m
- v 1. osobe singuláru sú prípony -m, -u, -i: vidím, vedu, kryji, ...
- v 3. osobe plurálu sú prípony -ou(í), -í: vedou, rozumějí, osolí, zní/znějí,
- v tvare minulého času sa nevkladá -o-: nesl, sedl, ...

6. čeština má niektoré odlišné väzby tam, kde slovenčina používa priamu väzbu s akuzatívom: dosáhnout něčeho (dosiahnuť niečo), všímat si něčeho (všímať si niečo), ...

7. čeština častejšie používa trpné príčastie nedokonavých slovies: Tato kniha je čtena. (Táto kniha sa číta.), ...

8. v súvetiach má čeština niektoré odlišné spájacie výrazy: jenž (ktorý), neboť (lebo, pretože), aniž (bez toho, aby), zda (či), ať (nech), jelikož (keďže), jestli (ak), nýbrž (skôr), -li (nebude-li) (ak), prý (vraj), poněvadž (keďže, pretože), ...

9. osobitným útvarom češtiny ako národného jazyka je tzv. obecná čeština, ktorá sa čiastočne odlišuje od spisovnej češtiny vo výslovnosti, v niektorých tvaroch i v slovníku - napr. namiesto spisovného být je v obecnej češtine bejt, namiesto který je kterej, ...

10. odlišné použitie predpôn s- a z- (spochybňovať › zpochybňovat)

Slovná zásoba (lexika)

1. niektoré české slová sú veľmi odlišné od slovenčiny: vesnice, venkov, prý, teď, půjčit, kopřiva, polštář, čáp, řezník, ...

2. niektoré české slová však môžete poznať z nárečí alebo zo starších diel umeleckej literatúry (niekedy majú v slovenskom nárečí iný význam: sklep, hřbitov, kmín, žito, žízeň, polibek, hospodář, ...

3. niektoré cudzie slová majú v češtine iný rod alebo iný prepis (pravopis): varianta (čes.) - variant (slov.), foném (čes.) - fonéma (slov.), grafém (čes.) - graféma (slov.), team (angl.) - tým (čes.) - tím (slov.), teze (čes.) - téza (slov.), crocodile (angl.) - krokodíl (slov.) - krokodýl (čes.), tiger (angl.),  tiger (slov.), tyger (čes.)

Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti

- znelé: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v
- neznelé: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f
- znelé zvučné: m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.