referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Streda, 29. januára 2020
Súhrn učiva slovenského jazyka 3. ročníka gymnázia
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 152
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP

- cieľ - analýza a vysvetlenie vývinových, príčinných a následných vzťahov medzi predmetmi a javmi
- písomné útvary náučného štýlu - výklad, referát, recenzia, štúdia, úvaha, esej
- hybridy:

- esej, úvaha - prelínanie umeleckého a náučného štýlu
- odborný opis - prelínanie náučného štýlu s opisným slohovým postupom

- najčastejší útvar výkladového slohového postupu je učebnicový výklad:

- 3 časti - úvod, jadro, záver
- vlastný výklad sa nachádza v jadre
- často sú použité dôkazy, argumenty a príklady
- pri vysvetľovaní sa používajú postupy logického myslenia: indukcia, argumentácia, analýza (rozbor, rozklad) a syntéza (zhrnutie), ale aj analógia, komparácia (porovnávanie), konkretizácia (znázornenie), exemplifikácia (doloženie na príkladoch), aplikácia (použitie, prenesenie poznatkov), generalizácia (zovšeobecnenie)
- indukcia (z lat. in-ducere = viesť do) - logická myšlienková činnosť, ktorou sa z jednotlivých konkrétnych príkladov vyvodzuje všeobecný záver
- dedukcia (z lat. de-ducere = viesť z) - logická myšlienková činnosť, ktorou sa zo zovšeobecnenia odvodzujú jednotlivé prípady
- analógia (zhoda, obdoba, pripodobenie):
- myšlienková operácia s touto schémou: Objekt A má vlastnosti a, b, c, d, e, objekt B má vlastnosti b, c, d, e, teda možno predpokladať, že objekt B má aj vlastnosť a
- v praxi často vznikajú nesprávne, niekedy humorné analógie; takéto analógie bývajú dušou anekdoty

recenzia:

- recenzentom sú odborníci na danú tému, ktorí si recenzované dielo pozreli alebo prečítali (i niekoľkokrát)
- subjektívne hodnotenie (môže byť negatívne i pozitívne), rozbor kladov a záporov diela
- prepojenie umeleckého (publicistického) a odborného štýlu

komentár - komentuje nejakú udalosť, nie je tak subjektívny ako recenzia

úvodník:

- príhovor (šéf) redaktora k čitateľom
- obyčajne na nejakú tému
- cieľom je upozorniť, vyzvať k zamysleniu, navodiť atmosféru
- vyjadruje sa aj subjektívny postoj, ale nie príliš

výklad:

- prevláda v ňom analýza, je objektívny
- používa sa v ňom vedecká argumentácia a citácia, termíny
- neudávame žiadne približné fakty a hodnoty, všetko musí byť presné
- nadväznosť viet je tesná
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.