referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Utorok, 28. januára 2020
Súhrn učiva slovenského jazyka 3. ročníka gymnázia
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurriNO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 152
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
ÚVAHA

- subjektivizovaný variant (môžeme v ňom vyjadrovať vlastné názory, zaujímať postoj) výkladového slohového postupu
- nesmieme v nej však uvádzať zavádzajúce, nelogické, neplatné, ... informácie

- výskyt:

- náučný štýl - eseje, kritiky, recenzie
- publicistický štýl - úvodník, komentár
- umelecký štýl - reflexívna lyrika, próza a dráma - vnútorný monológ, reč rozprávača

- na úvahe možno dobre pozorovať hybridizáciu štýlov - náučného, publicistického, rečníckeho a umeleckého
- používajú sa expresívne a emocionálne jazykové prostriedky (ovplyvnenie čitateľa)
- názorným príkladom hybridizácie náučného a umeleckého štýlu je esej

- odlišnosti úvahy a výkladu:

Úvaha    

prevažuje hodnotenie (aj kritika záporných stránok) a presviedčanie, subjektívny prístup autora    
všeobecná argumentácia a voľná citácia alebo parafrázovanie, zaokrúhľovanie údajov    
voľnejšia kompozícia a štylizácia, obraznosť, expresívnosť vyjadrovania (rečnícke otázky. prirovnania)    

Výklad

prevažuje analýza, vyvodzovanie, objektívny prístup autora
vedecká argumentácia a citácia alebo parafrázovanie, presné údaje
tesnejšia nadväznosť viet, presné terminologické vyjadrovanie

Výrazy

diskusia - výmena názorov o nejakej téme, ktorá má obyčajne viesť k vyjasneniu alebo vyriešeniu nejakého problému
debata - ústna výmena názorov o nejakom čiastkovom odbornom probléme alebo o závažných životných otázkach, rokovanie, rozhovor, diskusia
polemika - útočne vyhrotený názorový spor vedený ústne alebo v tlači, prudká výmena názorov
improvizácia - prejav, výkon, najmä umelecký, (u)tvorený bez prípravy; výtvor pripravovaný, pripravený narýchlo bez náležitých prostriedkov
intenzívny - majúci veľkú intenzitu, silný, veľký, mohutný, usilovný, účinný (opak extenzívny)
extenzívny - ktorý ide do šírky, ktorý je zameraný na rozsah (opak intenzívny)
anachronizmus - 1. kladenie nejakej udalosti, javu, osoby do inej doby, ako skutočne patrí; 2. zastaraná vec, jav, názor, prežitok (z hľadiska súčasnosti)
dramatickosť - ráz, podstata dramatického diela; spád deja, živosť, napínavosť

Umelecká úvaha (úryvok z diela Ulysses (James Joyce))

Sotva možno stanoviť pevné a nemenné pravidlá o tom, čo je správne a čo je nesprávne, ale vždy by sa mal nájsť dostatok priestoru na nápravu, hoci sa tvrdí, že každá krajina, vrátane našej nešťastnice, má takú vládu, akú si zasluhuje. Ale z oboch strán by sa mala prejaviť aspoň kvapka dobrej vôle. Isteže človeka láka honosiť sa vzájomnou nadradenosťou, ale čo je vzájomná rovnosť? Nesúhlasím s násilím a neznášanlivosťou v hocijakej podobe alebo forme. Nikdy sa nimi nič nedosiahne, nikdy sa nimi nič nezastaví. Tak ako nás čakajú povinné splátky, musí prísť aj revolúcia. Preto najväčším nezmyslom je nenávidieť ľudí iba za to, že žijú niekde za rohom a hovoria iným materinským jazykom.

MOTTO

- duchaplný výrok (myšlienka), podľa ktorej sa človek riadi
- podnecuje k uvažovaniu
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.